Týden 24. října – 31. října 2021 

 • 24.10. Neděle
  30. neděle v mezidobí 

 • 25.10. Pondělí 

 • 26.10. Úterý

 • 27.10. Středa 

 • 28.10. Čtvrtek
  Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 
   

 • 29.10. Pátek 
  Památka bl. Restituty Kafkové, panny a mučednice 

 • 30.10. Sobota

 • 31.10. Neděle
  31. neděle v mezidobí 
     

 Úmysly mší svatých 

   

   • 24.10. Neděle – 7.30
    Za farníky.

   • 24.10. Neděle – 10.30
    Za rodinu Komendovu a Lustigovu. 

   • 25.10. Pondělí7.00 
    Za rodinu Kosíkovu a Boudnou a duše v očistci

     

   • 27.10. Středa – 18.00
    Za Marii Křížovou, Marii Klimešovou a za Miloše Bulíka.
   • 28.10. Čtvrtek – 7.00
    Za zemřelou Evu Svobodovou a rodiče.
   • 29.10. Pátek – 18.30
    Za Boží ochranu a duše v očistci. 
   • 30.10. Sobota – 18.30
    Za Marii a Vladimíra Daňhelovy, Jana Bajgla a živé a zemřelé z rodin. 
   • 31.10. Neděle – 7.30
    Za farníky. 
   • 31.10. Neděle – 10.30
    Za Ludmilu Račickou a celou přízeň.       
 • Díky všem, kdo jste přispěli do dnešní sbírky na misie. 
 • Jelikož jsou od středy podzimní prázdniny, tak středeční mše sv. nebude se zaměřením pro děti. 
 • Blíží se „Dušičky“ a s tím i možnost získávat plnomocné odpustky. S tím souvisí i potřeba se připravit svátostí smíření. Otec Vojtěch bude zpovídat v pondělí, ve středu a ve čtvrtek vždy ¾ h. přede mší svatou. Otec Miloš bude zpovídat v pátek 1,5 h. přede mší svatou. 
 • Mše sv. příští neděli v 10.30 h. bude s křestní slavností.
 • Společná „Dušičková pobožnost“ na hřbitově bude příští neděli 31.10. v 15 hodin. 
 • Během tohoto týdne do příští neděle máte ještě možnost zakoupit si za dobrovolný příspěvek knihy, které jsme na faře našli při úklidu. Knihy jsme z tělocvičny přesunuli do boční lodě kostela. Výtěžek z prodeje věnujeme na potřeby křesťanské Mateřské školky Jabula. 
 • V církvi se nyní mluví o Synodě, kterou vyhlásil papež František. Jak to budeme prožívat v naší farnosti? Z pěti farností, které máme s o. Vojtěchem na starost vytvoříme jednu skupinku, z každé farnosti v ní budou jeden až dva zástupci. S nimi bychom probrali zveřejněná témata, která najdete na nástěnce nebo na webových stránkách zde. O těchto tématech se můžete a máte bavit i mezi sebou navzájem mimo stanovenou skupinku. Své postřehy, nápady, apod. můžete sdělit svým zástupcům, jejichž jména v dohledné době rádi sdělíme. Další upřesnění budou průběžně zveřejňovány.  

 ________________________________________________________________________

    

 

Týden 17. října – 24. října 2021 

 • 17.10. Neděle
  29. neděle v mezidobí 

 • 18.10. Pondělí 
  Svátek sv. Lukáše, evangelisty

 • 19.10. Úterý

 • 20.10. Středa 

 • 21.10. Čtvrtek 

 • 22.10. Pátek

 • 23.10. Sobota 

 • 24.10. Neděle
  30. neděle v mezidobí 
     

 Úmysly mší svatých 

   

   • 17.10. Neděle – 7.30
    Za rodinu Karlíkovu a Josefa Chytku.

   • 17.10. Neděle – 10.30
    Za farníky. 

   • 18.10. Pondělí7.00 
    Za zemřelé manžele Vítovy

     

   • 20.10. Středa – 18.00
    Za Vlastislava Josefa Fikra a rodiče.
   • 21.10. Čtvrtek – 7.00
    Za rodinu Kratochvílovu a přízeň.
   • 22.10. Pátek – 18.30
    Za Marii Chromou, živé a zemřelé z rodiny.
   • 23.10. Sobota – 18.30
    Za živé a zemřelé z rodiny Dolejší, Krobauerovu a Němcovu. 
   • 24.10. Neděle – 7.30
    Za farníky. 
   • 17.10. Neděle – 10.30
    Za rodinu Komendovu a Lustigovu.       
 • Po mši svaté máte možnost zakoupit si za dobrovolný příspěvek knihy, které jsme na faře našli při úklidu. Knihy jsou rozloženy v tělocvičně ve dvoře fary. Výtěžek z prodeje věnujeme na potřeby křesťanské Mateřské školky Jabula.
 • Příští neděle 24.10. je dnem modliteb za misie. Na podporu misí zašleme také výtěžek sbírky. Díky předem všem dárcům. 
 • Připomínáme, že středeční mše sv. je slavena se zaměřením pro děti. Další schůzka ministrantů bude ve středu 13.10. v 16 h. na faře. Na ní naváže mše svatá v 18 hodin se zaměřením pro děti.

 ________________________________________________________________________

    

 

Týden 10. října – 17. října 2021 

 • 10.10. Neděle
  28. neděle v mezidobí 

 • 11.10. Pondělí 

 • 12.10. Úterý

 • 13.10. Středa 

 • 14.10. Čtvrtek 

 • 15.10. Pátek
  Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

 • 16.10. Sobota 

 • 17.10. Neděle
  29. neděle v mezidobí 
     

 Úmysly mší svatých 

   

   • 10.10. Neděle – 7.30
    Za Františka Procházku, živé a zemřelé z rodiny.

   • 10.10. Neděle – 10.30
    Za rodinu Šplíchalovu, Pavlovu, Andělovu a Drexlerovu. 

   • 11.10. Pondělí7.00 
    Za živé a zemřelé z rodiny Brychovy a Krotkovy

     

   • 13.10. Středa – 18.00
    Za sestru Josefu Plačkovou a jejího manžela Josefa a celou rodinu.
   • 14.10. Čtvrtek – 7.00
    Za zemřelého manžela Ladislava a celou rodinu Kovářovu.
   • 15.10. Pátek – 18.30
    Za Františka Mikeše, Antonii Novotnou a rodiče.
   • 16.10. Sobota – 18.30
    Za Viléma Růžičku a dvoje rodiče. 
   • 17.10. Neděle – 7.30
    Za rodinu Karlíkovu a Josefa Chytku. 
   • 17.10. Neděle – 10.30
    Za farníky.       
 • Další schůzka ministrantů bude ve středu 13.10. v 16 h. na faře. Na ní naváže mše svatá v 18 hodin se zaměřením pro děti.
 • V pátek 15.10. po mši svaté bude další setkání mládeže našich farností. Mladí jsou srdečně zváni. 
 • Příští neděli prožijeme slavnost posvěcení chrámu. Při mši sv. v 10.30 h. se zapojí také děti z MŠ Jabula. 
 • Po ranní mši svaté příští neděli jste srdečně zváni na faru na kafe. Otec Vojtěch nebude muset na mši sv. do Lukova, a tak vám rád připraví kafe či čaj. Je to příležitost se setkat podobně, jako tomu bylo na konci srpna po ranní mši svaté. 
 • Příští neděli po obou mších svatých budete mít možnost si zakoupit za dobrovolný příspěvek  knihy, které jsme na faře našli při úklidu. Výtěžek z prodeje věnujeme na potřeby křesťanské Mateřské školky Jabula.  
 • Církev se v těchto dnech vydává na společnou cestu, aby zakusila synodalitu. Slovo synoda znamená doslova „společně na cestě“. Jde o nový impuls papeže Františka a jeho spolupracovníků, abychom my všichni znovuobjevili své místo ve společenství církve, aktivně se podíleli na jejím životě a usilovali o naplnění poslání církve. Jak konkrétně se případně k této synodální cestě přidat a do ní se zapojit, by nám mělo být sděleno v nastávajících dnech a týdnech od diecézního koordinátora. Zatím aktivitu podpořme modlitbou.  

 ________________________________________________________________________

    

 

Týden 3. října – 10. října 2021 

 • 3.10. Neděle
  27. neděle v mezidobí 

 • 4.10. Pondělí   
  Památka sv. Františka z Assisi

 • 5.10. Úterý

 • 6.10. Středa 

 • 7.10. Čtvrtek
  Památka Panny Marie Růžencové

 • 8.10. Pátek

 • 9.10. Sobota 

 • 10.10. Neděle
  28. neděle v mezidobí 
     

 Úmysly mší svatých 

   

   • 3.10. Neděle – 7.30
    Za farníky.

   • 3.10. Neděle – 10.30
    Za živou a zemřelou rodinu Sedlákovu a Hodovskou. 

   • 4.10. Pondělí7.00 
    Za rodiče Jahodovy, Řídkých a duše v očistci

     

   • 6.10. Středa – 18.00
    Za Františka a Martu Fujdlovy, vnuka Vojtěcha a přízeň.
   • 7.10. Čtvrtek – 7.00
    Za živé a zemřelé z rodiny Vidourkovy a Hobzovy.
   • 8.10. Pátek – 18.30
    Za živé a zemřelé z rodiny Huškovy a Bouchalovy.
   • 9.10. Sobota – 18.30
    Za farníky. 
   • 10.10. Neděle – 7.30
    Za Františka Procházku, živé a zemřelé z rodiny. 
   • 3.10. Neděle – 10.30
    Za rodinu Šplíchalovu, Pavlovu, Andělovu a Drexlerovu.       
 • V pátek a v sobotu se konají volby. Pamatujte na jejich průběh v modlitbě. Zároveň moudře zvažujte komu dát hlas. 

 ________________________________________________________________________

    

 

Týden 26. září – 3. října 2021 

 • 26.9. Neděle
  26. neděle v mezidobí 

 • 27.9. Pondělí   
  Památka sv. Vincence z Paula, kněze

 • 28.9. Úterý
  Slavnost sv. Václava, mučedníka

 • 29.9. Středa 
  Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

 • 30.9. Čtvrtek
  Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

 • 1.10. Pátek
  Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

 • 2.10. Sobota 
  Památka sv. andělů strážných

 • 3.10. Neděle
  27. neděle v mezidobí 
     

 Úmysly mší svatých 

   

   • 26.9. Neděle – 7.30
    Za živé a zemřelé z rodiny Hanákovy, Částkovy a Doležalovy.

   • 26.9. Neděle – 10.30
    Za farníky. 

   • 27.9. Pondělí7.00 
    Za Pavlu Salákovou a zemřelé z rodiny
    .
     

   • 28.9. Úterý – 7.30 
    Za rodinu Doležalovu, Břinkovu a Spoustovu a přízeň. 
     

   • 29.9. Středa – 18.00
    Za rodinu Semrádovu a přízeň.
   • 30.9. Čtvrtek – 7.00
    Za Boženu a Josefa Junkovy, za rodinu Junkovu, Kadlecovu a Procházkovu a ostatní příbuzné.
   • 1.10. Pátek – 18.30
    Za Tomáše Kacetla a zemřelé z rodiny.
   • 2.10. Sobota – 8.00
    Za U příležitosti 110. výročí otevření gymnázia – slouží biskup Pavel Posád.
   • 2.10. Sobota – 18.30
    Za živé a zemřelé z rodiny Kyzlinkovy, Plíškovy a Repaských. 
   • 3.10. Neděle – 7.30
    Za farníky. 
   • 3.10. Neděle – 10.30
    Za živou a zemřelou rodinu Sedlákovu a Hodovskou.       
 • Dnes (26.9.) jste zváni  po mši svaté v 10.30 zváni setrvat v kostele a prohlédnout si fotky z letošních táborů. Tábory byly opravdu připravené. Přijďte aspoň skrze promítání fotek nasát atmosféru táborů a podpořit tak také vedoucí i účastníky.
 • Otec Vojtěch zve ministranty na společný výlet. Sraz je dnes (26.9.) ve 13.40 h. na vlakovém nádraží. Návrat v 17.30 h. na faru.  
 • Ve středu je svátek archandělů. Při této příležitosti bude středeční mše svatá v rotundě sv. archanděla Michaela vedle kostela. Kdo by se případně nedostal dovnitř, bude moci využít lavičky, které připravíme před rotundu a zajistíme ozvučení. 
 • V pátek bude hodinu přede mší svatou tradiční prvopáteční adorace s příležitostí k přistoupení ke svátosti smíření. 
 • V pátek začíná pravidelné setkávání mládeže na faře. Setkání bude probíhat jednou za 14 dní, vždy v pátek po mši svaté. Mládežníci jsou srdečně zváni.
 • Jak již zaznělo, u příležitosti 110. výročí otevření gymnázia jste srdečně zváni na mši sv., která bude zde v kostele v sobotu v 8 h. Slouží otec biskup Pavel Posád.
 • Donátorství, ke kterému nás otec biskup pozval, je pro naši farnost stejně tak důležité jako zajištění prostředků pro chod farnosti (opravy, energie atd.). Děkuji všem, kteří se k donátorství již přihlásili, protože dary donátorů tento podíl snižují a farnosti tak zůstává více prostředků pro další aktivity. Věřím, že se řady donátorů v naší farnosti rozrostou. Celková částka, kterou za naši farnost odvádíme je 155.858 Kč. Sbírka minulého týdne činí 35.920 Kč. I přesto že je v naší farnosti 10 donátorů a někteří posílají velké částky, přesto nám zbývá pro tento rok zaplatit ještě 50.738 Kč. K tomu dodává správce fondu P. Pavel Kafka tato slova: stát se donátorem je velmi snadné. Stačí kliknout na <https://donator.cz> nebo vyplnit přihlášku, kterou si můžete vzít u východu kostela. Výše daru a způsob zasílání (převodem, SIPO, přes kontaktní osobu atd.) je na vašem uvážení. Píše P. Kafka: ještě bych rád připomněl, že v rámci pomoci farnostem v době covidu získá každá farnost 500 Kč navíc za každého donátora, který se přihlásí v letošním roce. Zároveň díky novelizaci zákona o dani z příjmu v důsledku pandemických opatření mohou využít všichni donátoři až 30 % slevu na dani z příjmu. Pokud byste někdo potřeboval pomoc s přihlášením nebo další informace, můžete se obrátit např. na své kněze. 

 ________________________________________________________________________

    

 

Týden 19. září – 26. září 2021 

 • 19.9. Neděle
  25. neděle v mezidobí 

 • 20.9. Pondělí   
  Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů mučedníků

 • 21.9. Úterý
  Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty   

 • 22.9. Středa 

 • 23.9. Čtvrtek
  Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

 • 24.9. Pátek
    

 • 25.9. Sobota 

 • 26.9. Neděle
  26. neděle v mezidobí 
     

 Úmysly mší svatých 

   

   • 19.9. Neděle – 7.30
    Za rodinu Karlíkovu.

   • 19.9. Neděle – 10.30
    Za Ludmilu a Ladislava Vakovy. 

   • 20.9. Pondělí7.00 
    Za Marii Lojdovou a Vladimíra Polácha a jejich rodiny

     

   • 22.9. Středa – 18.00
    Za uzdravení a požehnání pro nemocnou osobu. (se zaměřením na školní děti).
   • 23.9. Čtvrtek – 7.00
    Za zemřelé rodiče Dvořákovy.
   • 24.9. Pátek – 18.30
    Za manžele Kapinusovy, Kočí, Marii Chromou a syna.
   • 25.9. Sobota – 18.30
    Za rodinu Doležalovu a Večeřovu.
   • 26.9. Neděle – 7.30
    Za živé a zemřelé z rodiny Hanákovy, Částkovy a Doležalovy. 
   • 26.9. Neděle – 10.30
    Za farníky.       
 • Výuka náboženství začala tento týden. Rozpis výuky najdete na nástěnce. Rozpis najdete také zde
 • Dnešní sbírka (19.9.) je věnována na podporu diecézního fondu PULS na podporu kněží a pastorace v diecézi. Z fondu se hradí platy kněží a pastorační projekty v diecézi. Za každého dospělého člověka posílá farnost do Fondu 480 Kč. Díky, kdo jste tuto sbírku podpořili či ji ještě dodatečně podpoříte. 
 • Příští neděli (26.9.) jste po mši svaté v 10.30 zváni setrvat v kostele a prohlédnout si fotky z letošních táborů. Tábory byly opravdu připravené. Přijďte skrze promítání fotek nasát atmosféru táborů a podpořit tak také vedoucí i účastníky. 
 • Příští neděli (26.9.) zve otec Vojtěch ministranty na společný výlet. Sraz ve 13.40 hodin na vlakovém nádraží.

 ________________________________________________________________________

    

 

Týden 12. září – 19. září 2021 

 • 12.9. Neděle
  24. neděle v mezidobí 

 • 13.9. Pondělí   
   Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

 • 14.9. Úterý
  Svátek Povýšení svatého kříže 

 • 15.9. Středa 
   Památka Panny Marie Bolestné

 • 16.9. Čtvrtek
  Památka sv. Ludmily, mučednice

 • 17.9. Pátek
    

 • 18.9. Sobota 

 • 19.9. Neděle
  25. neděle v mezidobí 
     

 Úmysly mší svatých 

   

   • 12.9. Neděle – 7.30
    Za Miloše Niederhafnera a jeho rodiče, rodiče Engelmannovy a za živé a zemřelé z rodin.

   • 12.9. Neděle – 10.30
    Za rodiče Růžičkovy, Kolářovy a celou rodinu. 

   • 13.9. Pondělí7.00 
    Za děti a jejich rodiny

     

   • 15.9. Středa – 18.00
    Za zemřelého kněze.
   • 16.9. Čtvrtek – 7.00
    Za Antonii Procházkovu a celou přízeň.
   • 17.9. Pátek – 18.30
    Za Mons. Františka Hrůzu.
   • 18.9. Sobota – 18.30
    Za farníky.
   • 19.9. Neděle – 7.30
    Za rodinu Karlíkovu. 
   • 12.9. Neděle – 10.30
    Za Ludmilu a Ladislava Vakovy.       
 • Na nástěnce najdete rozpis výuky náboženství. Výuka začíná tento týden. Rozpis najdete také zde
 • Pan kaplan Vojtěch zve všechny ministranty na první poprázdninovou schůzku, která bude ve středu od 16 h. 
 • V sobotu 18. září se uskuteční výlet mládeže do Velkého Újezdu. Jde o setkání mladých lidí ve věku střední a vysoké školy. Sraz je v 8.30 na faře. Výlet se koná za každého počasí. S sebou pláštěnku, jídlo na cestu a pití. Setkání bude pokračovat odpoledne ve Velkém Újezdě a následně je možnost přespání do druhého dne na faře. Pro ty, kteří nebudou chtít přespat, bude zajištěn odvoz v odpoledních/večerních hodinách. Pokud plánujete přespávat, vezměte si spací pytel, který naložíme do auta ráno na faře v MB. Sledujte událost na facebookových stránkách, kde můžete komunikovat a diskutovat o průběhu akce. Pokud ještě nejste součástí skupiny, oslovte naše kněze nebo kohokoliv z mladých, kteří už součástí skupiny jsou a připojí vás. Těšíme se na setkání. 
 • Sbírka příští neděle 19.9. bude věnována na podporu diecézního fondu PULS na podporu kněží a pastorace v diecézi. Z fondu se hradí platy kněží a pastorační projekty v diecézi. Za každého dospělého člověka posílá farnost do Fondu 480 Kč. Dle svých možností sbírku příští neděli, prosím, podpořte. 

 ________________________________________________________________________

    

 

Týden 5. září – 12. září 2021 

 • 5.9. Neděle
  23. neděle v mezidobí 

 • 6.9. Pondělí   
   

 • 7.9. Úterý 

 • 8.9. Středa 
  Svátek Narození Panny Marie 

 • 9.9. Čtvrtek

 • 10.9. Pátek  

 • 11.9. Sobota 
   

 • 12.9. Neděle
  24. neděle v mezidobí 
     

 Úmysly mší svatých 

   

   • 5.9. Neděle – 7.30
    Za rodiče Vlkovy, Nevařilovy, Jaroslava Pytlíka a zemřelou přízeň.

   • 5.9. Neděle – 10.30
    Za Františku a Petra Johnovy. 

   • 6.9. Pondělí7.00 
    Za dvoje rodiče, manžela a dceru

     

   • 8.9. Středa – 18.00
    Za rodiče Kavanovy, Bočkovy a živé a zemřelé z rodin.
   • 9.9. Čtvrtek – 7.00
    Za .
   • 10.9. Pátek – 18.30
    Za rodinu Lojdovu a Starkovu.
   • 11.9. Sobota – 18.30
    Za farníky.
   • 12.9. Neděle – 7.30
    Za Miloše Niederhafnera a jeho rodiče, rodiče Engelmannovy a za živé a zemřelé z rodin. 
   • 12.9. Neděle – 10.30
    Za rodiče Růžičkovy, Kolářovy a celou rodinu.       
 • Středeční mše sv. v 18 hodin je sloužena se zaměřením pro školní děti. Podpořte, prosím, děti v účasti na těchto mších svatých.
 • Od příští neděle 12.9. mohu menší děti při nedělní mši sv. v 10.30 h. opět přicházet po evangeliu do sakristie na katechezi.  
 • Na nástěnce najdete rozpis výuky náboženství. Výuka začne v týdnu od 13. září. Rozpis najdete také zde
 • Zveme mládež na společný výšlap do Velkého Újezda, který se uskuteční v sobotu 18. září.   

 ________________________________________________________________________

    

 

Týden 29. srpna – 5. září 2021 

 • 29.8. Neděle
  Poutní slavnost sv. Jiljí – 22. neděle v mezidobí 

 • 30.8. Pondělí   
   

 • 31.8. Úterý 

 • 1.9.. Středa 
   
    

 • 2.9. Čtvrtek

 • 3.9. Pátek  
  Památka Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

   

 • 4.9. Sobota 
   

 • 5.9. Neděle
  23. neděle v mezidobí 
     

 Úmysly mší svatých 

   

   • 29.8. Neděle – 7.30
    Za Za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro novomanžele Vyskočilovy.

   • 29.8. Neděle – 10.30
    Na poděkování za 50 let života. 

   • 30.8. Pondělí7.00 
    Na poděkování za péči Marie Janouškové a paní Bendové, sousedky

     

   • 1.9. Středa – 18.00
    Za děti.
   • 2.9. Čtvrtek – 7.00
    Za Josefa Mrvku a jeho zemřelou rodinu a duše v očistci.
   • 3.9. Pátek – 18.30
    Za rodiny dětí.
   • 4.9. Sobota – 18.30
    Za farníky.
   • 5.9. Neděle – 7.30
    Za rodiče Vlkovy, Nevařilovy, Jaroslava Pytlíka a zemřelou přízeň. 
   • 5.9. Neděle – 10.30
    Za Františku a Petra Johnovy.       
 • Ve středu v 18 h. bude první mše svatá se zaměřením pro děti a bude sloužena právě za děti. Tyto středeční mše svaté jsou příležitostí pro děti společně sdílet víru a také budovat vztahy. Budu vděčný, když s dětmi na tyto mše svaté budete přicházet a věřím, že to bude požehnaný čas pro nás všechny.  
 • Na nástěnce najdete rozpis výuky náboženství. Rozpis najdete také zde Výuka začne v týdnu od 13. září. Přihlášky děti dostanou ve škole. Už dopředu děkuji vám všem, kdo děti v účasti na hodinách náboženství podpoříte. Nabídky různých školních aktivit jsou mnohé, kéž mezi nimi nezapadne výuka náboženství. Díky. 
 • V pátek bude přede mší svatou tradiční prvopáteční adorace. 
 • V předstihu zveme s otcem Vojtěchem mládež na společný výšlap, který se uskuteční v sobotu 18. září. 

 ________________________________________________________________________

    

 

Týden 22. srpna – 29. srpna 2021 

 • 22.8. Neděle
  21. neděle v mezidobí 

 • 23.8. Pondělí   
   

 • 24.8. Úterý 
  Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

 • 25.8. Středa 
   
    

 • 26.8. Čtvrtek

 • 27.8. Pátek  
  Památka sv. Moniky

   

 • 28.8. Sobota 
  Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve 

 • 29.8. Neděle
  Poutní slavnost sv. Jiljí – 22. neděle v mezidobí 
     

 Úmysly mší svatých 

   

   • 22.8. Neděle – 7.30
    Za zemřelé rodiče Račických a syna Jindřicha.

   • 22.8. Neděle – 10.30
    Na poděkování za 75 let života. 

   • 23.8. Pondělí7.00 
    Za Vladimíra Paulase

     

   • 25.8. Středa – 18.30
    Za rodiče Nahodilovy, prarodiče a Anastázii Špátovou.
   • 26.8. Čtvrtek – 7.00
    Za farníky.
   • 27.8. Pátek – 18.30
    Za Michala Uhrina, za Františka Kapara a Marii Kaparovou a rodinu Lustigovu.
   • 28.8. Sobota – 18.30
    Za farníky.
   • 29.8. Neděle – 7.30
    Za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro novomanžele Vyskočilovy. 
   • 29.8. Neděle – 10.30
    Na poděkování za 50 let života.       
 • Příští neděli 29.8. při mši svaté v 10.30 hod. bude tradiční žehnání aktovek a školních pomůcek a především žehnání dětem, studentům, pedagogům a pracujícím ve školství. Po skončení mše svaté bude na farní zahradě a farním dvoře opékání špekáčků, bude připravený i guláš. Uděláme takové malé posezení farnosti. O to víc, že to bude neděle, kdy si připomeneme našeho patrona sv. Jiljího. Občerstvení bude zajištěno. Po ranní mši svaté se sice nebudou opékat špekáčky, ale otec Miloš zve na ranní kávu. 
 •  

 ________________________________________________________________________

    

 

Týden 15. srpna – 22. srpna 2021 

 • 15.8. Neděle
  Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

 • 16.8. Pondělí   
   

 • 17.8. Úterý

 • 18.8. Středa   

 • 19.8. Čtvrtek

 • 20.8. Pátek  
  Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

   

 • 21.8. Sobota 
  Památka sv. Pia X., papeže 

 • 22.8. Neděle
  21. neděle v mezidobí Slavnost
     

 Úmysly mší svatých 

   

   • 15.8. Neděle – 7.30
    Za Zdeňku Ondrákovou a rodinu Papouškovu.

   • 15.8. Neděle – 10.30
    Za rodiče Tobolkovy a živé a zemřelé z rodiny. 

   • 16.8. Pondělí7.00 
    Za Bohuslava Novotného, Jindřišku Svobodovou a přízeň

     

   • 18.8. Středa – 18.30
    Za Jiřího Tesaře, zemřelé z rodiny a duše v očistci.
   • 19.8. Čtvrtek – 7.00
    Za Františka a Martu Fujdlovy, vnuka Vojtěcha a přízeň.
   • 20.8. Pátek – 18.30
    Za Valentýna a Marii Janouškovy, syna Josefa a Josefa Nováka.
   • 21.8. Sobota – 18.30
    Za Waltera Šlosárka a živé a zemřelé z rodiny.
   • 22.8. Neděle – 7.30
    Za zemřelé rodiče Račických a syna Jindřicha. 
   • 22.8. Neděle – 10.30
    Na poděkování za 75 let života.       
 • Tento týden (od 16.8.) se koná farní tábor pro mladší. Pamatujme na jeho šťastný průběh ve svých modlitbách. Díky.   
 • V neděli 29.8. při mši svaté v 10.30 hod. bude tradiční žehnání aktovek a školních pomůcek a především žehnání dětem, studentům, pedagogům a pracujícím ve školství. Po skončení této mše svaté bude na farní zahradě a farním dvoře opékání špekáčků a uděláme takové malé posezení farnosti. O to víc, že to bude neděle, kdy si připomeneme také našeho patrona sv. Jiljího. Občerstvení zajištěno. 
 • V sobotu 21. srpna v 11 hodin zde uzavřou manželství Martin Lovicar z Jackova a Jiřina Maarová z Jackova. Provázejme snoubence také svou modlitbou. 
 •  

 ________________________________________________________________________

    

 

Týden 8. srpna – 15. srpna 2021 

 • 8.8. Neděle
  19. neděle v mezidobí     

 • 9.8. Pondělí  
  Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy 
   

 • 10.8. Úterý 
  Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

 • 11.8. Středa  
  Památka sv. Kláry, panny

 • 12.8. Čtvrtek

 • 13.8. Pátek  
   

 • 14.8. Sobota 
  Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

 • 15.8. Neděle
  Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
     

 Úmysly mší svatých 

   

   • 8.8. Neděle – 7.30
    Za Josefa Beránka.

   • 8.8. Neděle – 10.30
    Za manželství. 

   • 9.8. Pondělí7.00 
    Za živou i zemřelou rodinu Kračmarovu

     

   • 11.8. Středa – 18.30
    Za uzdravení vztahů v rodině.
   • 12.8. Čtvrtek – 7.00
    Za .
   • 13.8. Pátek – 18.30
    Za Františka Béma, dvoje rodiče a Marii Plevovou.
   • 14.8. Sobota – 18.30
    Za rodinu Kosteleckou a Kulihovu.
   • 15.8. Neděle – 7.30
    Za Zdeňku Ondrákovou a rodinu Papouškovu. 
   • 15.8. Neděle – 10.30
    Za rodiče Tobolkovy a živé a zemřelé z rodiny.       
 • Příští neděli 15.8. o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie bude mše svatá také v kapli v Jackově ve 14.30 h.   
 •  

 ________________________________________________________________________

    

 

Týden 1. srpna – 8. srpna 2021 

 • 1.8. Neděle
  18. neděle v mezidobí     

 • 2.8. Pondělí 

   

 • 3.8. Úterý 


 • 4.8. Středa  
  Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

 • 5.8. Čtvrtek

 • 6.8. Pátek 
  Svátek Proměnění Páně 
   

 • 7.8. Sobota 
   

 • 8.8. Neděle
  19. neděle v mezidobí
     

 Úmysly mší svatých 

   

   • 1.8. Neděle – 7.30
    Za rodinu Jaromíra Sajvalda a rodiče a syna Viliama a jeho rodinu.

   • 1.8. Neděle – 10.30
    Za farníky. 

   • 2.8. Pondělí7.00 
    Za farníky

     

   • 4.8. Středa – 18.30
    Za rodiny Adamovu, Selingerovu, Havrdovu, Holíkovu a přízeň.
   • 5.8. Čtvrtek – 7.00
    Za rodinu Špičkovu, Fantovu a přízeň.
   • 6.8. Pátek – 18.30
    Za P. Aloise Perničku.
   • 7.8. Sobota – 18.30
    Na poděkování za 50 let manželství.
   • 8.8. Neděle – 7.30
    Za Josefa Beránka. 
   • 8.8. Neděle – 10.30
    Za manželství.       
 • V pátek 6.8. je první pátek v měsíci. Jako vždy bude hodinu přede mší svatou adorace, a po mši svaté budou litanie k Božskému srdci. Příležitost ke svaté zpovědi tentokrát nebude celou hodinu přede mší svatou. Z důvodu dovolené otce Miloše zde bude otec Vojtěch sám. Jelikož bude mít v pátek bohoslužbu také v Syrovicích v 17 hodin, proto bude v pátek zpovídat až po návratu ze Syrovic.  
 •  

 ________________________________________________________________________

    

 

Týden 25. července – 1. srpna 2021    

 

 • 25.7. Neděle
  17. neděle v mezidobí     

 • 26.7. Pondělí
  Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

   

 • 27.7. Úterý
  Památka sv. Gorazda a druhů 

 • 28.7. Středa  
   

 • 29.7. Čtvrtek
  Památka sv. Marty

 • 30.7. Pátek 

 • 31.7. Sobota 
   Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

 • 1.8. Neděle
  18. neděle v mezidobí
     

 Úmysly mší svatých 

   

   • 25.7. Neděle – 7.30
    Za farníky.

   • 25.7. Neděle – 10.30
    Za farníky. 

   • 26.7. Pondělí7.00 
    Ke cti svaté Anny a za živou a zemřelou rodinu

     

   • 28.7. Středa – 18.30
    Za kněze.
   • 29.7. Čtvrtek – 7.00
    Za ……..
   • 30.7. Pátek – 18.30
    Za rodiče Hartmannovy a syna Jiřího.
   • 24.7. Sobota – 18.30
    Za Zdenku Růžičkovou, manžela a přízeň a za duše v očistci.
   • 1.8. Neděle – 7.30
    Za rodinu Jaromíra Sajvalda a rodiče a syna Viliama a jeho rodinu. 
   • 1.8. Neděle – 10.30
    Za farníky.      
 • Mše sv. v pondělí, ve středu, ve čtvrtek a v pátek budou slouženy v kapli svaté Anny. Díky všem, kdo jste kapli uklízeli a připravovali.
 • Pondělní pohřeb pana Petra Kračmara bude ve 14 hodin zde v kostele. 
 • Pokračuje 1. turnus farního tábora. Pamatujme na jeho šťastný průběh ve svých modlitbách. 
 • Orel Moravské Budějovice vás srdečně zve na pouť do Babic k poctě P. Václava Drboly. Pouť se koná příští neděli 1. srpna. Časový harmonogram pouti najdete na plakátku na nástěnce. Mši sv. v Babicích slouží v 10.30 hodin Mons. Jiří Mikulášek. Součástí programu pouti je již v sobotu divadelní představení MOC A SLÁVA od Grahama Greena v podání herce Miroslava Částka v kostele v Babicích v 18.30 h. 
 •  

 ________________________________________________________________________

    

 

Týden 18. července – 25. července 2021    

 

 • 18.7. Neděle
  16. neděle v mezidobí     

 • 19.7. Pondělí

 • 20.7. Úterý

 • 21.7. Středa  
   

 • 22.7. Čtvrtek
  Svátek sv. Marie Magdalény

 • 23.7. Pátek 
  Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

 • 24.7. Sobota 
   

 • 25.7. Neděle
  17. neděle v mezidobí
     

 Úmysly mší svatých 

   

   • 18.7. Neděle – 7.30
    Za farníky.

   • 18.7. Neděle – 10.30
    Za rodinu Roušarovu, Račických a Švarcovu. 

   • 19.7. Pondělí7.00 
    Za Josefa Pelikána, manželku Boženu a syny Bohumila a Pavla

     

   • 21.7. Středa – 18.30
    Za Anežku a Jiřího Jahodovy a duše v očistci.
   • 22.7. Čtvrtek – 7.00
    Na poděkování za 25 let společného života.
   • 23.7. Pátek – 18.30
    Za Marii a Vladimíra Daňhelovy a živé a zemřelé z rodiny.
   • 24.7. Sobota – 18.30
    Za zemřelou Marii Dvořákovou a manžela Jana.
   • 25.7. Neděle – 7.30
    Za farníky. 
   • 25.7. Neděle – 10.30
    Za Zdeňku Ondrákovou a rodinu Papouškovu.      
 • V předstihu připomínáme, že stejně jako roky předchozí budou mše svaté bývat v týdnu od 26.7. v kapli svaté Anny.
 • V pokladničce v zádveří kostela se na místa postižená tornádem vybralo celkem 30.500 Kč. Díky všem dárcům. 
 • V úterý začíná první turnus farního tábora, pamatujme na jeho šťastný průběh v modlitbách. Díky.  
 • Příští neděli 25. 7. 2021 se bude poprvé slavit Světový den prarodičů a starých lidí. Svatý otec pro něj zvolil motto parafrázující Ježíšova slova „Já jsem s vámi po všechny dny“ (srv. Mt 28,20). Při splnění obvyklých podmínek je tento den možno získat plnomocné odpustky pro sebe či pro duše v očistci.  
 •  

 ________________________________________________________________________

    

 

Týden 11. července – 18. července 2021    

 

 • 11.7. Neděle
  15. neděle v mezidobí     

 • 12.7. Pondělí

 • 13.7. Úterý

 • 14.7. Středa  
   

 • 15.7. Čtvrtek
  Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

 • 16.7. Pátek 
  Panny Marie Karmelské

 • 17.7. Sobota 
   

 • 18.7. Neděle
  16. neděle v mezidobí
     

 Úmysly mší svatých 

   

   • 11.7. Neděle – 7.30
    Za farníky.

   • 11.7. Neděle – 10.30
    Za Marii Johnovou. 

   • 12.7. Pondělí7.00 
    Za odpuštění hříchů

     

   • 14.7. Středa – 18.30
    Za Josefa Šťastného, manželku, syna a rodiče.
   • 15.7. Čtvrtek – 7.00
    Za Boží pomoc a ochranu.
   • 16.7. Pátek – 18.30
    Za rodinu Čermákovu a Novákovu.
   • 17.7. Sobota – 18.30
    Za rodiče Řídkých, Jahodovy a duše v očistci.
   • 18.7. Neděle – 7.30
    Za farníky. 
   • 18.6. Neděle – 10.30
    Za rodinu Roušarovu, Račických a Švarcovu.      
 • V pátek 16. července na svátek P. Marie Karmelské je kněžská pouť v Kostelním Vydří. Mši sv. v 10.00 bude slavit o. biskup Vojtěch Cikrle. Autobus pro poutníky z Moravských Budějovic bude odjíždět jako obvykle v 8.00 h. z „prasečího plácku“ (Fügnerovo náměstí). 
 •  

 ________________________________________________________________________

    

 

Týden 4. července – 11. července 2021    

 

 • 4.7. Neděle
  14. neděle v mezidobí     

 • 5.7. Pondělí
  Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

 • 6.7. Úterý

 • 7.7. Středa  
   

 • 8.7. Čtvrtek

 • 9.7. Pátek

 • 10.7. Sobota 
   

 • 11.7. Neděle
  15. neděle v mezidobí
     

 Úmysly mší svatých 

   

   • 4.7. Neděle – 7.30
    Za farníky.

   • 4.7. Neděle – 10.30
    Za Jaroslava Svobodu a rodiče a Michala Gallo. 

   • 5.7. Pondělí7.30 
    Za rodinu Karlíkovu, Nekulovu a Šlápotovu
    .
     

   • 5.7. Pondělí – 10.30
    Na dobrý úmysl dcery Moniky.

   • 7.7. Středa – 18.30
    Za Ludmilu Račickou a živou rodinu.
   • 8.7. Čtvrtek – 7.00
    Za rodinu Kovářovu.
   • 9.7. Pátek – 18.30
    Za Jaroslava Chmela a živé a zemřelé z rodiny.
   • 10.7. Sobota – 18.30
    Za Antonína a Annu Jonášovy a jejich děti.
   • 4.7. Neděle – 7.30
    Za farníky. 
   • 4.7. Neděle – 10.30
    Za Marii Johnovou.      
 • Díky vám všem, kdo jste přispěli do sbírky na pomoc lidem, kteří byli na Hodonínsku a Břeclavsku postiženi tornádem. Výtěžek činí 51.050 Kč. Díky všem dárcům. 
 •  

 ________________________________________________________________________

    

 

Týden 27. června – 4. července 2021    

 

 • 27.6. Neděle
  13. neděle v mezidobí     

 • 28.6. Pondělí
  Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

 • 29.6. Úterý
  Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

 • 30.6. Středa  
   

 • 1.7. Čtvrtek

 • 2.7. Pátek

 • 3.7. Sobota 
   

 • 4.7. Neděle
  14. neděle v mezidobí
     

 Úmysly mší svatých 

   

   • 27.6. Neděle – 7.30
    Za Ladislavu Doležalovou, Ladislava Dvořáka a živé a zemřelé z rodiny.

   • 27.6. Neděle – 10.30
    Za Josefa a Růženu Urbánkovy a Ignáce a Františku Tesařovy a za vnučku Libuši. 

   • 28.6. Pondělí7.00 
    Za rodinu Karlíkovu, Nekulovu a Šlápotovu
    .
     

   • 29.6. Úterý – 18.30
    Na poděkování za Boží lásku a milosrdenství .

   • 30.6. Středa – 18.30
    Na poděkování za společný život .
   • 1.7. Čtvrtek – 7.00
    Za farníky.
   • 2.7. Pátek – 18.30
    Za Rudolfa Kováře a dvoje rodiče.
   • 3.7. Sobota – 18.30
    Za Boženu a Rudolfa Blahoutkovy a rodiče Svobodovy a přízeň.
   • 4.7. Neděle – 7.30
    Za farníky. 
   • 27.6. Neděle – 10.30
    Za Jaroslava Svobodu a rodiče a Michala Gallo.      
 • Na slavnost sv. Petra a Pavla v úterý bude mše svatá v 18.30 h.
 • Středeční mše sv. budou v letním období v 18.30 h. 
 • V pátek je první pátek v měsíci. Jako vždy bude hodinu přede mší svatou adorace, příležitost ke svaté zpovědi a po mši svaté litanie k Božskému srdci.
 • Jak již zaznělo na úvod bohoslužby, na přání otce biskupa Vojtěcha, dnešní sbírka 27.6. je na pomoc lidem, kteří byli na Hodonínsku a Břeclavsku postiženi tornádem. Díky všem dárcům. Kdo byste chtěl ještě sbírku podpořit, protože jste s sebou neměli hotovost, tak pokladnička v zádveří kostela je ode dneška po celý týden vyhrazena na tento úmysl a bude průběžně vybírána.  
 • Mladí jsou zváni od 11. do 15. 8. 2021 na Letní diecézní setkání mládeže v Brně. Je určeno všem mladým věku od 14 do 20 let. Všechny informace naleznete na: http://mladez.biskupstvi.cz/dsm, kde je i formulář pro přihlášení. Do 30.6. zaplatí sníženou cenu. 
 •  

 ________________________________________________________________________

    

 

Týden 20. června – 27. června 2021    

 

 • 20.6. Neděle
  12. neděle v mezidobí     

 • 21.6. Pondělí
  Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

 • 22.6. Úterý

 • 23.6. Středa  
   

 • 24.6. Čtvrtek
  Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

 • 25.6. Pátek

 • 26.6. Sobota 
   

 • 27.6. Neděle
  13. neděle v mezidobí
     

 Úmysly mší svatých 

   

   • 20.6. Neděle – 7.30
    Za rodiče Vlkovy, Nevařilovy, Jaroslava Pytlíka a zemřelou přízeň.

   • 20.6. Neděle – 10.30
    Za farníky.

   • 21.6. Pondělí7.00 
    Za Boženu Outratovu, dvoje rodiče a sourozence
    . 

   • 23.6. Středa – 18.00
    Za Annu a Ludvíka Stehlíkovy, rodiče a sourozence.
   • 24.6. Čtvrtek – 18.30
    Na poděkování.
   • 25.6. Pátek – 18.30
    Za  živé a zemřelé z rodiny Komendovy a Dutkovy a za duše v očistci.
   • 26.6. Sobota – 18.30
    Za farníky.
   • 27.6. Neděle – 7.30
    Za Ladislavu Doležalovou, Ladislava Dvořáka a živé a zemřelé z rodiny. 
   • 27.6. Neděle – 10.30
    Za Josefa a Růženu Urbánkovy a Ignáce a Františku Tesařovy a za vnučku Libuši.      
 • Čtvrteční mše svatá o slavnosti Narození Jana Křtitele bude večer v 18.30 h. Čtvrteční mše svatá o slavnosti Narození Jana Křtitele bude večer v 18.30 h. 
 • V sobotu ve 12 h. zde bude svatební obřad Davida Diviše a Nikoly Nesibové.  
 • Sbírka příští neděle je určena na bohoslovce. Díky předem za podporu studia těch, kteří se v Olomouci připravují na kněžství.
 •  

 ________________________________________________________________________

    

 

Týden 13. června – 20. června 2021    

 

 • 13.6. Neděle
  11. neděle v mezidobí     

 • 14.6. Pondělí
   

 • 15.6. Úterý
  Památka sv. Víta, mučedníka

 • 16.6. Středa  
   

 • 17.6. Čtvrtek

 • 18.6. Pátek

 • 19.6. Sobota 
   Památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa

 • 20.6. Neděle
  12. neděle v mezidobí
     

 Úmysly mší svatých 

   

   • 13.6. Neděle – 7.30
    Za rodiče Engelmannovy, Miloše Niederhafnera a jeho rodiče, za živé a zemřelé z rodin.

   • 13.6. Neděle – 10.30
    Za Antonína Koláře, manželku a Boží ochranu pro živou rodinu.

   • 14.6. Pondělí7.00 
    Za prarodiče Kratochvílovy a zemřelou přízeň
    . 

   • 16.6. Středa – 18.00
    Za rodinu Školoutovu a živé a zemřelé z rodiny Kaderovy.
   • 17.6. Čtvrtek – 7.00
    Za rodinu Palánovu a Zeizigerovu.
   • 18.6. Pátek – 18.30
    Za Ladislava a Marii Mikešovy a rodiče Dvořákovy.
   • 19.6. Sobota – 18.30
    Za Františka Procházku, a živé a zemřelé z rodiny.
   • 20.6. Neděle – 7.30
    Za rodiče Vlkovy, Nevařilovy, Jaroslava Pytlíka a zemřelou přízeň. 
   • 20.6. Neděle – 10.30
    Za farníky.      
 • Srdečně jste zváni na jáhenské svěcení Jožky Janouška v Brně, které se koná tuto sobotu 19. června v 9 hodin v katedrále. Autobus odjíždí z autobusového nádraží v M. Budějovicích v sobotu v 6.30 h. Vzadu na stolečku se můžete stále zapisovat, míst je ještě dostatek a věřím, že se autobus přece jenom zaplní. Kapacita katedrály při mši svaté nebude nijak omezena.
 • Svěcení je pro farnost mimořádnou událostí, proto je na místě i modlitební podpora. Přijďte se proto, prosím, modlit za Jožku i za farnost. Adorace zde v kostele bude ve čtvrtek od 18.30 do 19.30 h. 
 • Jožku v neděli přivítáme při mších svatých v naší farnosti. Při mši svaté v 10.30 h. bude také dodatečné 1. sv. přijímání chlapce, který minulý týden nemohl z důvodu karantény spolu s ostatními dětmi tuto slavnost prožít. 
 • Ve středu bude poslední dětská mše svatá v tomto školním roce. Přijďte poděkovat za školní rok a poprosit za šťastný průběh prázdnin.
 • V sobotu 26. června zde budou oddáni David Diviš z Moravských Budějovic a Nikola Nesibová z Moravských Budějovic. Provázejme tyto snoubence svou modlitbou. 
 •  

 ________________________________________________________________________

    

 

Týden 6. června – 13. června 2021    

 

 • 6.6. Neděle
  10. neděle v mezidobí     

 • 7.6. Pondělí
   

 • 8.6. Úterý 

 • 9.6. Středa  
   

 • 10.6. Čtvrtek

 • 11.6. Pátek 
  Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova

 • 12.6. Sobota 
   Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

 • 13.6. Neděle
  11. neděle v mezidobí
     

 Úmysly mší svatých 

   

   • 6.6. Neděle – 7.30
    Za Františka a Marii Gallusovy a rodiče.

   • 6.6. Neděle – 10.30
    Za děti přistupující k 1. svatému přijímání.

   • 7.6. Pondělí7.00 
    Za Františka a Martu Fujdlovy, vnuka Vojtěcha a přízeň
    . 

   • 9.6. Středa – 18.00
    Za Karla Chromého, rodinu Nekulovu, Karlíkovu a Šlápotovu.
   • 10.6. Čtvrtek – 7.00
    Za živé a zemřelé z rodiny Poukarovy, Valovy a Chalupovy.
   • 11.6. Pátek – 18.30
    Za živou a zemřelou rodinu.
   • 12.6. Sobota – 18.30
    Za farníky.
   • 13.6. Neděle – 7.30
    Za rodiče Engelmannovy, Miloše Niederhafnera a jeho rodiče, za živé a zemřelé z rodin. 
   • 13.6. Neděle – 10.30
    Za Antonína Koláře, manželku a Boží ochranu pro živou rodinu.      
 • Středeční mše sv. je zaměřena pro děti. Děti jsou srdečně zvány.
 • Blíží se jáhenské svěcení Jožky Janouška v Brně v sobotu 19. června. Jak již zaznělo minulý týden, plánujeme vypravit autobus. Vzadu na stolečku se můžete zapisovat. 
 • Děti se stále mohou přihlašovat na farní tábory. Přihlášky najdete vzadu na stolečku. Přihlášky jsou také ke stažení na farních stránkách v záložce aktuálně. 
 • Budu vděčný, pokud byste se vzadu ještě zapsali na službu při plánovaném zpřístupnění naší kostelní věže v letních měsících. 
 •  

 ________________________________________________________________________

    

 

Týden 30. května – 6. června 2021    

 

 • 30.5. Neděle
  Slavnost Nejsvětější Trojice    

 • 31.5. Pondělí
   Svátek Navštívení Panny Marie

 • 1.6. Úterý 
   Památka sv. Justina, mučedníka

 • 2.6. Středa  
    

 • 3.6. Čtvrtek
  Slavnost Těla a Krve Páně

 • 4.6. Pátek 
   

 • 5.6. Sobota 
   

 • 6.6. Neděle
  10. neděle v mezidobí
     

 Úmysly mší svatých 

   

   • 30.5. Neděle – 7.30
    Za farníky.

   • 30.5. Neděle – 10.30
    Za Rudolfa Černého, manželku Růženu a dceru Zdenku Zimčíkovu.

   • 31.5. Pondělí7.00 
    Za Annu Svobodovou a manžela
    . 

   • 2.6. Středa – 18.00
    Za Josefa Beránka.
   • 3.6. Čtvrtek – 7.00
    Za farníky. 
   • 3.6. Čtvrtek – 18.30
    Na poděkování a za rodinu Kovářovu.
   • 4.6. Pátek – 18.30
    Za Antonína Šťastného a rodiče.
   • 5.6. Sobota – 18.30
    Za farníky.
   • 6.6. Neděle – 7.30
    Za Františka a Marii Gallusovy a rodiče. 
   • 6.6. Neděle – 10.30
    Za děti přistupující k 1. svatému přijímání.      
 • Sbírka uplynulé neděle na Charitu činí 14.602 Kč. Díky všem dárcům.  
 • Středeční mše sv. je zaměřena pro děti, které příští neděli poprvé přistoupí ke svatému přijímání. S tím souvisí prosba ohledně nedělní mše svaté v 10.30 h. příští týden. Vy, kteří nepatříte k rodinám dětí, které přistoupí k 1. svatému přijímání, využijte především mše svaté v sobotu večer a v neděli ráno. Díky. 
 • Ve čtvrtek na Slavnost Božího Těla budou dvě mše svaté – ráno a večer. Na večerní mši svatou naváže zde v kostele adorace k Božímu Tělu. 
 • Blíží se jáhenské svěcení Jožky Janouška v Brně v sobotu 19. června. Jak již zaznělo minulý týden, plánujeme vypravit autobus. Vzadu na stolečku se můžete zapisovat. 
 • Děti se stále mohou přihlašovat na farní tábory. Přihlášky najdete vzadu na stolečku. Přihlášky jsou také ke stažení na farních stránkách v záložce aktuálně. 
 • V pátek je první pátek v měsíci. Jako vždy bude hodinu přede mší svatou adorace, příležitost ke svaté zpovědi a po mši svaté litanie k Božskému srdci.
 • Milé sestry, milí bratři v Kristu Ježíši, díky Bohu se situace, která více než na půl roku zásadním způsobem ochromila běžný život naší společnosti, postupně, pomalu, ale nadějně vrací k normálu. Byla to pro nás všechny zkouška víry, důvěry v Pána, ale také příležitost k přehodnocení životních priorit, každodenní rutiny a obrovská šance využít všechny ty dary, které byly doposud skryty. Pro mnohé z nás to byla doba, kdy jsme si z lidského hlediska sáhli na dno, kdy onemocnělo a zemřelo nemálo našich blízkých a přátel. Jsme vděční a děkujeme všem těm, kteří se jakkoli podíleli na tom, že naši bližní měli potřebnou lékařskou, ošetřovatelskou i duchovní péči. Jsme rádi, že i Církev zde přiložila ruku k dílu, což není nic navíc, protože služba Bohu a služba člověku je do ní vepsána samotným Zakladatelem. Nyní, jak se zdá, svítá na lepší časy, a je na místě opatrný optimismus. K němu také patří návrat k bohoslužbám v jejich normální podobě. Technické prostředky byly v době, kdy pandemie doléhala plnou silou, důležitým nástrojem, jak zachovat alespoň něco a nějakým způsobem z toho, co činí Církev Církví, totiž „ecclesia“ – shromáždění. Avšak je potřeba mít stále na mysli, že skutečné fyzické shromáždění při bohoslužbě je nenahraditelné. Proto si Vás dovolujeme povzbudit, abyste se postupně vraceli do kostelů, pochopitelně při zachování příslušných hygienických opatření a s potřebnou mírou opatrnosti. Sledování mše svaté v televizi a na sociálních sítích nechť je nadále k dispozici nemocným a těm, kteří do kostela nemohou. Je však načase, abychom si my ostatní opět připomněli, že svěcení svátečního dne je jedním z přikázání Desatera a že ke svátečnímu dni patří i účast na bohoslužbě. Je rovněž na místě, abychom projevili Bohu vděčnost za překonání této vlny pandemie a přicházeli do kostela poděkovat trvale a pravidelně s ještě větší horlivostí než dříve. Radostnou zprávou je, že můžeme opět chválit Pána i zpěvem. Na setkání kolem Kristova oltáře se těší a ze srdce žehnají biskupové Čech, Moravy a Slezska.  
 •  

 ________________________________________________________________________

    

 

Týden 23. května – 30. května 2021    

 

 • 23.5. Neděle
  Slavnost Seslání Ducha svatého    

 • 24.5. Pondělí
   Památka Panny Marie, Matky církve

 • 25.5. Úterý 
   

 • 26.5. Středa  
   Památka sv. Filipa Neriho, kněze 

 • 27.5. Čtvrtek
  Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

 • 28.5. Pátek 
   

 • 29.5. Sobota 
   

 • 30.5. Neděle
  Slavnost Nejsvětější Trojice
     

 Úmysly mší svatých 

   

   • 23.5. Neděle – 7.30
    Za rodinu Hávovu a Hotařovu a duše v očistci.

   • 23.5. Neděle – 10.30
    Za Karla Urbánka, rodiče a Františka Licka.

   • 24.5. Pondělí7.00 
    Za farníky
    . 

   • 26.5. Středa – 18.00
    Za rodinu Karlíkovu, Nekulovu a Šlápotovu.
   • 27.5. Čtvrtek – 7.00
    Za vyslyšení prosby.
   • 28.5. Pátek – 18.30
    Na dobrý úmysl.
   • 29.5. Sobota – 18.30
    Za rodinu Havlínovu, Vaňurovu a Bartošovu.
   • 30.5. Neděle – 7.30
    Za farníky. 
   • 30.5. Neděle – 10.30
    Za Rudolfa Černého, manželku Růženu a dceru Zdenku Zimčíkovu.      
 • Středeční mše sv. je i nadále zaměřena pro děti, které v červnu poprvé přistoupí ke svatému přijímání. Středeční mše sv. je i nadále zaměřena pro děti, které v červnu poprvé přistoupí ke svatému přijímání. 
 • Díky všem dárcům, kteří dnes přispěli do sbírky na Charitu. 
 • Budu vděčný, když se najdou další dobrovolníci, kteří by mohli v letních měsících při plánovaném zpřístupnění věže.  Zapsat se můžete vzadu na stolečku.
 • Blíží se jáhenské svěcení Jožky Janouška v Brně v sobotu 19. června. Nevíme zatím přesné pokyny pro účast na tomto svěcení. Pokud bude příhodná konstelace, tak vypravíme do Brna autobus. Vzadu na stolečku se můžete zapisovat. Prosím, napište čitelně svoje jméno a telefonní kontakt. Následně budeme reagovat dle aktuálních podmínek. Může se stát, že bude moci jet 30 lidí, celý autobus nebo nikdo. Aktuální informace budou na nástěnce i na webových stránkách v záložce ostatní. Samozřejmě přednost budou mít dříve zapsaní. Jožkou připravenou pozvánku ke svěcení najdete na nástěnce. 
 • Děti se mohou stále přihlašovat na farní tábory. Přihlášky najdete vzadu na stolečku. Přihlášky jsou také ke stažení na farních stránkách v záložce aktuálně.

 

 ________________________________________________________________________

    

 

 Týden 16. května – 23. května 2021    

 • 16.5. Neděle
  7. neděle velikonoční   

 • 17.5. Pondělí
   

 • 18.5. Úterý 
   

 • 19.5. Středa  
   

 • 20.5. Čtvrtek
  Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

 • 21.5. Pátek 
  Svátek Výročí posvěcení katedrály

 • 22.5. Sobota

 • 23.5. Neděle
  Slavnost Seslání Ducha svatého  
     

Úmysly mší svatých 

 

   • 16.5. Neděle – 7.30
    Za rodiče Kalendovy a Žákovy.

   • 16.5. Neděle – 10.30
    Za farníky.

   • 17.5. Pondělí7.00 
    Za Marii Janouškovu a rodinu Virglovu
    . 

   • 19.5. Středa – 18.00
    Za Josefa a Marii Dvořákovy, rodiče a sourozence.
   • 20.5. Čtvrtek – 7.00
    Za Vladimíra Menčíka, živou a zemřelou rodinu.
   • 21.5. Pátek – 18.30
    Za rodiče Zimovy, syna Laďu a vnuka a celou a živou a zemřelou rodinu.
   • 22.5. Sobota – 18.30
    Za rodinu Nahodilovu, Pinkasovu a celou přízeň.
   • 23.5. Neděle – 7.30
    Za rodinu Hávovu a Hotařovu a duše v očistci. 
   • 23.5. Neděle – 10.30
    Za Karla Urbánka, rodiče a Františka Licka.     
 • Středeční mše sv. je zaměřena pro děti, které v červnu poprvé přistoupí ke svatému přijímání. Mohou však přijít i další děti a dospělí. Středeční mše sv. je zaměřena pro děti, které v červnu poprvé přistoupí ke svatému přijímání. Mohou však přijít i další děti a dospělí. 
 • Jak již zaznělo minulý týden, rádi bychom zpřístupnili naši věž veřejnosti. Bude to možné ale realizovat jen tehdy, pokud se najdou dobrovolníci, kteří by konali službu. Jednalo by se o dvojice, kdy jeden člověk by byl dole u vstupu a druhý nahoře na věži. Plánujeme věž otevřít každou neděli od 14 do 17 hodin a to v měsících červenci, srpnu a září. Kdo byste byl ochoten službu konat, prosím, zapište se vzadu na stolečku na připravený arch papíru. Díky moc předem. 
 • Sbírka uplynulé neděle na pronásledované křesťany činí 11.087 Kč. Díky všem dárcům. Sbírka příští neděle bude věnována na Charitu. 
 • V sobotu jste zváni na mši svatou do Lukova, kde si připomeneme 69. výročí popravy Jana Buly a budeme prosit za smír a odpuštění. Mše svatá začíná v Lukově ve 14 hodin.  

 ________________________________________________________________________

     

 Týden 9. května – 16. května 2021    

 • 9.5. Neděle
  6. neděle velikonoční   

 • 10.5. Pondělí 

 • 11.5. Úterý 
   

 • 12.5. Středa  
   

 • 13.5. Čtvrtek
  Slavnost Nanebevstoupení Páně 

 • 14.5. Pátek 
  Svátek sv. Matěje, apoštola

 • 15.5. Sobota

 • 16.5. Neděle
  7. neděle velikonoční 
     

Úmysly mší svatých 

 

   • 9.5. Neděle – 7.30
    Za farníky.

   • 9.5. Neděle – 10.30
    Za Josefa a Marii Luskovy.

   • 10.5. Pondělí7.00 
    Za rodinu, syna a dcery
    . 

   • 12.5. Středa – 18.00
    Za rodinu Šplíchalovu, Pavlovu, Andělovu a Drexlerovu.
   • 13.5. Čtvrtek – 7.00
    Na poděkování za Boží pomoc a ochranu. 
   • 13.5. Čtvrtek – 18.30
    Za farníky.
   • 14.5. Pátek – 18.30
    Za Evu Svobodovu a rodinu Kračmarovu.
   • 15.5. Sobota – 18.30
    Za živé a zemřelé z rodiny Kyzlinkovy, Plíškovy a Repaských.
   • 16.5. Neděle – 7.30
    Za rodiče Kalendovy a Žákovy. 
   • 16.5. Neděle – 10.30
    Za farníky.     
 • Na základě opatření Vlády ČR došlo od 26. dubna 2021 ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb: je třeba mít nasazený respirátor či nanoroušku, je nutné si při vstupu do kostela desinfikovat ruce, je potřebné zachovat rozestupy mezi věřícími.  
 • Středeční mše sv. je zaměřena pro děti, které v červnu poprvé přistoupí ke svatému přijímání. Díky uvolněným restrikcím však mohou už přijít i další děti a dospělí.
 • Rádi bychom zpřístupnili naši věž veřejnosti. Bude to možné ale realizovat jen tehdy, pokud se najdou dobrovolníci, kteří by tuto službu konali. Jednalo by se o dvojice, kdy jeden člověk by byl dole u vstupu a druhý nahoře na věži. Plánujeme věž otevřít každou neděli od 14 do 17 hodin a to v měsících červenci, srpnu a září. Kdo byste byl ochoten službu konat, prosím, zapište se vzadu na stolečku na připravený arch papíru. Díky moc předem. 

 ________________________________________________________________________

     

 Týden 2. května – 9. května 2021    

 • 2.5. Neděle
  5. neděle velikonoční   

 • 3.5. Pondělí 
  Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

 • 4.5. Úterý 
   

 • 5.5. Středa  
   

 • 6.5. Čtvrtek
  Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

 • 7.5. Pátek 

 • 8.5. Sobota
  Památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí

 • 9.5. Neděle
  6. neděle velikonoční 
     

Úmysly mší svatých 

 

   • 2.5. Neděle – 7.30
    Za Jitku Lovicarou, Marii Holíkovu, za švagrovou Marii, Jarmilu Novákovou, dvoje rodiče a za živé a zemřelé z rodiny a duše v oč.

   • 2.5. Neděle – 10.30
    Za Antonína a Elišku Vodičkovy a dvoje rodiče.

   • 3.5. Pondělí7.00 
    Za zemřelé z rodiny Kračmarovy
    . 

   • 5.5. Středa – 18.00
    Za děti a na dobrý úmysl.
   • 6.5. Čtvrtek – 7.00
    Za živé a zemřelé z rodiny Vidourkovy a Hobzovy.  
   • 7.5. Pátek – 18.30
    Za Bohuslava a Blaženu Novotných, jejich rodiče a sourozence.
   • 8.5. Sobota – 18.30
    Za Františka Procházku a celou rodinu.
   • 9.5. Neděle – 7.30
    Za farníky. 
   • 9.5. Neděle – 10.30
    Za Josefa a Marii Luskovy.     
 • Na základě opatření Vlády ČR došlo od 26. dubna 2021 ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb: je třeba mít nasazený respirátor či nanoroušku, je nutné si při vstupu do kostela desinfikovat ruce, je potřebné zachovat rozestupy mezi věřícími.  
 • Místa určená k obsazení jsou označená nápisem. Rozestupy neplatí pro členy jedné rodiny. Není třeba se tedy předem zapisovat. Příchozí využijí volné lavice či židle, při dodržení rozestupů. 
 • Rodina, která má zamluvený úmysl mše svaté, má nadále rezervovanou lavici na levé straně v blízkosti stolečku, kde bývají připravené obětní dary.
 • Středeční mše sv. je zaměřena pro děti, které by měly tento rok poprvé přistoupit ke svatému přijímání. Díky uvolněným restrikcím však mohou přijít samozřejmě i jiní. 
 • V pátek je první pátek, tzn. hodinu přede mší svatou bude vystavena Nejsvětější svátost. Během adorace bude příležitost k přijetí svátosti smíření. Po mši svaté pak budou litanie a svátostné požehnání. 

 ________________________________________________________________________

     

 Týden 25. dubna – 2. května 2021    

 • 25.4. Neděle
  4. neděle velikonoční   

 • 26.4. Pondělí 
   

 • 27.4. Úterý 
   

 • 28.4. Středa  
   

 • 29.4. Čtvrtek
  Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve

 • 30.4. Pátek 

 • 1.5. Sobota 

 • 2.5. Neděle
  5. neděle velikonoční 
     

Úmysly mší svatých 

 

   • 25.4. Neděle – 7.30
    Za rodiče Vlkovy, Nevařilovy, Jaroslava Pytlíka, zemřelou přízeň a Boženu Roupcovou.

   • 25.4. Neděle – 10.30
    Za živou a zemřelou rodinu Hodovskou a Sedlákovu.

   • 26.4. Pondělí7.00 
    Za Zdeňku Ondrákovou a rodinu Papouškovu
    . 

   • 28.4. Středa – 18.00
    Za Jana Dvořáka a za Anežku a Jiřího Jahodovy a duše v očistci .
   • 29.4. Čtvrtek – 7.00
    Za farníky.  
   • 30.4. Pátek – 18.30
    Za Marii Johnovou, Marii Suchou, Stanislava a Josefa Říhovy.
   • 1.5. Sobota – 18.30
    Za farníky.
   • 2.5. Neděle – 7.30
    Za Jitku Lovicarou, Marii Holíkovu, za švagrovou Marii, Jarmilu Novákovou, dvoje rodiče a za živé a zemřelé z rodiny a duše v oč. 
   • 2.5. Neděle – 10.30
    Za Za Antonína a Elišku Vodičkovy a dvoje rodiče.     
 • Středeční mše sv. je vyhrazena pro rodiče a děti, které by měly tento rok v Moravských Budějovicích poprvé přistoupit ke svatému přijímání. S ohledem na okolnosti tedy ve středu vy ostatní využijte doma televizi Noe či rádio Proglas. Samozřejmě rodina, která má zamluvený úmysl mše svaté, může přijít jako obvykle.
 • .

 ________________________________________________________________________

     

 Týden 18. dubna – 25. dubna 2021    

 • 18.4. Neděle
  3. neděle velikonoční   

 • 19.4. Pondělí 
   

 • 20.4. Úterý 
   

 • 21.4. Středa  
   

 • 22.4. Čtvrtek

 • 23.4. Pátek 
  Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

 • 24.4. Sobota
  Památka sv. Jiří, mučedníka

 • 25.4. Neděle
  4. neděle velikonoční 
     

Úmysly mší svatých 

 

   • 18.4. Neděle – 7.30
    Na poděkování za 60. let života.

   • 18.4. Neděle – 10.30
    Za Ladislava Nováka a živou a zemřelou rodinu Novákovu a Sedlákovu.

   • 19.4. Pondělí7.00 
    Za Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu
    . 

   • 21.4. Středa – 18.00
    Za Hedviku Zachovu, rodiče a sestry.
   • 22.4. Čtvrtek – 7.00
    Za Věru Smáhovu.  
   • 23.4. Pátek – 18.30
    Za živé a zemřelé z rodiny Huškovy a Bouchalovy.
   • 24.4. Sobota – 18.30
    Za farníky.
   • 25.4. Neděle – 7.30
    Za rodiče Vlkovy, Nevařilovy, Jaroslava Pytlíka, zemřelou přízeň a Boženu Roupcovou.
   • 25.4. Neděle – 10.30
    Za živou a zemřelou rodinu Hodovskou a Sedlákovu.     
 • Středeční mše sv. je vyhrazena pro rodiče a děti, které by měly tento rok v Moravských Budějovicích poprvé přistoupit ke svatému přijímání. S ohledem na okolnosti tedy ve středu vy ostatní využijte doma televizi Noe či rádio Proglas. Samozřejmě rodina, která má zamluvený úmysl mše svaté, může přijít jako obvykle.
 • Kdo z vás se zapojil do postního snažení s postními pokladničkami, tak je může odevzdat zde v kostele nebo na faře.  
 • Vzadu na stolečku jsme opět doplnili rozebrané výtisky třetího čísla Bulletinu o Janu Bulovi a Václavu Drbolovi.  
 • Příští neděli 25.4. při mši svaté v 10.30 h. proběhne obřad přijetí do katechumenátu, tzn. začátek přípravy na křest dospělého.

 ________________________________________________________________________

     

 

Týden 11. dubna – 18. dubna 2021    

 • 11.4. Neděle
  2. neděle velikonoční   

 • 12.4. Pondělí 
   

 • 13.4. Úterý 
   

 • 14.4. Středa  
   

 • 15.4. Čtvrtek

 • 16.4. Pátek 
   

 • 17.4. Sobota
   
    

 • 18.4. Neděle
  3. neděle velikonoční 
     

Úmysly mší svatých 

 

   • 11.4. Neděle – 7.30
    Za farníky.

   • 11.4. Neděle – 10.30
    Za děti.

   • 12.4. Pondělí7.00 
    Za manžela Jaroslava Pokorného, syna Milana a rodina z obou stran
    . 

   • 14.4. Středa – 18.00
    Za rodinu Šplíchalovu, Kochovu, Švihálkovu a Ambrozkovu.
   • 15.4. Čtvrtek – 7.00
    Za Antonína Svobodu a manželku.  
   • 16.4. Pátek – 18.30
    Za rodiče Petříčkovy a sourozence.
   • 17.4. Sobota – 18.30
    Za živé a zemřelé z rodiny Mejzlíkovi.
   • 18.4. Neděle – 7.30
    Na poděkování za 60. let života.
   • 18.4. Neděle – 10.30
    Za Ladislava Nováka a živou a zemřelou rodinu Novákovu a Sedlákovu.     
 • Kdo z vás starších a nemocných nepřijal v pátek svátost nemocných, může ji přijmout dnes po mši svaté. 
 • Středeční mše sv. v tomto týdnu je vyhrazena pro rodiče a děti, které by měly tento rok v Moravských Budějovicích poprvé přistoupit ke svatému přijímání. S ohledem na okolnosti tedy ve středu vy ostatní využijte doma televizi Noe či rádio Proglas. Samozřejmě rodina, která má zamluvený úmysl mše svaté, může přijít jako obvykle. 
 • Kdo z vás se zapojil do postního snažení s postními pokladničkami, tak je může přinést v průběhu týdne do kostela nebo na faru. 
 • Vzadu na stolečku jsme doplnili rozebrané výtisky třetího čísla Bulletinu o Janu Bulovi a Václavu Drbolovi. 

 ________________________________________________________________________

     

 

 

Týden 4. dubna – 11. dubna 2021    

 • 4.4. Neděle
  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně   

 • 5.4. Pondělí 
  Pondělí velikonoční 

 • 6.4. Úterý 
  Úterý velikonoční 

 • 7.4. Středa  
  Středa velikonoční
   

 • 8.4. Čtvrtek
  Čtvrtek velikonoční

 • 9.4. Pátek 
  Pátek velikonoční 

 • 10.4. Sobota
  Sobota velikonoční 
    

 • 11.4. Neděle
  2. neděle velikonoční 
     

Úmysly mší svatých 

 

   • 4.4. Neděle – 7.30
    Za rodinu Svobodovu a Klinerovu.

   • 4.4. Neděle – 10.30
    Za rodiče Tobolkovy a živé a zemřelé z rodiny.

   • 5.4. Pondělí7.30 
    Za rodinu Šlápotovu, Nekulovu a Karlíkovu.
     

   • 5.4. Pondělí – 10.30 
    Za farníky.
     

   • 7.4. Středa – 18.00
    Na dobrý úmysl.
   • 8.4. Čtvrtek – 7.00
    Za  rodinu Outulnou.  
   • 9.4. Pátek – 18.30
    Za rodinu Špičkovu, Fantovu a přízeň.
   • 10.4. Sobota – 18.30
    Za rodinu Kovářovu a Kopečkovu.
   • 11.4. Neděle – 7.30
    Za farníky.
   • 11.4. Neděle – 10.30
    Za děti.     
 • Ti, kteří se nemohli zúčastnit dnešní nedělní bohoslužby v kostele, mají možnost přistoupit ke svatému přijímání dnes od 15 do 16 hodin. 
 • Letos ještě nebyla společně udělována svátost nemocných. Příležitost k přijetí této svátosti bude v pátek při mši svaté a v sobotu a v neděli po skončení mší svatých. 
 • Díky také vám všem, kteří přispěli k průběhu velikonočních svátků.
 • Díky také vám všem, kteří jste podpořili kostel v Blížkovicích. I díky vám jsme vyhráli v hlasování o nejlépe opravenou památku v Jihomoravském kraji.
 • Nyní požehnáme pokrmy.  

 ________________________________________________________________________

     

 

Týden 28. března – 4. dubna 2021   

 • 28.3. Neděle
  Květná neděle  

 • 29.3. Pondělí 

 • 30.3. Úterý 

 • 31.3. Středa  

 • 1.4. Čtvrtek
  Zelený čtvrtek

 • 2.4. Pátek 
  Velký pátek 

 • 3.4. Sobota
  Bílá sobota 
    

 • 4.4. Neděle
  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
     

Úmysly mší svatých 

   • 28.3. Neděle – 7.30
    Za živé a zemřelé z rodiny Částkovy, Hanákovy a Doležalovy.

   • 28.3. Neděle – 10.30
    Ke cti sv. Josefa za ochranu tesařů.

   • 29.3. Pondělí7.00
    Za rodinu Kotrbovu, Zachovu a přízeň.
     

   • 31.3. Středa – 18.00
    Za Jaroslava Vaníčka a zetě Miroslava Němce.
   • 1.4. Čtvrtek – 18.30
    Za obnovu víry ve farnosti.  
   • 2.4. Pátek – 18.30
    Velkopáteční obřady.
   • 3.4. Sobota – 20.00
    Za farníky.
   • 4.4. Neděle – 7.30
    Za rodinu Svobodovu a Klinerovu.
   • 4.4. Neděle – 10.30
    Za rodiče Tobolkovy a živé a zemřelé z rodiny.    
 • Příležitost ke svátosti smíření před svátky máte ještě v pondělí a ve středu přede mší svatou. Navíc dnes 28.3. budeme společně s otcem Vojtěchem zpovídat během odpolední křížové cesty od 15 hodin do 17 hodin a pokud bude potřeba, tak i déle. Během Svatého třídenní se z časových a organizačních důvodů zde v kostele zpovídat nebude. Během Svatého třídenní se z časových a organizačních důvodů zde v kostele zpovídat nebude. 
 • Jelikož trvají epidemiologická omezení, proto je nutné se i na bohoslužby Svatého týdne zapisovat. Každý se může zapsat maximálně na 2 bohoslužby, aby se dala příležitost co nejvíce lidem a mohlo se vystřídat na bohoslužbách co nejvíce farníků. Navíc prosím o respektování podmínky, že každý člen rodiny se musí zapsat, nestačí se zapsat za rodinu. Díky moc předem za respektování. 
 • Rodina, která má úmysl mše svaté má rezervovanou lavici na levé straně. Ti, co jsou určeni ke čtení Božího slova, mají rezervované lavice v pravé přední části kostela. 
 • Po skončení obřadů na Zelený čtvrtek bude kostel otevřen k soukromé adoraci do 21 hodin. 
 • Na Velký pátek, který je dnem přísného postu, bude kostel otevřen k soukromé modlitbě od 15 hodin do začátku obřadů Velkého pátku v 18.30 h. 
 • Na Bílou sobotu bude kostel otevřen k soukromé modlitbě od 8 do 17 hodin. 
 • Prosím, napište se vzadu na stolečku na služby na Zelený čtvrtek, Velký pátek a na Bílou sobotu, aby zde byl stále někdo přítomen. Díky předem. 
 • Obřady Velikonoční vigilie začnou ve 20 hodin. Vy, co se zúčastníte, prosím, přineste si, svíčky.  
 • V neděli o Slavnosti Zmrtvýchvstání se při bohoslužbách budou žehnat pokrmy. 
 • Kdo z vás se v neděli nezúčastní bohoslužby zde v kostele, bude mít možnost přijmout zde v kostele svaté přijímání od 15 do 16 hodin. • Těm, kteří se nebudou moci zúčastnit bohoslužeb, je doporučováno sledovat bohoslužby našich biskupů na na YouTube kanálu Katedrála Petrov
 • Prosím, kdo jste ještě nehlasoval, podpořte kostel v Blížkovicích v hlasování o nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje. Případná výhra pomůže snížit stotisícový dluh, který je ještě třeba splatit. Jak hlasovat máte na lístcích v lavicích, na nástěnce i na webových stránkách farnosti www.farnostmbudejovice.cz Díky moc předem. Více k hlasování najdete na stránkách Jihomoravského kraje https://www.kr-jihomoravsky.cz/pamatky/index.php  
 • Otec biskup Vojtěch mě pověřil, abych vykonal tuto neděli oficiální ohlášky jáhenského svěcení Josefa Janouška. Jak zde již zaznělo v únoru, náš bohoslovec Josef Janoušek má přijmout v sobotu 19. června jáhenské svěcení. Provázejme Jožku svou modlitbou. Pokud by někdo z vás snad věděl o nějaké překážce tohoto svěcení, je třeba ji nahlásit na faře. 
 • Rodiče s dětmi mohou využít připravené putování po místech Moravských Budějovic, která jsou spjatá s křesťanstvím a vírou. Začátek a informace najdete na nástěnce u dveří fary. 
 • .      

 ________________________________________________________________________

     

Týden 21. března – 28. března 2021   

 • 21.3. Neděle
  5. neděle postní  

 • 22.3. Pondělí 

 • 23.3. Úterý 

 • 24.3. Středa  

 • 25.3. Čtvrtek
  Slavnost Zvěstování Páně

 • 26.3. Pátek 

 • 27.3. Sobota   

 • 28.3. Neděle
  Květná neděle   

Úmysly mší svatých 

   • 21.3. Neděle – 7.30
    Za rodinu Hávovu a Frejovu.

   • 21.3. Neděle – 10.30
    Za farníky.

   • 22.3. Pondělí7.00
    Za zemřelého manžela, rodiče, sestru, švagra a švagrovou.
     

   • 24.3. Středa – 18.00
    Za rodiče Bradáčovy a Šprinclovy.
   • 25.3. Čtvrtek – 7.00
    Za Anežku Vlasákovou, manžela, rodiče a sestru .
   • 25.3. Čtvrtek – 18.00
    Za lásku a pokoj v rodinách. 
   • 26.3. Pátek – 18.30
    Za Karla Bláhu, manželku, sestru Františku a rodinu Kosíkovu.
   • 27.3. Sobota – 18.30
    Za farníky.
   • 28.3. Neděle – 7.30
    Za živé a zemřelé z rodiny Částkovy, Hanákovy a Doležalovy.
   • 28.3. Neděle – 10.30
    Ke cti sv. Josefa za ochranu tesařů.   
 • I od 1. března platí stávající podmínky pro účast na bohoslužbách. Na bohoslužbách je tedy povolen takový počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí 10% míst k sezení. Abychom toto nařízení v našem kostele splnili, je potřebné se dopředu zapsat na připravené archy papíru v předsíni kostela – platí pro sobotní večerní mši svatou a pro nedělní mše svaté. Volné políčko znamená místo pro 1 osobu. Není dovoleno slavit bohoslužbu mimo připravená místa k sezení. Rodina, která má zamluvený úmysl mše svaté, bude mít rezervovanou lavici na levé straně v blízkosti stolečku, kde bývají připravené obětní dary. Tato lavice může být plně obsazena. 
 • Tento týden je třeba se zapsat také na čtvrteční mše svaté 25.3. Ranní mši svatou v 7 h. využijte především vy, kteří ráno nemusíte do práce. Páteční večerní mše sv. bude v obvyklém čase v 18.30 h. 
 • K modlitbě Křížové cesty jste zváni každou neděli v 15.00 hod a v pátek v 18.00 hod.
 • Příležitost ke svátosti smíření máte před každou mší svatou. Navíc dnes 21.3. budeme společně s otcem Milošem zpovídat během odpolední křížové cesty a pokud bude potřeba, tak i po jejím skončení. Příští neděli na Květnou neděli budeme zpovídat od 15 do 17 hodin. 
 • V pondělí v době od 12:00 hodin znít kostelní zvony jako připomínka a symbolické uctění památky zemřelých v souvislosti s touto nemocí a jako vyjádření podpory pozůstalým.
 • Otcové biskupové nás vyzývají v souvislosti s blížícím se sčítáním lidu, abychom využili možnosti a dali najevo, že jsme katolíci a že s námi má společnost počítat.  Plné znění výzvy biskupů najdete na webových stránkách zde.
 • Milí farníci, prosíme, podpořte kostel v Blížkovicích v hlasování o nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje. Jak hlasovat máte na lístcích v lavicích, vezměte si je domů a případně dál i šiřte. Budeme vám vděční, když nás v Blížkovicích podpoříte. Máme tak možnost získat výhru od odborné komise až ve výši 150.000 Kč a cenu veřejnosti ve výši 60.000 Kč. Pošlete tedy případně svůj hlas formou sms ve tvaru: HLA PAMATKY 1 na telefonní číslo: 736 301 599. Hlasovat je možné z každého telefonního čísla jen jednou. Díky moc předem. Více najdete na stránkách Jihomoravského kraje https://www.kr-jihomoravsky.cz/pamatky/index.php 
 • .      

 ________________________________________________________________________

     

Týden 14. března – 21. března 2021   

 • 14.3. Neděle
  4. neděle postní  

 • 15.3. Pondělí 

 • 16.3. Úterý 

 • 17.3. Středa  

 • 18.3. Čtvrtek

 • 19.3. Pátek 
  Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

 • 20.3. Sobota   

 • 21.3. Neděle
  5. neděle postní
     

Úmysly mší svatých 

   • 14.3. Neděle – 7.30
    Za rodiče Engelmannovy, Miloše Niederhafnera, jeho rodiče a za živé a zemřelé z rodin.

   • 14.3. Neděle – 10.30
    Za rodiče Růžičkovy, Kolářovy a za živé a zemřelé z rodiny.

   • 15.3. Pondělí7.00
    Za rodinu Kosíkovu a Boudnou.
     

   • 17.3. Středa – 18.00
    Za Boženu Outratovou, živou a zemřelou rodinu.
   • 18.3. Čtvrtek – 7.00
    Na dobrý úmysl.
   • 19.3. Pátek – 7.00
    Za lásku a pokoj v rodinách. 
   • 19.3. Pátek – 18.30
    Za Josefa a Růženu Nahodilovy a duše v očistci.
   • 20.3. Sobota – 18.30
    Za rodiče Nahodilovy, Beránkovy a prarodiče Beránkovy a Nahodilovy .
   • 21.3. Neděle – 7.30
    Za rodinu Hávovu a Frejovu.
   • 21.3. Neděle – 10.30
    Za farníky.   
 • I od 1. března platí stávající podmínky pro účast na bohoslužbách. Na bohoslužbách je tedy povolen takový počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí 10% míst k sezení. Abychom toto nařízení v našem kostele splnili, je potřebné se dopředu zapsat na připravené archy papíru v předsíni kostela – platí pro sobotní večerní mši svatou a pro nedělní mše svaté. Volné políčko znamená místo pro 1 osobu. Není dovoleno slavit bohoslužbu mimo připravená místa k sezení. Rodina, která má zamluvený úmysl mše svaté, bude mít rezervovanou lavici na levé straně v blízkosti stolečku, kde bývají připravené obětní dary. Tato lavice může být plně obsazena. 
 • Tento týden je třeba se zapsat také na páteční mše svaté 19.3. Ranní mši svatou v 7 h. využijte především vy, kteří ráno nemusíte do práce. Páteční večerní mše sv. bude v obvyklém čase v 18.30 h. 
 • K modlitbě Křížové cesty jste zváni každou neděli v 15.00 hod a v pátek v 18.00 hod. Kdo byste byl ochoten Křížové cesty v jednotlivé dny vést, můžete se zapsat vzadu na stolečku. Je tam rozpis na celou postní dobu.
 • Příležitost ke svátosti smíření máte před každou mší svatou. Navíc příští neděli 21.3. budeme společně s otcem Vojtěchem zpovídat během odpolední křížové cesty a pokud bude potřeba, tak i po jejím skončení. Stejně tak to plánujeme i na Květnou neděli 28.3. 
 • .      

 ________________________________________________________________________

     

Týden 7. března – 14. března 2021   

 • 7.3. Neděle
  3. neděle postní  

 • 8.3. Pondělí 

 • 9.3. Úterý 

 • 10.3. Středa  

 • 11.3. Čtvrtek

 • 12.3. Pátek  

 • 13.3. Sobota   

 • 14.3. Neděle
  4. neděle postní
     

Úmysly mší svatých 

   • 7.3. Neděle – 7.30
    Za farníky.

   • 7.3. Neděle – 10.30
    Za syna Pavla, dvoje rodiče a živé a zemřelé z rodiny a Marii Vejtasovu.

   • 8.3. Pondělí7.00
    Za zemřelé z rodiny Brychovy a Krotkovy.
     

   • 10.3. Středa – 18.00
    Za živé a zemřelé z rodiny Šalandovy a Jeřábkovy.
   • 11.3. Čtvrtek – 7.00
    Za živé a zemřelé z rodiny Vidourkovy a Hobzovy .
   • 12.3. Pátek – 18.30
    Za duše v očistci.
   • 13.3. Sobota – 18.30
    Za Jaroslava a Marii Kuchařovy, rodiče a sourozence.
   • 14.3. Neděle – 7.30
    Za rodiče Engelmannovy, Miloše Niederhafnera, jeho rodiče a za živé a zemřelé z rodin.
   • 14.3. Neděle – 10.30
    Za rodiče Růžičkovy, Kolářovy a za živé a zemřelé z rodiny.   
 • I od 1. března platí stávající podmínky pro účast na bohoslužbách. Na bohoslužbách je tedy povolen takový počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí 10% míst k sezení. Abychom toto nařízení v našem kostele splnili, je potřebné se dopředu zapsat na připravené archy papíru v předsíni kostela – platí pro sobotní večerní mši svatou a pro nedělní mše svaté. Volné políčko znamená místo pro 1 osobu. Není dovoleno slavit bohoslužbu mimo připravená místa k sezení. Rodina, která má zamluvený úmysl mše svaté, bude mít rezervovanou lavici na levé straně v blízkosti stolečku, kde bývají připravené obětní dary. Tato lavice může být plně obsazena. 
 • K modlitbě Křížové cesty jste zváni každou neděli v 15.00 hod a v pátek v 18.00 hod. Kdo byste byl ochoten Křížové cesty v jednotlivé dny vést, můžete se zapsat vzadu na stolečku. Je tam rozpis na celou postní dobu.
 • Na webových stránkách http://live4g.cz/obnova/ můžete v sobotu odpoledne prožít postní duchovní obnovu, kterou připravili mladí duchovní z Brna.    
 • .      

 ________________________________________________________________________

     

Týden 28. února – 7. března 2021   

 • 28.2. Neděle
  2. neděle postní  

 • 1.3. Pondělí 

 • 2.3. Úterý 

 • 3.3. Středa  

 • 4.3. Čtvrtek

 • 5.3. Pátek  

 • 6.3. Sobota   

 • 7.3. Neděle
  3. neděle postní
     

Úmysly mší svatých 

   • 28.2. Neděle – 7.30
    Za rodiče Vlkovy, Nevařilovy, Jaroslava Pytlíka a zemřelou přízeň.

   • 28.2. Neděle – 10.30
    Za farníky.

   • 1.3. Pondělí7.00
    Na úmysl dárce.
     

   • 2.3. Středa – 18.00
    Za živé a zemřelé rodiny Karáskovy, Dvořákovy a duše v očistci.
   • 3.3. Čtvrtek – 7.00
    Za zemřelého Josefa Štefka, jeho syna a rodiče.
   • 4.3. Pátek – 18.30
    Za rodinu Doležalovu, Břinkovu a Spoustovu a přízeň.
   • 5.3. Sobota – 18.30
    Za farníky.
   • 6.3. Neděle – 7.30
    Za syna Pavla, dvoje rodiče a živé a zemřelé z rodiny a Marii Vejtasovu.
   • 6.3. Neděle – 10.30
    Za farníky.   
 • I od 1. března platí stávající podmínky pro účast na bohoslužbách. Na bohoslužbách je tedy povolen takový počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí 10% míst k sezení. Abychom toto nařízení v našem kostele splnili, je potřebné se dopředu zapsat na připravené archy papíru v předsíni kostela – platí pro sobotní večerní mši svatou a pro nedělní mše svaté. Volné políčko znamená místo pro 1 osobu. Není dovoleno slavit bohoslužbu mimo připravená místa k sezení. Rodina, která má zamluvený úmysl mše svaté, bude mít rezervovanou lavici na levé straně v blízkosti stolečku, kde bývají připravené obětní dary. Tato lavice může být plně obsazena. 
 • V pátek je první pátek v měsíci. Pokud budou bohoslužby, pak bude místo obvyklé adorace přede mší svatou křížová cesta a po mši svaté bude krátká adorace s litaniemi k Božskému srdci.
 • K modlitbě Křížové cesty jste zváni každou neděli v 15.00 hod a v pátek v 18.00 hod. Kdo byste byl ochoten Křížové cesty v jednotlivé dny vést, můžete se zapsat vzadu na stolečku. Je tam rozpis na celou postní dobu.
 • Sbírka Svatopetrský haléř z minulé neděle činí 10.176 Kč. Díky všem dárcům.  
 • .      

 ________________________________________________________________________

     

Týden 21. únor – 28. únor 2021  

 • 21.2. Neděle
  1. neděle postní 

 • 22.2. Pondělí
  Svátek Stolce svatého Petra 

 • 23.2. Úterý

 • 24.2. Středa 

 • 25.2. Čtvrtek

 • 26.2. Pátek 

 • 27.2. Sobota  

 • 28.2. Neděle
  2. neděle postní
   

 

Úmysly mší svatých  

   • 21.2. Neděle – 7.30
    Za rodiče Žákovy a Kalendovy.

   • 21.2. Neděle – 10.30
    Na poděkování za dar života a víry.

   • 22.2. Pondělí7.00
    a Liu Manovou, bratra a rodiče.
     

   • 23.2. Středa – 18.00
    Na poděkování za Boží blízkost ve zkouškách a milující bližní.
   • 25.2. Čtvrtek – 7.00
    Za Jiřího Tejrala.
   • 26.2. Pátek – 18.30
    Za Josefa Račického a celou přízeň.
   • 27.2. Sobota – 18.30
    Za Jaromíra a Marii Bémovy, syna a dvoje rodiče a sourozence.
   • 28.2. Neděle – 7.30
    Za rodiče Vlkovy, Nevařilovy, Jaroslava Pytlíka a zemřelou přízeň.
   • 28.2. Neděle – 10.30
    Za farníky.  
 • K modlitbě Křížové cesty jste zváni v neděli v 15.00 a v pátek v 18.00 hod. Kdo byste byl ochoten Křížové cesty v jednotlivé dny vést, můžete se zapsat vzadu na stolečku. Je tam rozpis na celou postní dobu.
 • Středeční mše sv. v tomto týdnu je opět vyhrazena pro rodiče a děti, které by měly tento rok v Moravských Budějovicích poprvé přistoupit ke svatému přijímání. S ohledem na okolnosti tedy ve středu vy ostatní využijte doma televizi Noe či rádio Proglas. Samozřejmě rodina, která má zamluvený úmysl mše svaté, může přijít jako obvykle.
 • Až tuto středu jsme byli informováni, že se dnes má, i přes okolnosti spojené s Covidem, konat sbírka Svatopetrský haléř. Výtěžek dnešní sbírky tedy pošleme na tento účel. Kdo byste se chtěl připojit, tak můžete individuálně předat váš příspěvek ještě v průběhu týdne do příští neděle buď v obálce nebo i jakkoli jinak.
 • Vzadu na stolečku si můžete vzít tradiční postní pokladničky postničky, do kterých můžete doma odkládat drobné mince ušetřené za to, co si během postní doby odepřete.      

________________________________________________________________________

    

Týden 14. února – 21. února 2021

 • 14.2. Neděle
  6. neděle v mezidobí – Adorační den

 • 15.2. Pondělí

 • 16.2. Úterý

 • 17.2. Středa
  Popeleční středa

 • 18.2. Čtvrtek

 • 19.2. Pátek

 • 20.2. Sobota

 • 21.2. Neděle
  1. neděle postní

Úmysly mší svatých

   • 14.2. Neděle – 7.30
    Za Františka Tobolku a živé a zemřelé z rodiny.

   • 14.2. Neděle – 10.30
    Za farníky.

   • 15.2. Pondělí7.00
    Na úmysl dárce

   • 17.2. Středa – 7.00
    Za rodinu Nekulovu, Karlíkovu a Šlápotovu.
   • 17.2. Středa – 18.30
    Za farníky.
   • 18.2. Čtvrtek – 7.00
    Za Stanislava Mácy.
   • 19.2. Pátek – 18.30
    Za děti a rodinu Žákovu.
   • 20.2. Sobota – 18.30
    Za farníky.
   • 21.2. Neděle – 7.30
    Za rodiče Žákovy a Kalendovy.
   • 21.2. Neděle – 10.30
    Na poděkování za dar života a víry.
 • Dnes prožijeme adorační den. Máme prosit  za naši farnost a budeme v modlitbě spojeni také s kněžským seminářem v Olomouci, který se v ten den modlí zase za naši farnost. Po druhé mši svaté bude vystavena Nejsvětější svátost a budeme moci až do 17 hodin přicházet sem do kostela a setrvat zde, při dodržení rozestupů a hygienických opatření, v tiché modlitbě. V 17 hodin pak bude zakončení a Svátostné požehnání. Díky vám, kteří jste se již zapsali k adorační službě, aby zde byl stále někdo přítomen. 
 • V souvislosti s naší dnešní modlitbou i za kněžský seminář v Olomouci, bych rád připomněl, že na kněžství se z naší farnosti připravují sourozenci Janouškovi Jožka a Lukáš. Jožka, který je tento školní rok na studijním pobytu v Římě, již letos přijme 19. června jáhenské svěcení. Tuto radostnou událost si můžete již nyní zapsat do svých kalendářů. Pokud to dovolí podmínky, pak se na svěcení do Brna jako farnost vypravíme. 
 • Středa je den přísného postu a újmy v jídle, tzn. je přísný půst od masa a je možné se jen jednou dosyta najíst. 
 • Na Popeleční středu budou dvě mše svaté. Ranní mši svatou využijte především vy, kteří ráno nemusíte do práce. Večerní mše sv. bude v 18.30 h. Na středeční mše svaté se, prosím, zapište v zádveří kostela. 
 • Křížové cesty budou v pátek v 18.00 a v neděli v 15.00 hod. 
 • V pondělí končí nouzový stav. Co to znamená pro veřejné shromažďování, nevíme. Zatím platí, že je třeba se dál na sobotní a nedělní bohoslužby zapisovat. A také jak již zaznělo na bohoslužby na Popeleční středu. 
 • Vzadu na stolečku jsou připravené přihlášky na letní tábory pro děti. Informace k táborům najdete na plakátku na nástěnce v zádveří kostela nebo také plakát, přihláška mladší, přihláška starší.  S

________________________________________________________________________

 

Týden 7. února – 14. února 2021

 • 7.2. Neděle
  5. neděle v mezidobí

 • 8.2. Pondělí

 • 9.2. Úterý

 • 10.2. Středa
  Památka sv. Scholastiky, panny

 • 11.2. Čtvrtek

 • 12.2. Pátek

 • 13.2. Sobota

 • 14.2. Neděle
  6. neděle v mezidobí
   – Adorační den

Úmysly mší svatých

   • 7.2. Neděle – 7.30
    Za rodiče Žákovy a syna Josefa.

   • 7.2. Neděle – 10.30
    Za farníky.

   • 8.2. Pondělí7.00
    Za Marii Vejtasovu, manžela, dvoje rodiče a bratry..

   • 10.2. Středa – 18.00
    Za živé a zemřelé z rodiny Vobůrkovy a Vejmelkovy.
   • 11.2. Čtvrtek – 7.00
    Na dobrý úmysl.
   • 12.2. Pátek – 18.30
    Za živou a zemřelou rodinu Tesařovu, Sigmundovu a za ochranu celé rodiny.
   • 13.2. Sobota – 18.30
    Za Vincence a Františku Zachovy, dvoje rodiče a sourozence.
   • 14.2. Neděle – 7.30
    Za Františka Tobolku a živé a zemřelé z rodiny.
   • 14.2. Neděle – 10.30
    Za farníky.
 • Středeční mše sv. 10.2. je vyhrazena pro rodiče a děti, které by měly tento rok v Moravských Budějovicích poprvé přistoupit ke svatému přijímání. S ohledem na okolnosti tedy ve středu vy ostatní využijte doma televizi Noe či rádio Proglas. Samozřejmě rodina, která má zamluvený úmysl mše svaté, může přijít jako obvykle.
 • Adorační den farnosti prožijeme příští neděli 14.2. Budeme prosit  za naši farnost a budeme v modlitbě spojeni také s kněžským seminářem v Olomouci, který se v ten den modlí zase za naši farnost. V neděli po druhé mši svaté bude vystavena Nejsvětější svátost a budeme moci až do 17 hodin přicházet sem do kostela a setrvat zde, při dodržení rozestupů a hygienických opatření, v tiché modlitbě. V 17 hodin pak bude zakončení a Svátostné požehnání. Během adoračního dne je třeba, aby zde měl stále někdo službu, proto je vzadu na stolečku arch papíru k zapsání se. Díky předem za vaši ochotu tuto službu konat. 
 • V kostele na stolečku jsou připravené přihlášky na letní tábory pro děti. Informace k táborům najdete na plakátku na nástěnce v zádveří kostela nebo také plakát, přihláška mladší, přihláška starší
 • Stále trvají hygienická opatření. Díky za trpělivost při jejich respektování.

____________________________________________________________________________

 

 Týden 31. ledna – 7. února 2021

 • 31.1. Neděle
  4. neděle v mezidobí

 • 1.2. Pondělí

 • 2.2. Úterý
  Svátek Uvedení Páně do chrámu

 • 3.2. Středa
  Památka sv. Blažeje, mučedníka

 • 4.2. Čtvrtek

 • 5.2. Pátek
  Památka sv. Agáty, panny a mučednice

 • 6.2. Sobota
  Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

 • 7.2. Neděle
  5. neděle v mezidobí
   

Úmysly mší svatých

   • 31.1. Neděle – 7.30
    Za rodiče Žákovy, Kalendovy a zemřelou přízeň.

   • 31.1. Neděle – 10.30
    Za živé a zemřelé z rodiny Smetanovy a Hrachovských, duše v očistci a za uzdravení člena rodiny.

   • 1.2. Pondělí7.00
    Za rodinu Hávovu a duše v očistci.

   • 2.2. Úterý – 7.00
    Za farníky.
   • 2.2. Úterý – 18.00

    Za rodinu Hobzovu, Nejerálovu a na poděkování za 8 let manželství.

   • 3.2. Středa – 18.00

    Za rodinu Mrkvovu, Bočkovu a Věru Sobotkovu a živé a zemřelé z rodiny.

   • 4.2. Čtvrtek – 7.00
    Za Josefa Šťastného, manželku a syna.
   • 5.2. Pátek – 18.30
    Za Josefu Janouškovou.
   • 6.2. Sobota – 18.30
    Za rodinu Šulovu a Šálkovu a Květovu.
   • 7.2. Neděle – 7.30
    Za rodiče Žákovy a syna Josefa.
   • 7.2. Neděle – 10.30
    Za farníky.
 • Díky za vaši velkou podporu Tříkrálové sbírky. Výsledky jsou zveřejněny na nástěnce v zádveří kostela. Zde v Budějovicích se vybralo 85.611 Kč.
 • V úterý je svátek Hromnic. Aby tento svátek mohl prožít větší počet věřících, tak budou v úterý dvě mše svaté. Ranní mši svatou využijte především vy, kteří ráno nemusíte do práce. Na úterní mše svaté se, prosím, zapište v zádveří kostela.
 • V den Hromnic se světí svíce. Jelikož jsou nyní obchody zavřeny, tak si, prosím, přineste k posvěcení svoje svíce, které máte doma. Díky za pochopení.
 • Úklid vánoční výzdoby proběhne ve čtvrtek po ranní mši svaté. Budeme vděčni za jakoukoli pomoc.
 • V pátek je první pátek, tzn. hodinu přede mší svatou bude vystavena Nejsvětější svátost. Během adorace bude příležitost k přijetí svátosti smíření. Po mši svaté pak budou litanie a svátostné požehnání.
 • Byly spuštěny nové stránky naší farnosti a to na nové adrese:
  www.farnostmbudejovice.cz Na stránkách se dál bude pracovat. Aktuální informace tam již nacházet ale budete.

 Týden 24. ledna – 31. ledna 2021

 • 24.1. Neděle
  3. neděle v mezidobí

 • 25.1. Pondělí
  Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 

 • 26.1. Úterý
  Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

 • 27.1. Středa

 • 28.1. Čtvrtek
  Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

 • 29.1. Pátek

 • 30.1. Sobota

 • 31.1. Neděle
  4. neděle v mezidobí
   

Úmysly mší svatých

   • 24.1. Neděle – 7.30
    Za farníky.

   • 24.1. Neděle – 10.30
    Na poděkování za dar života.

   • 25.1. Pondělí7.00
    Za Antonína Přibyla, celou rodinu a rodinu Palánovu.

   • 26.1. Úterý 

   • 27.1. Středa – 18.00
    Za nenarozené děti v rodině.

   • 28.1. Čtvrtek – 7.00
    Za Martu a Františka Fujdlovy, vnuka Vojtěcha a přízeň.

   • 29.1. Pátek – 18.30
    Za rodiče Veselovy a dceru Květu.

   • 30.1. Sobota – 18.30
    Za farníky.

   • 31.1. Neděle – 7.30
    Za rodiče Žákovy, Kalendovy a zemřelou přízeň.

   • 31.1. Neděle – 10.30
    Za živé a zemřelé z rodiny Smetanovy a Hrachovských, duše
    v očistci a za uzdravení člena rodiny.

 • Ještě dnes můžete podpořit Tříkrálovou sbírku. Díky za vaši podporu.
 • Do zítřka trvá týden modliteb za jednotu křesťanů. Pamatujme ve svých
  modlitbách.
 • Rozpisy na mše sv. ve všední den nejsou. Obvyklý počet přítomných věřících
  v těch dnech splňuje podmínky. Nové rozpisy pro sobotní večerní mši sv. a
  nedělní mše sv. jsou vyvěšovány ve středu.

Týden 17. ledna – 24. ledna 2021

 • 17.1. Neděle
  2. neděle v mezidobí

 • 18.1. Pondělí
  Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

 • 19.1. Úterý

 • 20.1. Středa

 • 21.1. Čtvrtek
  Památka sv. Anežky, panny a mučednice

 • 22.1. Pátek

 • 23.1. Sobota

 • 24.1. Neděle
  3. neděle v mezidobí
   

Úmysly mší svatých

   • 17.1. Neděle – 7.30
    Za farníky.

   • 17.1. Neděle – 10.30
    Za děti a mládež naší farnosti.

   • 18.1. Pondělí7.00
    Za Aničku Hanzalovou za zdárnou operaci.

   • 19.1. Úterý 

   • 20.1. Středa – 18.00
    Za manžele Kubovy.

   • 21.1. Čtvrtek – 7.00
    Za rodinu Hralovu, Brázdovu, Špičkovu a přízeň.

   • 22.1. Pátek – 18.30
    Za rodiče Řídkých, Jahodovy a duše v očistci.

   • 23.1. Sobota – 18.30
    Za rodinu Ondrákovu, Hrůzovu, živé a zemřelé a za duše v očistci.

   • 24.1. Neděle – 7.30
    Za farníky.

   • 24.1. Neděle – 10.30
    Na poděkování za dar života.

Týden 3. ledna – 10. ledna 2021

 • 10.1. Neděle
  Svátek Křtu Páně

 • 11.1. Pondělí

 • 12.1. Úterý

 • 13.1. Středa

 • 14.1. Čtvrtek

 • 15.1. Pátek

 • 16.1. Sobota

 • 17.1. Neděle
  10.30 – Za děti a mládež naší farnosti.

 

Úmysly mší svatých

   • 10.1. Neděle – 7.30
    Za rodiče Vlkovi, Nevařilovi, Jaroslava Pytlíka a zemřelou přízeň.

   • 10.1. Neděle – 10.30
    Za Renatku Dvořákovou a Marii a Karla Horákovi.

   • 11.1. Pondělí7.00
    Prosba za požehnání a úspěšnou operaci.

   • 12.1. Úterý 

   • 13.1. Středa – 18.00
    Za rodinu Karlíkovu, Nekulovu, Šlápotovu.

   • 14.1. Čtvrtek – 7.00
    Za manželství a pěkné vztahy v nich.

   • 15.1. Pátek – 18.30
    Za Miloslava Šabatky a rodiče.

   • 16.1. Sobota – 18.30
    Za živé a zemřelé z rodiny Vídeňských.

   • 17.1. Neděle – 7.30
    Za farníky.

   • 17.1. Neděle – 10.30
    Za děti a mládež naší farnosti.

Týden 28. února – 7. března 2021   

 • 28.2. Neděle
  2. neděle postní  

 • 1.3. Pondělí 

 • 2.3. Úterý 

 • 3.3. Středa  

 • 4.3. Čtvrtek

 • 5.3. Pátek  

 • 6.3. Sobota   

 • 7.3. Neděle
  3. neděle postní
     

Úmysly mší svatých 

   • 28.2. Neděle – 7.30
    Za rodiče Vlkovy, Nevařilovy, Jaroslava Pytlíka a zemřelou přízeň.

   • 28.2. Neděle – 10.30
    Za farníky.

   • 1.3. Pondělí7.00
    Na úmysl dárce.
     

   • 2.3. Středa – 18.00
    Za živé a zemřelé rodiny Karáskovy, Dvořákovy a duše v očistci.
   • 3.3. Čtvrtek – 7.00
    Za zemřelého Josefa Štefka, jeho syna a rodiče.
   • 4.3. Pátek – 18.30
    Za rodinu Doležalovu, Břinkovu a Spoustovu a přízeň.
   • 5.3. Sobota – 18.30
    Za farníky.
   • 6.3. Neděle – 7.30
    Za syna Pavla, dvoje rodiče a živé a zemřelé z rodiny a Marii Vejtasovu.
   • 6.3. Neděle – 10.30
    Za farníky.   
 • I od 1. března platí stávající podmínky pro účast na bohoslužbách. Na bohoslužbách je tedy povolen takový počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí 10% míst k sezení. Abychom toto nařízení v našem kostele splnili, je potřebné se dopředu zapsat na připravené archy papíru v předsíni kostela – platí pro sobotní večerní mši svatou a pro nedělní mše svaté. Volné políčko znamená místo pro 1 osobu. Není dovoleno slavit bohoslužbu mimo připravená místa k sezení. Rodina, která má zamluvený úmysl mše svaté, bude mít rezervovanou lavici na levé straně v blízkosti stolečku, kde bývají připravené obětní dary. Tato lavice může být plně obsazena. 
 • V pátek je první pátek v měsíci. Pokud budou bohoslužby, pak bude místo obvyklé adorace přede mší svatou křížová cesta a po mši svaté bude krátká adorace s litaniemi k Božskému srdci.
 • K modlitbě Křížové cesty jste zváni každou neděli v 15.00 hod a v pátek v 18.00 hod. Kdo byste byl ochoten Křížové cesty v jednotlivé dny vést, můžete se zapsat vzadu na stolečku. Je tam rozpis na celou postní dobu.
 • Sbírka Svatopetrský haléř z minulé neděle činí 10.176 Kč. Díky všem dárcům.  
 • .      

 ________________________________________________________________________

     

Týden 21. únor – 28. únor 2021  

 • 21.2. Neděle
  1. neděle postní 

 • 22.2. Pondělí
  Svátek Stolce svatého Petra 

 • 23.2. Úterý

 • 24.2. Středa 

 • 25.2. Čtvrtek

 • 26.2. Pátek 

 • 27.2. Sobota  

 • 28.2. Neděle
  2. neděle postní
   

 

Úmysly mší svatých  

   • 21.2. Neděle – 7.30
    Za rodiče Žákovy a Kalendovy.

   • 21.2. Neděle – 10.30
    Na poděkování za dar života a víry.

   • 22.2. Pondělí7.00
    a Liu Manovou, bratra a rodiče.
     

   • 23.2. Středa – 18.00
    Na poděkování za Boží blízkost ve zkouškách a milující bližní.
   • 25.2. Čtvrtek – 7.00
    Za Jiřího Tejrala.
   • 26.2. Pátek – 18.30
    Za Josefa Račického a celou přízeň.
   • 27.2. Sobota – 18.30
    Za Jaromíra a Marii Bémovy, syna a dvoje rodiče a sourozence.
   • 28.2. Neděle – 7.30
    Za rodiče Vlkovy, Nevařilovy, Jaroslava Pytlíka a zemřelou přízeň.
   • 28.2. Neděle – 10.30
    Za farníky.  
 • K modlitbě Křížové cesty jste zváni v neděli v 15.00 a v pátek v 18.00 hod. Kdo byste byl ochoten Křížové cesty v jednotlivé dny vést, můžete se zapsat vzadu na stolečku. Je tam rozpis na celou postní dobu.
 • Středeční mše sv. v tomto týdnu je opět vyhrazena pro rodiče a děti, které by měly tento rok v Moravských Budějovicích poprvé přistoupit ke svatému přijímání. S ohledem na okolnosti tedy ve středu vy ostatní využijte doma televizi Noe či rádio Proglas. Samozřejmě rodina, která má zamluvený úmysl mše svaté, může přijít jako obvykle.
 • Až tuto středu jsme byli informováni, že se dnes má, i přes okolnosti spojené s Covidem, konat sbírka Svatopetrský haléř. Výtěžek dnešní sbírky tedy pošleme na tento účel. Kdo byste se chtěl připojit, tak můžete individuálně předat váš příspěvek ještě v průběhu týdne do příští neděle buď v obálce nebo i jakkoli jinak.
 • Vzadu na stolečku si můžete vzít tradiční postní pokladničky postničky, do kterých můžete doma odkládat drobné mince ušetřené za to, co si během postní doby odepřete.      

________________________________________________________________________

    

Týden 14. února – 21. února 2021

 • 14.2. Neděle
  6. neděle v mezidobí – Adorační den

 • 15.2. Pondělí

 • 16.2. Úterý

 • 17.2. Středa
  Popeleční středa

 • 18.2. Čtvrtek

 • 19.2. Pátek

 • 20.2. Sobota

 • 21.2. Neděle
  1. neděle postní

Úmysly mší svatých

   • 14.2. Neděle – 7.30
    Za Františka Tobolku a živé a zemřelé z rodiny.

   • 14.2. Neděle – 10.30
    Za farníky.

   • 15.2. Pondělí7.00
    Na úmysl dárce

   • 17.2. Středa – 7.00
    Za rodinu Nekulovu, Karlíkovu a Šlápotovu.
   • 17.2. Středa – 18.30
    Za farníky.
   • 18.2. Čtvrtek – 7.00
    Za Stanislava Mácy.
   • 19.2. Pátek – 18.30
    Za děti a rodinu Žákovu.
   • 20.2. Sobota – 18.30
    Za farníky.
   • 21.2. Neděle – 7.30
    Za rodiče Žákovy a Kalendovy.
   • 21.2. Neděle – 10.30
    Na poděkování za dar života a víry.
 • Dnes prožijeme adorační den. Máme prosit  za naši farnost a budeme v modlitbě spojeni také s kněžským seminářem v Olomouci, který se v ten den modlí zase za naši farnost. Po druhé mši svaté bude vystavena Nejsvětější svátost a budeme moci až do 17 hodin přicházet sem do kostela a setrvat zde, při dodržení rozestupů a hygienických opatření, v tiché modlitbě. V 17 hodin pak bude zakončení a Svátostné požehnání. Díky vám, kteří jste se již zapsali k adorační službě, aby zde byl stále někdo přítomen. 
 • V souvislosti s naší dnešní modlitbou i za kněžský seminář v Olomouci, bych rád připomněl, že na kněžství se z naší farnosti připravují sourozenci Janouškovi Jožka a Lukáš. Jožka, který je tento školní rok na studijním pobytu v Římě, již letos přijme 19. června jáhenské svěcení. Tuto radostnou událost si můžete již nyní zapsat do svých kalendářů. Pokud to dovolí podmínky, pak se na svěcení do Brna jako farnost vypravíme. 
 • Středa je den přísného postu a újmy v jídle, tzn. je přísný půst od masa a je možné se jen jednou dosyta najíst. 
 • Na Popeleční středu budou dvě mše svaté. Ranní mši svatou využijte především vy, kteří ráno nemusíte do práce. Večerní mše sv. bude v 18.30 h. Na středeční mše svaté se, prosím, zapište v zádveří kostela. 
 • Křížové cesty budou v pátek v 18.00 a v neděli v 15.00 hod. 
 • V pondělí končí nouzový stav. Co to znamená pro veřejné shromažďování, nevíme. Zatím platí, že je třeba se dál na sobotní a nedělní bohoslužby zapisovat. A také jak již zaznělo na bohoslužby na Popeleční středu. 
 • Vzadu na stolečku jsou připravené přihlášky na letní tábory pro děti. Informace k táborům najdete na plakátku na nástěnce v zádveří kostela nebo také plakát, přihláška mladší, přihláška starší.  S

________________________________________________________________________

 

Týden 7. února – 14. února 2021

 • 7.2. Neděle
  5. neděle v mezidobí

 • 8.2. Pondělí

 • 9.2. Úterý

 • 10.2. Středa
  Památka sv. Scholastiky, panny

 • 11.2. Čtvrtek

 • 12.2. Pátek

 • 13.2. Sobota

 • 14.2. Neděle
  6. neděle v mezidobí
   – Adorační den

Úmysly mší svatých

   • 7.2. Neděle – 7.30
    Za rodiče Žákovy a syna Josefa.

   • 7.2. Neděle – 10.30
    Za farníky.

   • 8.2. Pondělí7.00
    Za Marii Vejtasovu, manžela, dvoje rodiče a bratry..

   • 10.2. Středa – 18.00
    Za živé a zemřelé z rodiny Vobůrkovy a Vejmelkovy.
   • 11.2. Čtvrtek – 7.00
    Na dobrý úmysl.
   • 12.2. Pátek – 18.30
    Za živou a zemřelou rodinu Tesařovu, Sigmundovu a za ochranu celé rodiny.
   • 13.2. Sobota – 18.30
    Za Vincence a Františku Zachovy, dvoje rodiče a sourozence.
   • 14.2. Neděle – 7.30
    Za Františka Tobolku a živé a zemřelé z rodiny.
   • 14.2. Neděle – 10.30
    Za farníky.
 • Středeční mše sv. 10.2. je vyhrazena pro rodiče a děti, které by měly tento rok v Moravských Budějovicích poprvé přistoupit ke svatému přijímání. S ohledem na okolnosti tedy ve středu vy ostatní využijte doma televizi Noe či rádio Proglas. Samozřejmě rodina, která má zamluvený úmysl mše svaté, může přijít jako obvykle.
 • Adorační den farnosti prožijeme příští neděli 14.2. Budeme prosit  za naši farnost a budeme v modlitbě spojeni také s kněžským seminářem v Olomouci, který se v ten den modlí zase za naši farnost. V neděli po druhé mši svaté bude vystavena Nejsvětější svátost a budeme moci až do 17 hodin přicházet sem do kostela a setrvat zde, při dodržení rozestupů a hygienických opatření, v tiché modlitbě. V 17 hodin pak bude zakončení a Svátostné požehnání. Během adoračního dne je třeba, aby zde měl stále někdo službu, proto je vzadu na stolečku arch papíru k zapsání se. Díky předem za vaši ochotu tuto službu konat. 
 • V kostele na stolečku jsou připravené přihlášky na letní tábory pro děti. Informace k táborům najdete na plakátku na nástěnce v zádveří kostela nebo také plakát, přihláška mladší, přihláška starší
 • Stále trvají hygienická opatření. Díky za trpělivost při jejich respektování.

____________________________________________________________________________

 

 Týden 31. ledna – 7. února 2021

 • 31.1. Neděle
  4. neděle v mezidobí

 • 1.2. Pondělí

 • 2.2. Úterý
  Svátek Uvedení Páně do chrámu

 • 3.2. Středa
  Památka sv. Blažeje, mučedníka

 • 4.2. Čtvrtek

 • 5.2. Pátek
  Památka sv. Agáty, panny a mučednice

 • 6.2. Sobota
  Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

 • 7.2. Neděle
  5. neděle v mezidobí
   

Úmysly mší svatých

   • 31.1. Neděle – 7.30
    Za rodiče Žákovy, Kalendovy a zemřelou přízeň.

   • 31.1. Neděle – 10.30
    Za živé a zemřelé z rodiny Smetanovy a Hrachovských, duše v očistci a za uzdravení člena rodiny.

   • 1.2. Pondělí7.00
    Za rodinu Hávovu a duše v očistci.

   • 2.2. Úterý – 7.00
    Za farníky.
   • 2.2. Úterý – 18.00

    Za rodinu Hobzovu, Nejerálovu a na poděkování za 8 let manželství.

   • 3.2. Středa – 18.00

    Za rodinu Mrkvovu, Bočkovu a Věru Sobotkovu a živé a zemřelé z rodiny.

   • 4.2. Čtvrtek – 7.00
    Za Josefa Šťastného, manželku a syna.
   • 5.2. Pátek – 18.30
    Za Josefu Janouškovou.
   • 6.2. Sobota – 18.30
    Za rodinu Šulovu a Šálkovu a Květovu.
   • 7.2. Neděle – 7.30
    Za rodiče Žákovy a syna Josefa.
   • 7.2. Neděle – 10.30
    Za farníky.
 • Díky za vaši velkou podporu Tříkrálové sbírky. Výsledky jsou zveřejněny na nástěnce v zádveří kostela. Zde v Budějovicích se vybralo 85.611 Kč.
 • V úterý je svátek Hromnic. Aby tento svátek mohl prožít větší počet věřících, tak budou v úterý dvě mše svaté. Ranní mši svatou využijte především vy, kteří ráno nemusíte do práce. Na úterní mše svaté se, prosím, zapište v zádveří kostela.
 • V den Hromnic se světí svíce. Jelikož jsou nyní obchody zavřeny, tak si, prosím, přineste k posvěcení svoje svíce, které máte doma. Díky za pochopení.
 • Úklid vánoční výzdoby proběhne ve čtvrtek po ranní mši svaté. Budeme vděčni za jakoukoli pomoc.
 • V pátek je první pátek, tzn. hodinu přede mší svatou bude vystavena Nejsvětější svátost. Během adorace bude příležitost k přijetí svátosti smíření. Po mši svaté pak budou litanie a svátostné požehnání.
 • Byly spuštěny nové stránky naší farnosti a to na nové adrese:
  www.farnostmbudejovice.cz Na stránkách se dál bude pracovat. Aktuální informace tam již nacházet ale budete.

 Týden 24. ledna – 31. ledna 2021

 • 24.1. Neděle
  3. neděle v mezidobí

 • 25.1. Pondělí
  Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 

 • 26.1. Úterý
  Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

 • 27.1. Středa

 • 28.1. Čtvrtek
  Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

 • 29.1. Pátek

 • 30.1. Sobota

 • 31.1. Neděle
  4. neděle v mezidobí
   

Úmysly mší svatých

   • 24.1. Neděle – 7.30
    Za farníky.

   • 24.1. Neděle – 10.30
    Na poděkování za dar života.

   • 25.1. Pondělí7.00
    Za Antonína Přibyla, celou rodinu a rodinu Palánovu.

   • 26.1. Úterý 

   • 27.1. Středa – 18.00
    Za nenarozené děti v rodině.

   • 28.1. Čtvrtek – 7.00
    Za Martu a Františka Fujdlovy, vnuka Vojtěcha a přízeň.

   • 29.1. Pátek – 18.30
    Za rodiče Veselovy a dceru Květu.

   • 30.1. Sobota – 18.30
    Za farníky.

   • 31.1. Neděle – 7.30
    Za rodiče Žákovy, Kalendovy a zemřelou přízeň.

   • 31.1. Neděle – 10.30
    Za živé a zemřelé z rodiny Smetanovy a Hrachovských, duše
    v očistci a za uzdravení člena rodiny.

 • Ještě dnes můžete podpořit Tříkrálovou sbírku. Díky za vaši podporu.
 • Do zítřka trvá týden modliteb za jednotu křesťanů. Pamatujme ve svých
  modlitbách.
 • Rozpisy na mše sv. ve všední den nejsou. Obvyklý počet přítomných věřících
  v těch dnech splňuje podmínky. Nové rozpisy pro sobotní večerní mši sv. a
  nedělní mše sv. jsou vyvěšovány ve středu.

Týden 17. ledna – 24. ledna 2021

 • 17.1. Neděle
  2. neděle v mezidobí

 • 18.1. Pondělí
  Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

 • 19.1. Úterý

 • 20.1. Středa

 • 21.1. Čtvrtek
  Památka sv. Anežky, panny a mučednice

 • 22.1. Pátek

 • 23.1. Sobota

 • 24.1. Neděle
  3. neděle v mezidobí
   

Úmysly mší svatých

   • 17.1. Neděle – 7.30
    Za farníky.

   • 17.1. Neděle – 10.30
    Za děti a mládež naší farnosti.

   • 18.1. Pondělí7.00
    Za Aničku Hanzalovou za zdárnou operaci.

   • 19.1. Úterý 

   • 20.1. Středa – 18.00
    Za manžele Kubovy.

   • 21.1. Čtvrtek – 7.00
    Za rodinu Hralovu, Brázdovu, Špičkovu a přízeň.

   • 22.1. Pátek – 18.30
    Za rodiče Řídkých, Jahodovy a duše v očistci.

   • 23.1. Sobota – 18.30
    Za rodinu Ondrákovu, Hrůzovu, živé a zemřelé a za duše v očistci.

   • 24.1. Neděle – 7.30
    Za farníky.

   • 24.1. Neděle – 10.30
    Na poděkování za dar života.

Týden 3. ledna – 10. ledna 2021

 • 10.1. Neděle
  Svátek Křtu Páně

 • 11.1. Pondělí

 • 12.1. Úterý

 • 13.1. Středa

 • 14.1. Čtvrtek

 • 15.1. Pátek

 • 16.1. Sobota

 • 17.1. Neděle
  10.30 – Za děti a mládež naší farnosti.

 

Úmysly mší svatých

   • 10.1. Neděle – 7.30
    Za rodiče Vlkovi, Nevařilovi, Jaroslava Pytlíka a zemřelou přízeň.

   • 10.1. Neděle – 10.30
    Za Renatku Dvořákovou a Marii a Karla Horákovi.

   • 11.1. Pondělí7.00
    Prosba za požehnání a úspěšnou operaci.

   • 12.1. Úterý 

   • 13.1. Středa – 18.00
    Za rodinu Karlíkovu, Nekulovu, Šlápotovu.

   • 14.1. Čtvrtek – 7.00
    Za manželství a pěkné vztahy v nich.

   • 15.1. Pátek – 18.30
    Za Miloslava Šabatky a rodiče.

   • 16.1. Sobota – 18.30
    Za živé a zemřelé z rodiny Vídeňských.

   • 17.1. Neděle – 7.30
    Za farníky.

   • 17.1. Neděle – 10.30
    Za děti a mládež naší farnosti.