Farnost Častohostice

Buďte vítáni na našich stránkách.

Potřebuji domluvit

křest  ***  svatba  ***  pohřeb  ***  svátost smíření  ***  svátost nemocných

Aktuální informace Častohostice

Mše svaté:
neděle 10.10. v 7.30 h. Za rodinu Chvátalovu, Krotkovu, Blahoudkovu a duše v očistci.  
neděle 17.10. v 7.30 h. 
Za Jaroslava Nixu, dvoje rodiče, sourozence a přízeň. 
neděle 24.10. v 7.30 h. 
Za Bohumíra a Amálii Mácovy, dvoje rodiče, syna Bohumíra a celou rodinu.
neděle 31.10. v 7.30 h.
Za Františku a Vladimíra Roušalovy, rodiče, sourozence, dceru Martu a zetě Františka.  
úterý 2.11. v 17.00 h. 
Za zemřelé. 
neděle 7.11. v 7.30 h. 
Za Františka Dvořáka, jeho rodiče, sestru Helenu, bratra Pavla a celou rodinu.
neděle 14.11. v 7.30 h. Za Františka Plačka, rodiče a sourozence. 
neděle 21.11. v 7.30 h. Za Karla a Miladu Plačkovy, celou rodinu a duše v očistci. 

  • Neděle 24.10. je dnem modliteb za misie. Na podporu misí zašleme také výtěžek sbírky. Díky předem všem dárcům. 

  • Společná „Dušičková pobožnost“ na hřbitově bude příští neděli 31.10. po skončení nedělní mše svaté. 

  • V církvi se aktuálně mluví o Synodě, kterou vyhlásil papež František. Jak to budeme prožívat v naší farnosti? Z pěti farností, které máme s o. Vojtěchem na starost, vytvoříme jednu skupinku, z každé farnosti v ní budou jeden až dva zástupci. S nimi bychom probrali zveřejněná témata, která najdete na nástěnce nebo na webových stránkách zde. O těchto tématech se můžete a máte bavit i mezi sebou navzájem mimo stanovenou skupinku. Své postřehy, nápady, apod. můžete sdělit svým zástupcům, jejichž jména v dohledné době rádi sdělíme. Další upřesnění budou průběžně zveřejňovány. 

  • Na základě mimořádného opatření Vlády ČR dochází od 26. dubna 2021 ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb – podmínky určují známá 3R, tzn:
  • Je třeba mít nasazený respirátor či nanoroušku
  • Je nutné si při vstupu do kostela desinfikovat ruce.
  • Je potřebné zachovat rozestupy mezi věřícími. Rozestupy neplatí pro členy jedné rodiny. 

Jak s námi být v kontaktu?

Římskokatolická farnost Častohostice
Adresa:
Častohostice 1, 676 02 Moravské Budějovice

Korespondenční adresa: Kosmákova 72, 676 02 Moravské Budějovice

Miloš Mičánek, administrátor farnosti
mobil 603 353 417
email: micanek@seznam.cz

Vojtěch Libra, kaplan
mobil 721 933 622
email: libravojtech@gmail.com

(+420) 568 421 349

Bankovní spojení: 263957701/0300

Pravidelné bohoslužby

Aktuálně je farnost spravována kněžími z Moravských Budějovic. Pravidelné
bohoslužby se zde konají každou neděli v 7.30 hodin.

Z historie naší farnosti

Dominantou obce Častohostice a středem farního života místních věřících je kostel sv. Barbory, panny a mučednice.

Pochází pravděpodobně, podle zdiva z kamene a částečně i cihel, z 15. století (dle jiných již z 13. století). Původně byl celý zaklenutý a malý. O věži se nic zaručeného neví. Její kulatý tvar (rotunda) svědčí o tom, že původní kostel je velmi starý, snad už z doby sv. Cyrila a Metoděje. Zdivo věže, ve které býval původní vchod, je neobvykle silné.