Z historie častohostické farnosti  

Dominantou obce Častohostice a středem farního života místních věřících je kostel sv. Barbory, panny a mučednice.

Pochází pravděpodobně, podle zdiva z kamene a částečně i cihel, z 15. století (dle jiných již z 13. století). Původně byl celý zaklenutý a malý. O věži se nic zaručeného neví. Její kulatý tvar (rotunda) svědčí o tom, že původní kostel je velmi starý, snad už z doby sv. Cyrila a Metoděje. Zdivo věže, ve které býval původní vchod, je neobvykle silné.
Ačkoli se farnost častohostická nepřipomíná v žádných dochovaných listinách před r. 1492, přesto je jistě mnohem starší. (Roku 1492 častohostický farář Řehoř žaloval bítovského pána Václava z Lichtenburgu pro zcizení obilí).

V letech 1740-1745 za faráře Freindta byl kostel rozšířen o dvě boční kaple s oltářem Panny Marie (původně sv. Jana Nepomuckého) a Anděla Strážného.
Pod kostelem jsou dvě hrobky pro hraběcí rodinu Nimpšů a pro duchovní.

Do farnosti patří obec Častohostice a obec Vesce.