Farnost Blížkovice

Buďte vítáni na našich stránkách.

Potřebuji domluvit

křest  ***  svatba  ***  pohřeb  ***  svátost smíření  ***  svátost nemocných

Aktuální informace Blížkovice

Mše svaté: 

neděle 24.7. v 10.30 h. Za Julii, Josefa, Jaromíra a Jana Vytopilovy, za zemřelou a živou rodinu. 
čtvrtek 28.7. v 18.00 h.  Za Miladu a Jana Holíkovy, oboje rodiče a přízeň. 
neděle 31.7. v 10.30 h. Za manžela Jiřího Holíka, rodiče, za Miroslava Balouna, manželku Marii, rodiče, za Otakara Obůrku, rodinu Zezulovu a celou přízeň. 
čtvrtek 4.8. v 18.00 h.  Za Marii Novákovou, sestru Jiřinu, rodiče a rodinu Novákovu a celou přízeň. 
neděle 7.8. v 10.30 h. Za rodinu Bloudíčkovu, Janouškovu a Smetanovu, za všechny živé i zemřelé příbuzné a za duše v očistci. 
čtvrtek 11.8. v 18.00 h.  Za Marii a Josefa Širokovy a za živou a zemřelou přízeň.  
neděle 14.8. v 10.30 h. Za bratra Karla, za Růženu Vojtíškovou, Josefa Baráka, rodiče Bazalovy, manžele Lapáčkovy, bratra Karla, za Růženu Vojtíškovou, Josefa Baráka, rodiče Bazalovy, manžele Lapáčkovy,  celou přízeň a duše v očistci.  
čtvrtek 18.8. v 18.00 h.  Za Ladislava Bulíčka, otce a prarodiče. 
neděle 21.8. v 10.30 h. Za Bohumila Fenzla, za rodiče, prarodiče z obou stran a za živé i zemřelé členy rodiny Makovičkovy. 
čtvrtek 25.8. v 18.00 h.  Za rodinu Konvalinovu, Matulovu, Josefa Drápala a Marii Černou.  
neděle 28.8. v 9.00 h. !!!!! Za Marii Novotnou, manžela Jiřího, rodiče z obou stran, celou zemřelou a žijící rodinu a duše v očistci.  
čtvrtek 1.9. v 18.00 h.  Za Vlastu Hruškovou a její živé a zemřelé příbuzné. 
neděle 4.9. v 10.30 h. Posvícení ve Ctidružicích Za rodiče Marii a Karla Holíkovy, dceru Marii, zetě Bohumila, dceru Alenu a celou rodinu Hudákovu rodiče Marii a Karla Holíkovy, dceru Marii, zetě Bohumila, dceru Alenu a celou rodinu Hudákovu  a Holíkovu; za Antonína Holíka, syna Antonína a sestru Marii Peníškovou a za celou přízeň. 

  

  • Záznam primice Honzy Kříže najdete zde.   
  • Fotografie z primice Honzy Kříže najdete ve dvou fotogaleriích webu Člověk a víra. Odkaz na první najdete zde a na druhou najdete zde
  • Záznam primice Jožky Janouška najdete zde.
  • Velké DÍKY všem, kdo jste primice jakkoli podpořili a pomohli s přípravami a průběhem.

Jak s námi být v kontaktu?

Římskokatolická farnost Blížkovice
Adresa:
671 55 Blížkovice 218

Korespondenční adresa: Kosmákova 72, 676 02 Moravské Budějovice

Miloš Mičánek, administrátor farnosti
mobil 603 353 417
email: micanek@seznam.cz

Vojtěch Libra, kaplan
mobil 721 933 622
email: libravojtech@gmail.com

(+420) 568 421 349

Bankovní spojení: 189094820/0300

Pravidelné bohoslužby

Farnost je spravována kněžími z Moravských Budějovic a pravidelné bohoslužby se zde konají ve čtvrtek v 18 hodin a v neděli v 10.30 hodin.

Z historie naší farnosti

První písemná zmínka o Blížkovicích se objevuje v roce 1349, kdy se již uvádí městečko Blížkovice s kostelem a farou. Původní kostel byl románský ze 13. století. Další zápis o duchovní správě je z roku 1481. Od roku 1655 byly zavedeny matriky. V 18. století byla románská část kostela přestavěna na barokní, byla také přistavěna věž.

Jedná se o jednolodní chrám skládající se z odsazeného kněžiště, k němuž přiléhá sakristie s oratoří a hranolové věže. Fasády člení vpadlé výplně, v nichž jsou prolomena okna s půlkruhovým záklenkem.