Farnost Častohostice

Buďte vítáni na našich stránkách.

Potřebuji domluvit

křest  ***  svatba  ***  pohřeb  ***  svátost smíření  ***  svátost nemocných

Aktuální informace Častohostice

Mše svaté:
neděle 14.11. v 7.30 h. Za Františka Plačka, rodiče a sourozence. 
neděle 21.11. v 7.30 h. Za Karla a Miladu Plačkovy, celou rodinu a duše v očistci. 
neděle 28.11. v 7.30 h. 
Za farníky. 
neděle 5.12. v 7.30 h. 
Za Josefa Blatného, manželku a dvoje rodiče.
neděle 12.12. v 7.30 h.
Za Antonína a Aloisii Šťávovy, zetě Karla a celou přízeň.  
neděle 19.12. v 7.30 h. Za Lamberta a Vítězslavu Dvořákovy, jejich rodiče, sourozence a syna Jana. 
sobota 25.12. v 7.30 h. Za Marii Procházkovou, rodiče a duše v očistci.  
neděle 26.12. v 7.30 h. Za nemocné a opuštěné a za ty, na které si nikdo nevzpomene. 
sobota 1.1. v 7.30 h. Za .  
neděle 2.1. v 7.30 h. Za . 

  • V adventu jste srdečně zváni každou sobotu na ranní mši svatou do M. Budějovic, která začíná v 6 hodin ráno. Bude to mše sv. při svíčkách s rorátními zpěvy

  • Na nástěnce najdete rozpis svátosti smíření v průběhu adventu. Rozpis najdete také zde

  • V církvi začala Synoda, kterou vyhlásil papež František. Jak to prožíváme v naší farnosti? Z pěti farností, které máme s o. Vojtěchem na starost, jsme vytvořili skupinku. Jména najdete na nástěnce nebo zde. První setkání bylo v M. Budějovicích ve středu 17.11. po mši svaté. Na tomto setkání bylo zvoleno „Naslouchat“, kterému se bude skupina další dvě setkání věnovat. Podotázky k tomuto tématu najdete na nástěnce a také na připravených lístečcích vzadu na stolečku nebo téma, kde najdete i otázku: Co je pro mě církev? Moje radosti a starosti s (v) církvi? Budeme rádi, když nám do připravené krabičky vzadu na stolečku budete vhazovat svoje postřehy k tomuto tématu. Díky předem. Samozřejmě platí, že všem tématům se můžete a máte věnovat také na společenstvích a skupinkách, které vytváříte – modlitby otců, matek, společenství manželů, i dalších. 

  • Aktuální vládní opatření zatím bohoslužby neomezují. Samozřejmě ale platí obvyklé podmínky – respirátory, desinfekce a pokud možno dodržovat rozestupy. 

Jak s námi být v kontaktu?

Římskokatolická farnost Častohostice
Adresa:
Častohostice 1, 676 02 Moravské Budějovice

Korespondenční adresa: Kosmákova 72, 676 02 Moravské Budějovice

Miloš Mičánek, administrátor farnosti
mobil 603 353 417
email: micanek@seznam.cz

Vojtěch Libra, kaplan
mobil 721 933 622
email: libravojtech@gmail.com

(+420) 568 421 349

Bankovní spojení: 263957701/0300

Pravidelné bohoslužby

Aktuálně je farnost spravována kněžími z Moravských Budějovic. Pravidelné
bohoslužby se zde konají každou neděli v 7.30 hodin.

Z historie naší farnosti

Dominantou obce Častohostice a středem farního života místních věřících je kostel sv. Barbory, panny a mučednice.

Pochází pravděpodobně, podle zdiva z kamene a částečně i cihel, z 15. století (dle jiných již z 13. století). Původně byl celý zaklenutý a malý. O věži se nic zaručeného neví. Její kulatý tvar (rotunda) svědčí o tom, že původní kostel je velmi starý, snad už z doby sv. Cyrila a Metoděje. Zdivo věže, ve které býval původní vchod, je neobvykle silné.