Farnost Blížkovice

Buďte vítáni na našich stránkách.

Potřebuji domluvit

křest  ***  svatba  ***  pohřeb  ***  svátost smíření  ***  svátost nemocných

Aktuální informace Blížkovice

Mše svaté: 

neděle 10.10. v 10.30 h. ZaFrantiška Jenerála, manželku, příbuzné a duše v očistci. 
čtvrtek 14.10. v 18.00 h.  Za Jana a Miladu Holíkovy, oboje rodiče, sourozence s rodinami. 
neděle 17.10. v 10.30 h. Za Jana Nixu, rodinu Bořeckou, Nixovu, Plíškovu, Jahodovu a duše v očistci. 
čtvrtek 21.10. v 18.00 h.  Za rodiče Vojtíškovy a Šťávovy a přízeň, za P.Františka Sadílka, P.Václava Honsu, švagrovou Růženu, švagra Karla, Růženu Novákovou, Františku Čerstvou a duše v očistci. 
neděle 24.10. v 10.30 h. Za Marii Novotnou, manžela Jiřího, rodiče z obou stran a duše v očistci. 
čtvrtek 28.10. v 18.00 h.  Za Jana Mara, rodinu Marovu, Foučkovu a Šabatkovu. 
neděle 31.10. v 10.30 h. Za Františka Čecha, manželku, vnuka a duše v očistci.  
pondělí 1.11. v 18.30 h. !!! Za živou i zemřelou rodinu Šefčíkovu a Nechvátalovu.
úterý 2.11. v 18.30 h. !!! Za zemřelé přátele a kamarádky, za duše, na které nikdo nepamatuje. 
čtvrtek 4.11. v 18.00 h.  Za Josefa Kříže a rodiče Sečkovy. 
neděle 7.11. v 10.30 h. Za Františka Bloudíčka a rodiče.  

 

  • Neděle 24.10. je dnem modliteb za misie. Na podporu misí zašleme také výtěžek sbírky. Díky předem všem dárcům. 

  • Společná „Dušičková pobožnost“ na hřbitově bude příští neděli 31.10. po skončení nedělní mše svaté. 

  • V církvi se aktuálně mluví o Synodě, kterou vyhlásil papež František. Jak to budeme prožívat v naší farnosti? Z pěti farností, které máme s o. Vojtěchem na starost vytvoříme jednu skupinku, z každé farnosti v ní budou jeden až dva zástupci. S nimi bychom probrali zveřejněná témata, která najdete na nástěnce nebo na webových stránkách zde. O těchto tématech se můžete a máte bavit i mezi sebou navzájem mimo stanovenou skupinku. Své postřehy, nápady, apod. můžete sdělit svým zástupcům, jejichž jména v dohledné době rádi sdělíme. Další upřesnění budou průběžně zveřejňovány.  

  • Na základě mimořádného opatření Vlády ČR dochází od 26. dubna 2021 ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb – podmínky určují známá 3R, tzn:

  • Je třeba mít nasazený respirátor či nanoroušku
  • Je nutné si při vstupu do kostela desinfikovat ruce.
  • Je potřebné zachovat rozestupy mezi věřícími.  

 

 

 

 

 

Jak s námi být v kontaktu?

Římskokatolická farnost Blížkovice
Adresa:
671 55 Blížkovice 218

Korespondenční adresa: Kosmákova 72, 676 02 Moravské Budějovice

Miloš Mičánek, administrátor farnosti
mobil 603 353 417
email: micanek@seznam.cz

Vojtěch Libra, kaplan
mobil 721 933 622
email: libravojtech@gmail.com

(+420) 568 421 349

Bankovní spojení: 189094820/0300

Pravidelné bohoslužby

Farnost je spravována kněžími z Moravských Budějovic a pravidelné bohoslužby se zde konají ve čtvrtek v 18 hodin a v neděli v 10.30 hodin.

Z historie naší farnosti

První písemná zmínka o Blížkovicích se objevuje v roce 1349, kdy se již uvádí městečko Blížkovice s kostelem a farou. Původní kostel byl románský ze 13. století. Další zápis o duchovní správě je z roku 1481. Od roku 1655 byly zavedeny matriky. V 18. století byla románská část kostela přestavěna na barokní, byla také přistavěna věž.

Jedná se o jednolodní chrám skládající se z odsazeného kněžiště, k němuž přiléhá sakristie s oratoří a hranolové věže. Fasády člení vpadlé výplně, v nichž jsou prolomena okna s půlkruhovým záklenkem.