Týden 4. prosince 2022 – 11. prosince 2022

4. 12. Neděle 2. neděle adventní
5. 12. Pondělí
6. 12. Úterý
7. 12. Středa Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
8. 12. Čtvrtek Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
9.12. Pátek
10. 12. Sobota
11. 12. Neděle 3. neděle adventní

Úmysly mší svatých

4. 12. Neděle 7.30 Za rodinu Komendovu a Lustigovu.
4. 12. Neděle 10.30 Za Marii Bartesovu a živou a zemřelou rodinu.
5. 12. Pondělí 7.00 Za živou a zemřelou rodinu.
7. 12. Středa 18.00 Za rodinu Nekulovu, Karlíkovu a Šlápotovu.
8. 12. Čtvrtek 18.30 !!! Za zemřelé z rodiny Kračmarovy a duše v očistci.
9. 12. Pátek 18.30 Za rodinu Luptákovu a duše v očistci.
10. 12. Sobota 6.00 Za prohloubení života farnosti.
10. 12. Sobota 18.30 Za farníky.
11. 12. Neděle 7.30 Za zemřelou Boženu Hobzovou.
11. 12. Neděle 10.30 Za syna Pavla, manžela, živé a zemřelé z rodiny Doležalovy a Hochmanovy.
 • Vzadu na stolečku je ještě několik výtisků Průvodce adventem s krátkými zamyšleními na každý den. Cena činí 10 Kč. Průvodce si můžete stáhnout také do mobilu.
 • Ve čtvrtek na slavnost Panny Marie nebude mše svatá ráno, ale večer v 18.30 h.
 • V sobotu jste opět zváni v 6 hodin ráno k rorátní mši svaté při svíčkách. Po skončení této mše svaté vás zveme na faru na ranní kávu či čaj. 
 • Zapisování mší svatých dnes po skončení mše svaté v 10.30 h. 
 • Na nástěnce najdete rozpis zpovídání před Vánočními svátky. 
 • Hledáme nové koledníky na Tříkrálovou sbírku. Prosíme, věnujte pozornost plakátku na nástěnce, a pokud jen trochu můžete, zapojte se. Díky. 
 • Jste zváni na koncert ZUŠ, který se koná dnes v 17 hodin v našem kostele. 

Týden 27. listopadu 2022 – 4. prosince 2022

27. 11. Neděle 1. neděle adventní
28. 11. Pondělí
29. 11. Úterý
30. 11. Středa Svátek sv. Ondřeje, apoštola
1. 12. Čtvrtek
2.12. Pátek
3. 12. Sobota Památka sv. Františka Xaverského, kněze
4. 12. Neděle 2. neděle adventní

Úmysly mší svatých

27. 11. Neděle 7.30 Za farníky.
27. 11. Neděle 10.30 Za Alžbětu Sedlákovu, živou a zemřelou rodinu Sedlákovu a Novákovu.
28. 11. Pondělí 7.00 Za zemřelé kněze a duše v očistci.
30. 11. Středa 18.00 Za rodinu Pinkasovu, Nahodilovu a celou přízeň. (se zaměřením pro děti)
1. 12. Čtvrtek 7.00 Za zemřelou Marii Kostrhunovou.
2. 12. Pátek 18.30 Za rodinu Johnovu a Fryaufovu.
3. 12. Sobota 6.00 Za prohloubení života farnosti.
3. 12. Sobota 18.30 Za Josefa Janouška.
4. 12. Neděle 7.30 Za rodinu Komendovu a Lustigovu.
4. 12. Neděle 10.30 Za Marii Bartesovu a živou a zemřelou rodinu.
 • Vzadu na stolečku si můžete zakoupit brožurku Průvodce adventem s krátkými zamyšleními na každý den. Cena činí 10 Kč. Průvodce si můžete stáhnout také do mobilu.
 • V pátek bude hodinu přede mší svatou tradiční prvopáteční adorace. Při adoraci bude také příležitostí k přistoupení ke svátosti smíření. 
 • Jak již zaznělo, mše svatá bude v sobotu i v 6 hodin ráno. Bude to mše sv. při svíčkách s rorátními zpěvy. Tyto mše svaté plánujeme na první tři adventní soboty. Po skončení těchto rorátních mších svatých vás zveme na faru na ranní kávu či čaj. 
 • Tuto sobotu 3.12.  jste následně zváni k pěšímu putování ke sv. Barboře do Častohostic a zpět. Odchod od kostela je v 8.30 hodin. Plakátek najdete na nástěnce. 
 • V pátek jsme začali zapisovat úmysly mší svatých na příští rok. Kdo byste chtěl zapsat úmysl, tak máte možnost dnes od 13.30 do 15 hodin. V úterý od 17 do 18.30 hodin. V pátek po večerní mši svaté a v neděli po skončení mše svaté v 10.30 h. Prosíme, využijte tyto termíny. Děkujeme. Zároveň prosíme při zapisování úmyslů, abyste nám nahlásili telefonní číslo, kdyby během roku došlo k nějakým změnám v pořadu bohoslužeb. 
 • Příští neděli 4.12. při mši svaté v 10.30 h. prožijeme obřady přijetí do katechumenátu, tzn. jeden z obřadů při přípravě dospělého na křest.

Týden 20. listopadu 2022 – 27. listopadu 2022

20. 11. Neděle Slavnost Ježíše Krista Krále
21. 11. Pondělí Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
22. 11. Úterý Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
23. 11. Středa
24. 11. Čtvrtek Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů, mučedníků
25.11. Pátek
26. 11. Sobota
27. 11. Neděle 1. neděle adventní

Úmysly mší svatých

20. 11. Neděle 7.30 Za dvoje rodiče a živé a zemřelé z rodin a duše v očistci.
20. 10. Neděle 10.30 Za farníky.
21. 11. Pondělí 7.00 Za Marii a Ladislava Kvasničkovy a jejich sourozence.
23. 11. Středa 18.00 Za děti a na dobrý úmysl. (se zaměřením pro děti)
24. 11. Čtvrtek 7.00 Za rodinu Špičkovu, Fantovu a přízeň.
25. 11. Pátek 18.30 Za rodiče Hartmannovy a syna Jiřího.
26. 11. Sobota 18.30 Za rodiče Cidlinskovy a celý rod.
27. 11. Neděle 7.30 Za farníky.
27. 11. Neděle 10.30 Za Alžbětu Sedlákovu, živou a zemřelou rodinu Sedlákovu a Novákovu.
 • Sbírka uplynulé neděle na podporu katolických médií činí 18.528 Kč.
 • Můžete si zakoupit brožurku Průvodce adventem s krátkými zamyšleními na každý adventní den. Cena činí 10 Kč. Průvodce půjde také stáhnout do mobilu.
 • V sobotu jste zváni na Orlovnu prožít Liturgický silvestr. Od 16.30 h. se můžete zapojit do adventního tvoření a poté bude mše svatá. Bližší informace jsou na plakátku. 
 • Adventní věnce budeme žehnat při bohoslužbách v sobotu večer a v neděli dopoledne. 
 • .

Týden 13. listopadu 2022 – 20. listopadu 2022

13. 11. Neděle 33. neděle v mezidobí
14. 11. Pondělí
15. 11. Úterý
16. 11. Středa
17. 11. Čtvrtek Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
18.11. Pátek
19. 11. Sobota
20. 11. Neděle Slavnost Ježíše Krista Krále

Úmysly mší svatých

13. 11. Neděle 7.30 Za rodiče Vlkovy, Nevařilovy, Jaroslava Pytlíka a zemřelou přízeň.
13. 10. Neděle 10.30 Za Miloše Niederhafnera a jeho rodiče, rodiče Engelmannovy a za živé a zemřelé z rodin.
14. 11. Pondělí 7.00 Za rodinu Formanovu.
16. 11. Středa 18.00 Za Marii a Antonína Fuchsovy a duše v očistci. (se zaměřením pro děti)
17. 11. Čtvrtek 7.00 Za rodinu Karlíkovu, Nekulovu a Šlápotovu.
18. 11. Pátek 18.30 Za Vincence a Františku Zachovy, dvoje rodiče a sourozence.
19. 11. Sobota 18.30 Za Marii Bláhovou a celou rodinu.
20. 11. Neděle 7.30 Za dvoje rodiče a živé a zemřelé z rodin a duše v očistci.
20. 11. Neděle 10.30 Za farníky.
 • Dnešní sbírka je věnována na podporu katolických médií. Díky všem dárcům.
 • Středeční mše svatá bude se zaměřením pro děti. 
 • .

Týden 6. listopadu 2022 – 13. listopadu 2022

6. 11. Neděle 32. neděle v mezidobí
7. 11. Pondělí
8. 11. Úterý
9. 11. Středa Svátek Posvěcení lateránské baziliky
10. 11. Čtvrtek Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
11.11. Pátek Památka sv. Martina, biskupa
12. 11. Sobota Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
13. 11. Neděle 33. neděle v mezidobí

Úmysly mší svatých

6. 11. Neděle 7.30 Za Jana Žáka a syna Pavla.
6. 10. Neděle 10.30 Za farníky.
7. 11. Pondělí Není mše svatá.
8.11. Úterý 15.00 Mše svatá na Domě svatého Antonína.
9. 11. Středa 18.00 Za rodinu Šplíchalovu, Andělovu, Pavlovu a Drexlerovu.
10. 11. Čtvrtek 15.00 Mše svatá na Domě svatého Antonína.
11. 11. Pátek 18.30 Za rodinu Kratochvílovu a přízeň.
12. 11. Sobota 18.30 Za rodinu Lojdovu a celou přízeň a na poděkování za dar života.
13. 11. Neděle 7.30 Za rodiče Vlkovy, Nevařilovy, Jaroslava Pytlíka a zemřelou přízeň.
13. 11. Neděle 10.30 Za Miloše Niederhafnera a jeho rodiče, rodiče Engelmannovy a za živé a zemřelé z rodin.
 • Obvyklé ranní mše svaté v pondělí a ve čtvrtek tento týden nebudou.
 • V případě potřeby domluvy pohřbu se obracejte na pana děkana do Jemnice nebo otce Tomáše do Jaroměřic. Kontakty najdete na nástěnce i na webových stránkách.
 • otec Miloš a otec Vojtěch se vracejí ze společné pouti v pátek v noci. 
 • Přispěním do sbírky příští neděle podpoříte katolická média. Díky předem všem dárcům.  
 • .

Týden 30. října 2022 – 6. listopadu 2022

30. 10. Neděle 31. neděle v mezidobí
31. 10. Pondělí
1. 11. Úterý Slavnost Všech svatých
2. 11. Středa Památka věrných zemřelých
3. 11. Čtvrtek
4.11. Pátek Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
5. 11. Sobota
6. 11. Neděle 32. neděle v mezidobí

Úmysly mší svatých

30. 10. Neděle 7.30 Za Markétu Valíkovou, syna Kryštůfka a za rodinu Valíkovu, Johnovu a Padevětovu.
30. 10. Neděle 10.30 Za rodinu Šplíchalovu, Andělovu, Pavlovu a Drexlerovu.
31. 10. Pondělí 7.00 Za Ludmilu Račickou a živé a zemřelé z rodiny.
1.11. Úterý 18.00 Za zemřelého pana Horáka.
2. 11. Středa 18.00 Za zemřelé.
3. 11. Čtvrtek 7.00 Za duše v očistci.
4. 11. Pátek 18.30 Za Františka Mikeše, Antonii Novotnou a rodiče.
5. 11. Sobota 18.30 Za rodiče Annu a Františka Dobrovolných a živé a zemřelé z rodiny.
6. 11. Neděle 7.30 Za Jana Žáka a syna Pavla.
6. 11. Neděle 10.30 Za farníky.
 • Dušičková pobožnost bude dnes v 15 hodin na hřbitově.
 • Sbírka uplynulé neděle na misie činí 24.027 Kč. Díky všem dárcům.
 • Ve středu 2.11. bude mše sv. také v Jackově v 16 hodin.
 • Ve čtvrtek jste zváni, stejně jako loni, na mši svatou sv. ke cti sv. Huberta, která bude slavena v 16 hodin v lese Kosová u retenční nádrže. Cestu s mapkou najdete na nástěnce i na webových stránkách farnosti. Část cesty je třeba ujít pěšky. Bude však možnost dovozu přímo z parkoviště a to autem, které bude mít povolení ke vjezdu. Je třeba se dostavit do 15.30 hod. 
 • V pátek bude hodinu přede mší svatou tradiční prvopáteční adorace s příležitostí k přistoupení ke svátosti smíření.  
 • Jak již bylo avizováno minulý týden, s o. Milošem se chystáme na pouť do trapistického kláštera v Sept Fons.  Odjíždíme tuto sobotu (5.11.) ráno a vracíme se následující sobotu (12.11.). Rozpis bohoslužeb a kdo nás bude v těch dnech zastupovat, najdete na nástěnce i na farních stránkách. Nedělní mše sv. zde bude sloužit nový generální vikář brněnské diecéze P. Pavel Kafka. V případě potřeby zaopatřování či domluvy pohřbu volejte panu děkanovi do Jemnice nebo otci Tomášovi do Jaroměřic. Telefonní kontakty na oba dva najdete na nástěnce.  
 • .

Týden 23. října 2022 – 30. října 2022

23. 10. Neděle 30. neděle v mezidobí – den modliteb za misie
24. 10. Pondělí
25. 10. Úterý
26. 10. Středa
27. 10. Čtvrtek
28.10. Pátek Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
29. 10. Sobota Památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice
30. 10. Neděle 31. neděle v mezidobí

Úmysly mší svatých

23. 10. Neděle 7.30 Za farníky.
23. 10. Neděle 10.30 Za Evu Svobodovou a zemřelé z rodiny.
24. 10. Pondělí 7.00 Za rodinu Boudnou a Kosíkovu a za duše v očistci.
26. 10. Středa 18.00 Za Karla Vojtíška.
27. 10. Čtvrtek 7.00 Za farníky.
28. 10. Pátek 18.30 Za zemřelé z rodiny Kračmarovy.
29. 10. Sobota 18.30 Za Viléma Růžičku a dvoje rodiče.
30. 10. Neděle 7.30 Za Markétu Valíkovou, syna Kryštůfka a za rodinu Valíkovu, Johnovu a Padevětovu.
30. 10. Neděle 10.30 Za rodinu Šplíchalovu, Andělovu, Pavlovu a Drexlerovu.
 • Dnešní sbírka je věnována na misie. Díky všem dárcům.
 • Blíží se „Dušičkový týden“. Podmínky k získání plnomocných odpustků pro duše v očistci najdete na nástěnce nebo zde. Jednou z podmínek je i přijetí svátosti smíření. Tento týden máte proto rozšířenou možnost k jejímu přijetí a to: otec Vojtěch bude zpovídat v pondělí od 6.15 h., dále v pátek v průběhu mše sv. od 18.30 do 19 h. a v sobotu a v neděli ½ hodiny před každou mší svatou. Otec Miloš bude zpovídat ve středu od 17 hodin, ve čtvrtek od 6.15 h. a v pátek od 17.45 h. Dušičková pobožnost bude na hřbitově příští neděli (30.10.) v 15 hodin. 
 • Jelikož jsou od středy podzimní prázdniny, tak středeční mše svatá nebude se zaměřením pro děti. Stejně tak další středu 2. listopadu, kdy je Dušiček a poté i ve středu 9. listopadu, kdy, budeme-li zdraví a nestane se něco mimořádného, tak budeme s o. Vojtěchem na pouti do trapistického kláštera v Sept Fons. Chtěl bych vás v této souvislosti, kdy nebude 3x po sobě mše sv. se zaměřením pro děti, požádat o modlitbu, jak dál s těmito mšemi svatými. Účast na těchto mších sv. je až na výjimky malá, zvláště ze strany dětí, které navštěvují ZŠ a pro které jsou tyto mše sv. primárně určené. Kladu si již dlouho dobu otázku, jak dál: zda pokračovat, nebo je zrušit či to pojmout nějak jinak? Vím, že děti mají spoustu kroužků a dalších aktivit, kterým se podřizuje i život rodin a kladu si otázku, proč to tak není i ohledně mší svatých pro děti? Vím, že při sportu, při výtvarných, hudebních, tanečních či jiných aktivitách se dětí rozvíjejí. Jako faráři mně leží na srdci, aby se rozvíjely i po té stránce náboženské, navíc když jde o hodnoty věčné. Prosím tedy o modlitbu, ať poznáváme jak dál. 
 • .

Týden 16. října 2022 – 23. října 2022

16. 10. Neděle Slavnost Posvěcení chrámu – 29. v mezidobí
17. 10. Pondělí Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
18. 10. Úterý Svátek sv. Lukáše, evangelisty
19. 10. Středa
20. 10. Čtvrtek
21.10. Pátek
22. 10. Sobota
23. 10. Neděle 30. neděle v mezidobí – den modliteb za misie

Úmysly mší svatých

16. 10. Neděle 7.30 Za farníky. 
16. 10. Neděle 10.30 Za Josefa Fuchse a rodiče.
17. 10. Pondělí 7.00 Za nemocného synovce a celou rodinu.
19. 10. Středa 18.00 Za živé a zemřelé z rodiny Vobůrkovy, Kaderkovy a Klejdusovy.
20. 10. Čtvrtek 7.00
21. 10. Pátek 18.30 Za rodinu Karlíkovu a Chytkovu.
22. 10. Sobota 18.30 Za živé a zemřelé z rodiny Kyzlinkovy, Plíškovy a Repaských.
23. 10. Neděle 7.30 Za farníky.
23. 10. Neděle 10.30 Za Evu Svobodovou a zemřelé z rodiny.
 • Příští neděle je dnem modliteb a podpory misií. Sbírka bude tedy věnována na misie. Díky předem všem dárcům.   
 • .

Týden 9. října 2022 – 16. října 2022

9. 10. Neděle 28. v mezidobí
10. 10. Pondělí
11. 10. Úterý
12. 10. Středa
13. 10. Čtvrtek
14.10. Pátek
15. 10. Sobota Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
16. 10. Neděle Slavnost Posvěcení chrámu – 29. v mezidobí

Úmysly mší svatých

9. 10. Neděle 7.30 Za Františka Procházku a živé a zemřelé z rodiny.
9. 10. Neděle 10.30 Za živou a zemřelou rodinu Sedlákovu a Hodovskou.
10. 10. Pondělí 7.00 Za živé a zemřelé z rodiny Brychovy a Krotkovy.
12. 10. Středa 18.00 Za Marii a Vladimíra Daňhelovy, Jana Bajgla a za živé a zemřelé z rodin. (se zaměřením pro děti)
13. 10. Čtvrtek 7.00 Za Martu a Františka Fujdlovy, vnuka Vojtěcha, rodiče a přízeň.
14. 10. Pátek 18.30 Za rodiče Žákovy, Kalendovy a přízeň.
15. 10. Sobota 18.30 Za zemřelou Ludmilu Nechvátalovou a manžela Františka Nechvátala.
16. 10. Neděle 7.30 Za farníky. 
16. 10. Neděle 10.30 Za Josefa Fuchse a rodiče.
 • Jste srdečně zváni na varhanní koncert, který se uskuteční v našem kostele v rámci festivalu Varhanní Vysočina. Začátek koncertu je dnes 9.10. v 17 hodin. Naše varhany rozezní prof. Jan Hora.
 • Příští neděli 16.10. prožijeme slavnost posvěcení chrámu. Při mši sv. v 10.30 h. se zapojí také děti z MŠ Jabula.
 • Na nástěnce najdete plakátek s pozváním  do Staroviček na slavnostní mši sv. u příležitosti 110. výročí P. Václava Drboly. 
 • .

Týden 2. října 2022 – 9. října 2022

2. 10. Neděle 27. v mezidobí
3. 10. Pondělí
4. 10. Úterý Památka sv. Františka z Assisi
5. 10. Středa
6. 10. Čtvrtek
7.10. Pátek Památka Panny Marie Růžencové
8. 10. Sobota
9. 10. Neděle 28. v mezidobí

Úmysly mší svatých

2. 10. Neděle 7.30 Za farníky. 
2. 10. Neděle 10.30 Za manžele Františku a Petra Johnovi a živé a zemřelé z rodiny.
3. 10. Pondělí 7.00 Za rodiče Jahodovy, Řídkých a duše v očistci.
5. 10. Středa 18.00 Za manžele Kapinusovy, Kočí, Marii Chromou a syna.
6. 10. Čtvrtek 7.00 Za farníky. 
7. 10. Pátek 18.30 Za rodinu Havlínovu, Vaňurovu a Bartošovu.
8. 10. Sobota 18.30 Za Josefa Štefla a duše v očistci.
9. 10. Neděle 7.30 Za Františka Procházku a živé a zemřelé z rodiny.
9. 10. Neděle 10.30 Za živou a zemřelou rodinu Sedlákovu a Hodovskou.
 • V pátek je první pátek v měsíci, máte tedy opět možnost hodinu přede mší svatou adorovat. Zpovídat se bude tentokrát z časových důvodů jen půl hodiny přede mší svatou.
 • V pátek po mši svaté bude na faře první příprava na biřmování. Přihlášky najdete na stolečku vzadu.  
 • Příští týden 9.10. zde bude sloužit nedělní mše svaté novokněz Jan Kříž. Po obou mších svatých bude udělovat novokněžské požehnání, stejně tak v Lukově. 
 • Na nástěnce najdete plakátek s pozváním  do Staroviček na slavnostní mši sv. u příležitosti 110. výročí P. Václava Drboly. 
 • Příští neděli 9.10. jste srdečně zváni na varhanní koncert, který se uskuteční v našem kostele v rámci festivalu Varhanní Vysočina. Začátek koncertu je v 17 hodin. Naše varhany rozezní prof. Jan Hora. Plakátek je na nástěnce.
 • .

Týden 25. září 2022 – 2. října 2022

25. 9. Neděle 26. v mezidobí
26. 9. Pondělí
27. 9. Úterý Památka sv. Vincence z Paula, kněze
28. 9. Středa Slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa
29. 9. Čtvrtek Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
30. 9. Pátek Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
1. 10. Sobota Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
2. 10. Neděle 27. v mezidobí

Úmysly mší svatých

25. 9. Neděle 7.30 Za živé a zemřelé z rodiny Hanákovy, Částkovy a Doležalovy.
25. 9. Neděle 10.30 Za farníky. 
26. 9. Pondělí 7.00 Za rodiče a prarodiče Kvasničkovy a Přemysla Vápeníka..
28. 9. Středa 7.30 !!! Za rodinu Doležalovu, Břinkovu, Spoustovu a přízeň.
29. 9. Čtvrtek 18.00 !!! Za farníky. 
30. 9. Pátek 18.30 Za Petra a Vojtěcha Čerstvých a zemřelé z rodiny Čerstvých a Vodákovy.
1. 10. Sobota 9.00 !!! Mše sv. v Domě svatého Antonína. Večerní mše sv. ve farním kostele nebude.
2. 10. Neděle 7.30 Za farníky.
2. 10. Neděle 10.30 Za manžele Františku a Petra Johnovi a živé a zemřelé z rodiny.
 • Díky, kdo jste přispěli do sbírky uplynulé neděle na podporu Fondu Puls či jste přispěli v průběhu týdne osobně mimo sbírku. Výtěžek činí celkem 34.491 Kč. A díky vám všem, kteří do Fondu PULS pravidelně přispíváte.
 • Ve čtvrtek je Svátek svatých archandělů. Stejně jako loni mše svatá v tento den bude sloužena v karneru sv. Michaela a to v 18 hodin. Kdo se do karneru nevejdete, tak budou stejně jako loni, připravené lavičky venku podél kostela. Ranní mše sv. ve čtvrtek nebude. 
 • Jak již zaznělo minulý týden, v sobotu 1.10. zde nebude večerní mše svatá. Jste zváni na slavnostní otevření opraveného kostela sv. Markéty v Jaroměřicích, které začíná v 15 hodin. Plakátek s programem najdete na nástěnce. 
 • Netradičně až po sv. Václavovi jsou děti srdečně zváni ke Svatováclavské noci s přespáním na Orlovně a to z pátku na sobotu. Bližší informace jsou na plakátku. Přihlášky jsou vzadu na stolečku. 
 • Stále se ještě můžete přihlašovat k přípravě na biřmování. První příprava bude v pátek 7.10. po večerní mši svaté. 
 • Začala výuka náboženství. Rozpis najdete na nástěnce nebo zde
 • .

Týden 18. září 2022 – 25. září 2022

18. 9. Neděle 25. v mezidobí
19. 9. Pondělí
20. 9. Úterý Památka sv. Ondřeje Kim Taegona a Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků
21. 9. Středa Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
22. 9. Čtvrtek
23. 9. Pátek Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
24. 9. Sobota
25. 9. Neděle 26. v mezidobí

Úmysly mší svatých

18. 9. Neděle 7.30 Za rodinu Karlíkovu a Chytkovu.
18. 9. Neděle 10.30 Za Ludmilu a Ladislava Vakovy.
19. 9. Pondělí 7.00 Za děti s rodinami.
21. 9. Středa 18.00 Za Marii Suchou, její rodiče a za Stanislava a Josefa Říhovy. (se zaměřením pro děti)
22. 9. Čtvrtek 7.00 Za živé a zemřelé z rodiny Huškovy a Bouchalovy.
23. 9. Pátek 18.30 Za Tomáše Kacetla a zemřelé z rodiny a duše v očistci.
24. 9. Sobota 18.30 Za rodinu Doležalovu a Večeřovu.
25. 9. Neděle 7.30 Za živé a zemřelé z rodiny Hanákovy, Částkovy a Doležalovy.
25. 9. Neděle 10.30 Za farníky. 
 • V tomto týdnu začíná výuka náboženství i na Základní škole Havlíčkova i výuka na faře. Rozpis najdete na nástěnce nebo zde
 • Díky, kdo jste přispěli do dnešní sbírky na podporu Fondu Puls. Díky, kdo fond podporujete jako donátoři a díky i všem, kdo jste podpořili fond svými příspěvky v průběhu týdne. Díky všem dárcům.  
 • V malém předstihu rádi tlumočíme pozvání na otevření opraveného kostela sv. Markéty v Jaroměřicích. Slavnostní otevření kostela a svěcení nového oltáře se uskuteční v sobotu 1.října v 15 hodin. Plakátek s programem najdete na nástěnce nebo v záložce aktuálně.
 • V souvislosti s touto mimořádnou slavností v Jaroměřicích bude upraven pořad bohoslužeb i u nás v M. Budějovicích, tzn. za 14 dní v sobotu 1. října bude mše sv. na Domě sv. Antonína dopoledne v 9 hodin a sobotní večerní mše sv. zde ve farním kostele výjimečně nebude, jste zváni na slavnost do Jaroměřic. 
 • Na nástěnce najdete prohlášení ke komunálním volbám od otce arcibiskupa Jana Graubnera, kde mimo jiné stojí: Těm, kdo kandidují, vyprošujme moudrost ve slovech a sílu proměnit slova v činy, aby to, s čím se prezentovali před volbami, nebyly jen plané sliby. My ostatní mějme na zřeteli obecné dobro a provázejme svou modlitbou ty, kteří mají odvahu přijmout politickou zodpovědnost. Také je podporujme dobrým životem podle křesťanských zásad. Nám všem pak ať žehná všemohoucí Bůh, dárce života a všech dobrých darů. 
 • .

Týden 11. září 2022 – 18. září 2022

11. 9. Neděle 24. v mezidobí
12. 9. Pondělí
13. 9. Úterý Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
14. 9. Středa Svátek Povýšení svatého kříže
15. 9. Čtvrtek Památka Panny Marie Bolestné
16. 9. Pátek Památka sv. Ludmily, mučednice
17. 9. Sobota
18. 9. Neděle 25. v mezidobí

Úmysly mší svatých

11. 9. Neděle 7.30 Za farníky.
11. 9. Neděle 10.30 Za Miloše Niederhafnera a jeho rodiče, rodiče Engelmannovy a za živé a zemřelé z rodin.
12. 9. Pondělí 7.00 Za zemřelého Viktora Dvořáka, jeho rodiče a sourozence.
14. 9. Středa 18.00 Za rodinu Růžičkovu, Kolářovu a duše v očistci. (se zaměřením pro děti).
15. 9. Čtvrtek 7.00 Za zemřelé kněze a duše v očistci.
16. 9. Pátek 18.30 Za Antonii Procházkovou a celou přízeň.
17. 9. Sobota 18.30 Za farníky. 
18. 9. Neděle 7.30 Za rodinu Karlíkovu a Chytkovu.
18. 9. Neděle 10.30 Za Ludmilu a Ladislava Vakovy.
 • V tomto týdnu začíná výuka náboženství na Základní škole TGM. Na Základní škole Havlíčkova začne výuka o týden později, stejně tak začne výuka náboženství na faře také od 19. září. 
 • Vzadu na stolečku jsou připravené přihlášky k přípravě na biřmování. Přihlásit se mohou ti, kteří v tomto školním roce navštěvují devátou třídu a starší. První setkání a příprava bude v pátek 7. října po mši svaté. 
 • Po středeční mši svaté pro děti bude, na přání evropských biskupů, tichá adorace jako prosba za mír na Ukrajině.
 • Sbírka příští neděle 18.9. bude věnována na podporu diecézního fondu PULS na podporu kněží a pastorace v diecézi. Z fondu se hradí platy kněží a pastorační projekty v diecézi. Za každého dospělého člověka posílá farnost do Fondu 480 Kč. Dle svých možností sbírku příští neděli, prosím, podpořte. Díky.
 • .

Týden 4. září 2022 – 11. září 2022

4. 9. Neděle 23. v mezidobí oslava sv. Jiljí, patrona naší farnosti
5. 9. Pondělí
6. 9. Úterý
7. 9. Středa
8. 9. Čtvrtek Svátek Narození Panny Marie
9. 9. Pátek
10. 9. Sobota
11. 9. Neděle 24. v mezidobí

Úmysly mší svatých

4. 9. Neděle 7.30 Za rodiče Vlkovy, Nevařilovy, Jaroslava Pytlíka a zemřelou přízeň.
4. 9. Neděle 10.30 Za děti a za požehnání pro nový školní rok.
5. 9. Pondělí 7.00
7. 9. Středa 18.00 Za rodiče Bočkovy, Kavanovy a živé a zemřelé z rodin.
8. 9. Čtvrtek 7.00
9. 9. Pátek 18.30 Za Mons. Františka Hrůzu.
10. 9. Sobota 11.00 Svatební mše sv. Václava Kotrby a Ladislavy Doležalové.
10. 9. Sobota 18.30 Za rodiny Dolejší, Krobauerovu a Němcovu.
11. 9. Neděle 7.30 Za farníky.
11. 9. Neděle 10.30 Za Miloše Niederhafnera a jeho rodiče, rodiče Engelmannovy a za živé a zemřelé z rodin.
 • Ve středu v 18 h. bude první mše svatá se zaměřením pro děti. Tyto středeční mše svaté jsou příležitostí pro děti a rodiny společně sdílet víru a také budovat vztahy. Budu vděčný, když s dětmi na tyto mše svaté budete přicházet a věřím, že to bude požehnaný čas pro nás všechny.
 • Na nástěnce najdete předběžný rozpis výuky náboženství. Výuka začne v týdnu od 12. září. Přihlášky děti dostaly ve škole. Už dopředu děkuji vám všem, kdo děti v účasti na hodinách náboženství podpoříte. Nabídky různých školních aktivit jsou mnohé, kéž mezi nimi nezapadne výuka náboženství. Díky.
 • V novém školním roce plánujeme začít s přípravou na biřmování. Vzadu na stolečku jsou připravené přihlášky. Přihlásit se mohou ti, kteří v tomto školním roce navštěvují devátou třídu a starší. První setkání a příprava bude v pátek 7. října po mši svaté.
 • V sobotu 17.9. chtějí uzavřít manželství v kapli sv. Anny Radek Kalenda a Soňa Navrátilová, oba z M. Budějovic. Provázejme tyto snoubence svou modlitbou.
 • Jak již tady zaznělo uplynulé neděle, rádi bychom vás s o. Vojtěchem pozvali ke společnému prožití oslavy našeho patrona sv. Jiljí.