Farnost Lukov

Buďte vítáni na našich stránkách.

Potřebuji domluvit

křest  ***  svatba  ***  pohřeb  ***  svátost smíření  ***  svátost nemocných

Aktuální informace Lukov

Mše svaté: 

neděle 28.11. v 9.00 h. Za Miroslava Nechvátala, rodiče a živé a zemřelé z rodiny Nechvátalovy a Václavkovy.    
neděle 5.12. v 9.00 h. Za rodiče Kolářovy a duše v očistci. 
neděle 12.12. v 9.00 h. Za Alenu Kocábovu a dvoje rodiče.
neděle 19.12. v 9.00 h. Za rodiny Bartesovu, Pánkovu a Bratrů. 
pátek 24.12. v 20.00 h. Za Josefa Bartesa, manželku, dceru a tři zetě. 
sobota 25.12. v 9.00 h. Za Pavla Bloudíčka, syna a rodiče Dreslerovy.
neděle 26.12. v 9.00 h. Za . 
pátek 31.12. v 16.30 h. Za . 
sobota 1.1. v 9.00 h. Za .
neděle 2.1. v 9.00 h. Za .
  

  • V adventu jste srdečně zváni každou sobotu na ranní mši svatou do M. Budějovic, která začíná v 6 hodin ráno. Bude to mše sv. při svíčkách s rorátními zpěvy

  • Na nástěnce najdete rozpis svátosti smíření v průběhu adventu. Rozpis najdete také zde.  

  • V církvi začala Synoda, kterou vyhlásil papež František. Jak to prožíváme v naší farnosti? Z pěti farností, které máme s o. Vojtěchem na starost, jsme vytvořili skupinku. Jména najdete na nástěnce nebo zde. První setkání bylo v M. Budějovicích ve středu 17.11. po mši svaté. Na tomto setkání bylo zvoleno „Naslouchat“, kterému se bude skupina další dvě setkání věnovat. Podotázky k tomuto tématu najdete na nástěnce a také na připravených lístečcích vzadu na stolečku nebo téma, kde najdete i otázku: Co je pro mě církev? Moje radosti a starosti s (v) církvi? Budeme rádi, když nám do připravené krabičky vzadu na stolečku budete vhazovat svoje postřehy k tomuto tématu. Díky předem. Samozřejmě platí, že všem tématům se můžete a máte věnovat také na společenstvích a skupinkách, které vytváříte – modlitby otců, matek, společenství manželů, i dalších.   

  • Aktuální vládní opatření zatím bohoslužby neomezují. Samozřejmě ale platí obvyklé podmínky – respirátory, desinfekce a pokud možno dodržovat rozestupy.  

Jak s námi být v kontaktu?

Římskokatolická farnost Lukov
Adresa:
Lukov 9, 676 02 Moravské Budějovice

Korespondenční adresa: Kosmákova 72, 676 02 Moravské Budějovice

Miloš Mičánek, administrátor farnosti
mobil 603 353 417
email: micanek@seznam.cz

Vojtěch Libra, kaplan
mobil 721 933 622
email: libravojtech@gmail.com

(+420) 568 421 349

Bankovní spojení: 1523658359/0800

Pravidelné bohoslužby

Aktuálně je farnost Lukov spravována kněžími z Moravských Budějovic. Pravidelné bohoslužby se zde konají každou neděli v 9 hodin.

Z historie naší farnosti

Obec Lukov byla již ve 13. století větší osadou s kostelem
a samostatnou duchovní správou pod patronátem tišnovského kláštera. Pro nedostatek kněží byla však farnost roku 1638 spravována z Moravských Budějovic,
v roce 1663 byla opět v obci zřízena duchovní správa.

Farní kostel prošel během století řadou stavebních úprav, zejména v osmnáctém století a na začátku století dvacátého. Aktuálně probíhá oprava střešní krytiny lodi kostela.