Z historie blížkovské farnosti  

První písemná zmínka o Blížkovicích se objevuje v roce 1349, kdy se již uvádí městečko Blížkovice s kostelem a farou. Původní kostel byl románský ze 13. století. Další zápis o duchovní správě je z roku 1481. Od roku 1655 byly zavedeny matriky. V 18. století byla románská část kostela přestavěna na barokní, byla také přistavěna věž.

Jedná se o jednolodní chrám skládající se z odsazeného kněžiště, k němuž přiléhá sakristie s oratoří a hranolové věže. Fasády člení vpadlé výplně, v nichž jsou prolomena okna s půlkruhovým záklenkem. K jižní zdi lodi se přimyká kaple, v ose západního průčelí předstupuje hranolová věž. Hladké fasády kněžiště jsou prolomeny lomenými okny s oboustranně rozevřenou špaletou. Zařízení kostela je jednotné, novogotické. Kamenná křtitelnice s drobnou dřevořezbou Kristova křtu pochází z konce 18. století. Takto popisuje kostel v Blížkovicích Bohumil SAMEK, v knize Umělecké památky Moravy a Slezska.

Aktuálně byla dokončena dlouholetá oprava interiéru i venkovní části kostela včetně nové fasády.

Do farnosti patří také obec Ctidružice.