Z historie moravskobudějovické farnosti  

Středem života každé farnosti je farní kostel. V Moravských Budějovicích je zasvěcen sv. Jiljí.

Nejstarší dějiny tohoto kostela, stejně jako dějiny města Moravských Budějovic nejsou známy. Nemáme zpráv o původní osadě ani o založení města a jeho kostela. Víme však s určitostí, že Moravské Budějovice a kostel trvají více jak 750 let.

První známý farář Bertholdus uvádí v listině ze dne 12. února 1235, že Konstancie, vdova po Přemyslu Otakaru I., darovala ještě s jinými kostely i náš kostel špitálu při klášteře sv. Františka v Praze, který před tím roku 1233 založila její dcera sv. Anežka.

Kostel sv. Jiljí stojí určitě na stávajícím místě od 13. století. Stavba kostela není jednotná a má 7 stavebních období v následujícím pořadí: presbytář s lodí, přístavba nové věže se sakristií a oratoří, přestavba hlavní lodě za přístavby postranních lodí s kaplí Panny Marie Bolestné, hrobka Wallisů, chór a předsíň v průčelí kostela.

Současný podoba kostela pochází z roku 1714, kdy byla zbořena tehdejší věž nad hlavním vchodem. Později byla postavena nová věž vysoká 50 metrů.

K životu farnosti neodmyslitelně patří farní budova. O minulosti fary víme ještě méně než o farním kostele. Vnější podoba fary je z roku 1890. Do průčelí fary byla r. 1923 zasazena pamětní deska spisovateli Václavu Kosmákovi, který zde působil jako kaplan v letech 1866-1868.

Aktuální život farnosti navazuje nejen na období dávno minulé, ale také na působení bratří salesiánů, kteří zde působili tři desítky let do roku 2020, kdy správu farnosti přebírají znovu diecézní kněží.

K životu místní farnosti patří nejen prožívání pravidelných bohoslužeb, ale také pořádání táborů, Noci kostelů, Tříkrálové sbírky, spolupráce s místní organizací Orel, a další. Na území farnosti se nachází a do jejího života také patří křesťanská Mateřská škola Jabula. Dále i Dům pro seniory sv. Antonína, jejímž zřizovatelem je Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.

Jak farnost žije a jak se do jejího života zapojit bude postupně doplňováno.