Farnost
Moravské Budějovice

Buďte vítáni na našich stránkách

Potřebuji domluvit

křest  ***  svatba  ***  pohřeb  ***  svátost smíření  ***  svátost nemocných

Jak s námi být v kontaktu?

Římskokatolická farnost Moravské Budějovice
Adresa: 
Kosmákova 72, 676 02 Moravské Budějovice

Miloš Mičánek, farář
mobil 603 353 417
email: micanek@seznam.cz

Vojtěch Libra, kaplan
mobil 721 933 622
email: libravojtech@gmail.com

(+420) 568 421 349

Bankovní spojení: 1523116349 /0800

 

Aktuální informace Moravské Budějovice  

 

 • Věž kostela je otevřena v červenci, srpnu a září každou neděli od 14 do 17 hodin.
 • Dnes (26.9.) jste zváni  po mši svaté v 10.30 zváni setrvat v kostele a prohlédnout si fotky z letošních táborů. Tábory byly opravdu připravené. Přijďte aspoň skrze promítání fotek nasát atmosféru táborů a podpořit tak také vedoucí i účastníky.
 • Otec Vojtěch zve ministranty na společný výlet. Sraz je dnes (26.9.) ve 13.40 h. na vlakovém nádraží. Návrat v 17.30 h. na faru.  
 • Ve středu je svátek archandělů. Při této příležitosti bude středeční mše svatá v rotundě sv. archanděla Michaela vedle kostela. Kdo by se případně nedostal dovnitř, bude moci využít lavičky, které připravíme před rotundu a zajistíme ozvučení. 
 • V pátek 1.10. začíná pravidelné setkávání mládeže na faře. Setkání bude probíhat jednou za 14 dní, vždy v pátek po mši svaté. Mládežníci jsou srdečně zváni. 
 • U příležitosti 110. výročí otevření gymnázia jste srdečně zváni na mši sv., která bude zde v kostele v sobotu v 8 h. Slouží otec biskup Pavel Posád. 
 • Donátorství, ke kterému nás otec biskup pozval, je pro naši farnost stejně tak důležité jako zajištění prostředků pro chod farnosti (opravy, energie atd.). Děkuji všem, kteří se k donátorství již přihlásili, protože dary donátorů tento podíl snižují a farnosti tak zůstává více prostředků pro další aktivity. Věřím, že se řady donátorů v naší farnosti rozrostou. Celková částka, kterou za naši farnost odvádíme je 155.858 Kč. Sbírka minulého týdne činí 35.920 Kč. I přesto že je v naší farnosti 10 donátorů a někteří posílají velké částky, přesto nám zbývá pro tento rok zaplatit ještě 50.738 Kč. K tomu dodává správce fondu P. Pavel Kafka tato slova: stát se donátorem je velmi snadné. Stačí kliknout na <https://donator.cz> nebo vyplnit přihlášku, kterou si můžete vzít u východu kostela. Výše daru a způsob zasílání (převodem, SIPO, přes kontaktní osobu atd.) je na vašem uvážení. Píše P. Kafka: ještě bych rád připomněl, že v rámci pomoci farnostem v době covidu získá každá farnost 500 Kč navíc za každého donátora, který se přihlásí v letošním roce. Zároveň díky novelizaci zákona o dani z příjmu v důsledku pandemických opatření mohou využít všichni donátoři až 30 % slevu na dani z příjmu. Pokud byste někdo potřeboval pomoc s přihlášením nebo další informace, můžete se obrátit např. na své kněze. 
 • Na základě mimořádného opatření Vlády ČR dochází od 26. dubna 2021 ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb – podmínky určují známá 3R, tzn:
 • Je třeba mít nasazený respirátor či nanoroušku
 • Je nutné si při vstupu do kostela desinfikovat ruce.
 • Je potřebné zachovat rozestupy mezi věřícími. 

 

Z historie naší farnosti

Středem života každé farnosti je farní kostel.

V Moravských Budějovicích je zasvěcen sv. Jiljí.
Nejstarší dějiny tohoto kostela, stejně jako dějiny města Moravských Budějovic nejsou známy. Nemáme zpráv o původní osadě ani o založení města a jeho kostela. Víme však s určitostí, že Moravské Budějovice a kostel trvají více jak 750 let.

První známý farář Bertholdus uvádí v listině ze dne 12. února 1235, že Konstancie, vdova po Přemyslu Otakaru I., darovala ještě s jinými kostely i náš kostel špitálu při klášteře sv. Františka v Praze, který před tím roku 1233 založila její dcera sv. Anežka.