Farnost
Nové Syrovice

Buďte vítáni na našich stránkách.

Potřebuji domluvit

křest  ***  svatba  ***  pohřeb  ***  svátost smíření  ***  svátost nemocných

Aktuální informace Nové Syrovice

Mše svaté:

pátek 8.10. v 17.00 h.  Za Jana Chalupu a dvoje rodiče.  
neděle 10.10. v 9.00 h. Za Ladislava a Helenu Simrothovy, vnučku, syna a dvoje rodiče. 
pátek 15.10. v 17.00 h.  Za Boženu a Stanislava Dohnalovy, jejich rodiče a vnuka Aleška.  
neděle 17.10. v 9.00 h. Za rodinu Mandátovu. 
pátek 22.10. v 17.00 h.  Za Františku a Jindřicha Peciválovy a děti. 
neděle 24.10. v  9.00 h. Za rodiče Valentovy, dceru Miladu, syna Františka, rodiče Divišovy a syna Antonína. 
pátek 29.10. v 17.00 h.  Za Jiřího Šuly a celou zemřelou rodinu.  
neděle 31.10. v 9.00 h. Za rodinu Pavlíčkovu, Kovářovu a Kosíkovu. 
pondělí 1.11. v  17.00 h. Za živé i zemřelé farníky.
úterý 2.11. v  17.00 h. Za duše v očistci. 
pátek 5.11. v 17.00 h.  Za rodiče Protivínských a syna Jaroslava, za rodiče Nekulovy a syna Jana.  
neděle 7.11. v 9.00 h. Za Vlastu Jenerálovou a celou rodinu Jenerálovu, Špačkovu a přízeň. 
 

   

  • Neděle 24.10. je dnem modliteb za misie. Na podporu misí zašleme také výtěžek sbírky. Díky předem všem dárcům. 

  • Společná „Dušičková pobožnost“ na hřbitově bude příští neděli 31.10. ve 14 hodin. 

  • V církvi se aktuálně mluví o Synodě, kterou vyhlásil papež František. Jak to budeme prožívat v naší farnosti? Z pěti farností, které máme s o. Vojtěchem na starost vytvoříme jednu skupinku, z každé farnosti v ní budou jeden až dva zástupci. S nimi bychom probrali zveřejněná témata, která najdete na nástěnce nebo na webových stránkách zde. O těchto tématech se můžete a máte bavit i mezi sebou navzájem mimo stanovenou skupinku. Své postřehy, nápady, apod. můžete sdělit svým zástupcům, jejichž jména v dohledné době rádi sdělíme. Další upřesnění budou průběžně zveřejňovány.  

  • Na základě mimořádného opatření Vlády ČR dochází od 26. dubna 2021 ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb – podmínky určují známá 3R, tzn:
  • Je třeba mít nasazený respirátor či nanoroušku
  • Je nutné si při vstupu do kostela desinfikovat ruce.
  • Je potřebné zachovat rozestupy mezi věřícími.  

Jak s námi být v kontaktu?

Římskokatolická farnost Nové Syrovice
675 41 Nové Syrovice 6

Korespondenční adresa: Kosmákova 72, 676 02 Moravské Budějovice

Miloš Mičánek, administrátor farnosti
mobil 603 353 417
email: micanek@seznam.cz

Vojtěch Libra, kaplan
mobil 721 933 622
email: libravojtech@gmail.com


(+420) 568 421 349

Bankovní spojení: 4169007329/0800

Pravidelné bohoslužby

Farnost je spravována kněžími z Moravských Budějovic a pravidelné bohoslužby se zde konají v pátek v 17 hodin a v neděli v 9 hodin.

Z historie naší farnosti

První datovaná zmínka o Nových Syrovicích pochází z 90. let 15. století. V obci až do počátku 20. století nebyl kostel a obec spadala pod faru v Častohosticích. Roku 1898 bylo rozhodnuto postavit v Nových Syrovicích kostel. Stavba, kterou vedl František Přikryl z Brna, byla zahájena roku 1902 a dokončena r. 1906. Kostel vystavěný v novorománském stylu byl zasvěcen sv. Cyrilu a Metodějovi. V současnosti je kostel sv. Cyrila a Metodě kostelem farním. Samostatná duchovní správa v Syrovicích je od září 1948. 

Do farnosti patří obce Nové Syrovice, Krnčice, Láz a Nimšov.