Kněžské svěcení

Brno 18. června 2022

Kněžské svěcení Josefa Janouška a Jana Kříže se konalo v sobotu 18.6.2022 v Brně v katedrále sv. Petra a Pavla.

Fotografie z kněžského svěcení naleznete na těchto odkazech

Videozáznam z kněžského svěcení naleznete zde.

 Primice P. Josefa Janouška

Primiční mše svatá otce Josefa Janouška se konala v neděli 19.6.2022 ve farnosti sv. Jiljí v Moravských Budějovicích.

 

 

 • Přivítání novokněze Josefa ve farnosti a udělování novokněžského požehnání farníkům proběhne v sobotu 18.6. v 18 h. v kostele v M. Budějovicích. 
 • Primiční mše svatá otce Josefa Janouška bude sloužena v neděli 19.6. ve 14.30 h. v M. Budějovicích na zámeckém nádvoří.
 • Kde můžete parkovat a kde se zámecké nádvoří nachází najdete zde a zde.
 • Liturgický průvod vychází z nádvoří fary ve 14.25 h. Fara se nachází za kostelem, ulice Kosmákova 72.
 • Oznámení o svěcení a primici najdete zde
 • Na tomto místě najdete záznam internetového přenosu. Začíná modlitbou růžence a následuje primiční mše svatá. 
 • Formulář primiční mše svaté bude mariánský: „Královna a matka milosrdenství“. Kněží si ke koncelebraci proto s sebou vezmou albu a bílou štolu. Stejně tak jáhni.
 • Po mši svaté bude vystavena Nejsvětější svátost v kostele k tiché adoraci. V 19:00 bude adorace ukončena svátostným požehnáním. 
 • Časový harmonogram příprav a průběhu primiční slavnosti v  M. Budějovicích najdete zde.
 • Qui troverete il link per la celebrazione della prima messa
 • L’invito dell’ordinazione e della prima messa sono disponibili qui.

 

   

  • Přivítání novokněze Jana ve farnosti a udělování novokněžského požehnání farníkům proběhne v neděli 19.6. po skončení nedělní mše sv., která začíná v 10.30 v Blížkovicích. 
  • Primiční mše svatá otce Jana Kříže bude sloužena v sobotu 25.6. ve 14.30 v Blížkovicích na farní zahradě. 
  • Kde můžete parkovat a kde se nachází farní zahrada najdete zde
  • Liturgický průvod vychází z budovy Základní školy ve 14.25 h. 
  • Oznámení o svěcení a primici najdete zde.
  • Svěcení a primice jsou pro farnost mimořádnou událostí, proto je na místě i modlitební podpora. Díky předem za ni. 
  • Časový plán příprav a průběhu najdete na stránce https://www.farnostmbudejovice.cz/blizkovice/