Farnost Blížkovice

Buďte vítáni na našich stránkách.

Potřebuji domluvit

křest  ***  svatba  ***  pohřeb  ***  svátost smíření  ***  svátost nemocných

Aktuální informace Blížkovice

Mše svaté: 

neděle 28.11. v 10.30 h. Za Františka Řeřuchu, otce, rodiče Nevoralovy a švagra Jana Duška.  
čtvrtek 2.12. v 18.00 h.  Za Marii Holíkovu a manžela, za rodinu Holíkovu, Vedrovu a Zuhlovu. 
neděle 5.12. v 10.30 h. Za Ladislava Bulíčka, syna a dvoje rodiče.  
úterý 7.12. v 18.00 h.  Za rodinu Vaňkovu, syny s rodinami a všechny příbuzné. 
čtvrtek 9.12. v 18.00 h.  Za zemřelého manžela a tatínka, celou živou rodinu s prosbou o dar víry a ochranu Panny Marie. 
neděle 12.12. v 10.30 h. Za Ladislava a Anežku Boudných, manžele Sárovy, dvoje prarodiče a celou přízeň. 
čtvrtek 16.12. v 18.00 h.  Za Emílii Moravcovu, za celou rodinu Moravcovu a Šimáčkovu. 
neděle 19.12. v 10.30 h. Za Karla Bořeckého, manželku Františku, syna Karla, rodinu Bořeckou a Šulovu. 
čtvrtek 23.12. v 18.00 h.  Za . 
pátek 24.12. v 21.30 h.  Za Miladu a Antonína Šrámkovy, dceru Jarušku a dvoje rodiče, Růženu a Františka Hekerlovy, rodiče Holubovy, Marii Svobodovou a Josefa Šrámka. 
sobota 25.12. v 10.30 h. Za živé i zemřelé farníky. 
neděle 26.12. v 10.30 h. Za Františka Bloudíčka a rodiče. 
pátek 31.12. v 15.30 h.
  Za živé i zemřelé farníky, kněze a jáhny a na poděkování za uplynulý rok. 
sobota 1.1. v 10.30 h. Za . 
neděle 2.11. v 10.30 h.  Za .   
 

  • V adventu jste srdečně zváni každou sobotu na ranní mši svatou do M. Budějovic, která začíná v 6 hodin ráno. Bude to mše sv. při svíčkách s rorátními zpěvy.  

  • Na nástěnce najdete rozpis svátosti smíření v průběhu adventu. Rozpis najdete také zde

  • V církvi začala Synoda, kterou vyhlásil papež František. Jak to prožíváme v naší farnosti? Z pěti farností, které máme s o. Vojtěchem na starost, jsme vytvořili skupinku. Jména najdete na nástěnce nebo zde. První setkání bylo v M. Budějovicích ve středu 17.11. po mši svaté. Na tomto setkání bylo zvoleno „Naslouchat“, kterému se bude skupina další dvě setkání věnovat. Podotázky k tomuto tématu najdete na nástěnce a také na připravených lístečcích vzadu na stolečku nebo téma, kde najdete i otázku: Co je pro mě církev? Moje radosti a starosti s (v) církvi? Budeme rádi, když nám do připravené krabičky vzadu na stolečku budete vhazovat svoje postřehy k tomuto tématu. Díky předem. Samozřejmě platí, že všem tématům se můžete a máte věnovat také na společenstvích a skupinkách, které vytváříte – modlitby otců, matek, společenství manželů, i dalších.   

  • Aktuální vládní opatření zatím bohoslužby neomezují. Samozřejmě ale platí obvyklé podmínky – respirátory, desinfekce a pokud možno dodržovat rozestupy.   

 

 

 

 

 

Jak s námi být v kontaktu?

Římskokatolická farnost Blížkovice
Adresa:
671 55 Blížkovice 218

Korespondenční adresa: Kosmákova 72, 676 02 Moravské Budějovice

Miloš Mičánek, administrátor farnosti
mobil 603 353 417
email: micanek@seznam.cz

Vojtěch Libra, kaplan
mobil 721 933 622
email: libravojtech@gmail.com

(+420) 568 421 349

Bankovní spojení: 189094820/0300

Pravidelné bohoslužby

Farnost je spravována kněžími z Moravských Budějovic a pravidelné bohoslužby se zde konají ve čtvrtek v 18 hodin a v neděli v 10.30 hodin.

Z historie naší farnosti

První písemná zmínka o Blížkovicích se objevuje v roce 1349, kdy se již uvádí městečko Blížkovice s kostelem a farou. Původní kostel byl románský ze 13. století. Další zápis o duchovní správě je z roku 1481. Od roku 1655 byly zavedeny matriky. V 18. století byla románská část kostela přestavěna na barokní, byla také přistavěna věž.

Jedná se o jednolodní chrám skládající se z odsazeného kněžiště, k němuž přiléhá sakristie s oratoří a hranolové věže. Fasády člení vpadlé výplně, v nichž jsou prolomena okna s půlkruhovým záklenkem.