Farnost
Nové Syrovice

Buďte vítáni na našich stránkách.

Potřebuji domluvit

křest  ***  svatba  ***  pohřeb  ***  svátost smíření  ***  svátost nemocných

Aktuální informace Nové Syrovice

Mše svaté:

neděle 28.11. v  9.00 h. Za Stanislava Moltaše, rodiče a rodinu Pešlovu.     
pátek 3.12. v 17.00 h.  Za rodiče Plačkovy, děti a zemřelé z jejich rodin.  
neděle 5.12. v 9.00 h. Za Bohuslava Nejerála a manželku, jejich a tetu Toničku. 
pátek 10.12. v 17.00 h.  Za Miloslava a Marii Bulíkovy, za Jiřinu a Ladislava Valovy a zemřelé z jejich rodin.  
neděle 12.12. v 9.00 h. Za Miladu a Miroslava Kvapilovy, dvoje rodiče, přízeň a pravnuka Petříka. 
pátek 17.12. v 17.00 h.  Za Marii Čurdovou, manžela Ladislava a živou i zemřelou rodinu.  
neděle 19.12. v 9.00 h. Za Jana Žáka, rodiče Žákovy, rodiče Kovářovy, sestru Vojslavu a sestru Vlastu. 
pátek 24
.12. v 20.00 h.  Za lidi nemocné, trpící a opuštěné.  
sobota 25.12. v 9.00 h.  Za farníky.  
neděle 26.12. v 9.00 h. Za dar zdraví a živé a zemřelé z rodiny Šalšovy, Balíkovy a Křemečkovy. 
pátek 31.12. v 17.00 h.  Na poděkování a prosba o Boží pomoc do Nového rok.  
sobota 1.1. v 9.00 h. Za . 
neděle 2.1. v 9.00 h. Za . 

  • V adventu jste srdečně zváni každou sobotu na ranní mši svatou do M. Budějovic, která začíná v 6 hodin ráno. Bude to mše sv. při svíčkách s rorátními zpěvy

  • Na nástěnce najdete rozpis svátosti smíření v průběhu adventu. Rozpis najdete také zde

  • V církvi začala Synoda, kterou vyhlásil papež František. Jak to prožíváme v naší farnosti? Z pěti farností, které máme s o. Vojtěchem na starost, jsme vytvořili skupinku. Jména najdete na nástěnce nebo zde. První setkání bylo v M. Budějovicích ve středu 17.11. po mši svaté. Na tomto setkání bylo zvoleno „Naslouchat“, kterému se bude skupina další dvě setkání věnovat. Podotázky k tomuto tématu najdete na nástěnce a také na připravených lístečcích vzadu na stolečku nebo téma, kde najdete i otázku: Co je pro mě církev? Moje radosti a starosti s (v) církvi? Budeme rádi, když nám do připravené krabičky vzadu na stolečku budete vhazovat svoje postřehy k tomuto tématu. Díky předem. Samozřejmě platí, že všem tématům se můžete a máte věnovat také na společenstvích a skupinkách, které vytváříte – modlitby otců, matek, společenství manželů, i dalších. 

  • Aktuální vládní opatření zatím bohoslužby neomezují. Samozřejmě ale platí obvyklé podmínky – respirátory, desinfekce a pokud možno dodržovat rozestupy. 

Jak s námi být v kontaktu?

Římskokatolická farnost Nové Syrovice
675 41 Nové Syrovice 6

Korespondenční adresa: Kosmákova 72, 676 02 Moravské Budějovice

Miloš Mičánek, administrátor farnosti
mobil 603 353 417
email: micanek@seznam.cz

Vojtěch Libra, kaplan
mobil 721 933 622
email: libravojtech@gmail.com


(+420) 568 421 349

Bankovní spojení: 4169007329/0800

Pravidelné bohoslužby

Farnost je spravována kněžími z Moravských Budějovic a pravidelné bohoslužby se zde konají v pátek v 17 hodin a v neděli v 9 hodin.

Z historie naší farnosti

První datovaná zmínka o Nových Syrovicích pochází z 90. let 15. století. V obci až do počátku 20. století nebyl kostel a obec spadala pod faru v Častohosticích. Roku 1898 bylo rozhodnuto postavit v Nových Syrovicích kostel. Stavba, kterou vedl František Přikryl z Brna, byla zahájena roku 1902 a dokončena r. 1906. Kostel vystavěný v novorománském stylu byl zasvěcen sv. Cyrilu a Metodějovi. V současnosti je kostel sv. Cyrila a Metodě kostelem farním. Samostatná duchovní správa v Syrovicích je od září 1948. 

Do farnosti patří obce Nové Syrovice, Krnčice, Láz a Nimšov.