Farnost Lukov

Buďte vítáni na našich stránkách.

Potřebuji domluvit

křest  ***  svatba  ***  pohřeb  ***  svátost smíření  ***  svátost nemocných

Aktuální informace Lukov

Mše svaté: 

neděle 10.10. v 9.00 h. Za Marii a Miroslava Nechvátalovy, syna a dvoje rodiče.    
neděle 17.10. v 9.00 h. Za Marii Krotkou, manžela a sourozence. 
neděle 24.10. v 9.00 h. Za Věru Šplíchalovou a vnuka.
neděle 31.10. v 9.00 h. Za rodinu Hrdovu a Kalendovu. 
pondělí 1.11. v 17.00 h. Za prohloubení života farnosti.    
neděle 7.11. v 9.00 h. Za Albínu Kolářovou, manžela a živé z rodiny. 
neděle 14.11. v 9.00 h. Za ldřicha Buriana, manželku, snachu, celou přízeň a duše v očistci.
neděle 21.11. v 9.00 h. Za Antonína Dreslera, dceru a dvoje rodiče.
  

  • Neděle 24.10. je dnem modliteb za misie. Na podporu misí zašleme také výtěžek sbírky. Díky předem všem dárcům. 

  • Společná „Dušičková pobožnost“ na hřbitově bude příští neděli 31.10. v 15 hodin. 

  • V církvi se aktuálně mluví o Synodě, kterou vyhlásil papež František. Jak to budeme prožívat v naší farnosti? Z pěti farností, které máme s o. Vojtěchem na starost vytvoříme jednu skupinku, z každé farnosti v ní budou jeden až dva zástupci. S nimi bychom probrali zveřejněná témata, která najdete na nástěnce nebo na webových stránkách zde. O těchto tématech se můžete a máte bavit i mezi sebou navzájem mimo stanovenou skupinku. Své postřehy, nápady, apod. můžete sdělit svým zástupcům, jejichž jména v dohledné době rádi sdělíme. Další upřesnění budou průběžně zveřejňovány.   

  • Na základě mimořádného opatření Vlády ČR dochází od 26. dubna 2021 ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb – podmínky určují známá 3R, tzn:
  • Je třeba mít nasazený respirátor či nanoroušku
  • Je nutné si při vstupu do kostela desinfikovat ruce.
  • Je potřebné zachovat rozestupy mezi věřícími. Rozestupy neplatí pro členy jedné rodiny. 

Jak s námi být v kontaktu?

Římskokatolická farnost Lukov
Adresa:
Lukov 9, 676 02 Moravské Budějovice

Korespondenční adresa: Kosmákova 72, 676 02 Moravské Budějovice

Miloš Mičánek, administrátor farnosti
mobil 603 353 417
email: micanek@seznam.cz

Vojtěch Libra, kaplan
mobil 721 933 622
email: libravojtech@gmail.com

(+420) 568 421 349

Bankovní spojení: 1523658359/0800

Pravidelné bohoslužby

Aktuálně je farnost Lukov spravována kněžími z Moravských Budějovic. Pravidelné bohoslužby se zde konají každou neděli v 9 hodin.

Z historie naší farnosti

Obec Lukov byla již ve 13. století větší osadou s kostelem
a samostatnou duchovní správou pod patronátem tišnovského kláštera. Pro nedostatek kněží byla však farnost roku 1638 spravována z Moravských Budějovic,
v roce 1663 byla opět v obci zřízena duchovní správa.

Farní kostel prošel během století řadou stavebních úprav, zejména v osmnáctém století a na začátku století dvacátého. Aktuálně probíhá oprava střešní krytiny lodi kostela.