Z historie lukovské farnosti  

Obec Lukov byla již ve 13. století větší osadou s kostelem a samostatnou duchovní správou pod patronátem tišnovského kláštera. Pro nedostatek kněží byla však farnost roku1638 spravována z Moravských Budějovic, v roce 1663 byla opět v obci zřízena duchovní správa. Farní kostel prošel během století řadou stavebních úprav, zejména v osmnáctém století a na začátku století dvacátého. 

Rodákem z farnosti je Jan Bula, kněz popravený v roce 1952. Jeho památku připomíná od září 2016 pamětní síň na faře. Mezi exponáty je jeho ornát i obrazy, které sám namaloval. V současné době se připravuje jeho blahořečení. Více k procesu blahořečení najdete na http://kanonizace.biskupstvi.cz/ 

Lukovská síň připomíná také selské rodiny, které byly z Lukova i přifařených Vícenic ve stejném období násilně vystěhovány k zastrašení ostatních.

Do farnosti Lukov patří obce Lukov, Dolní Lažany a Vícenice.