Farnost
Moravské Budějovice

Buďte vítáni na našich stránkách

Potřebuji domluvit

křest  ***  svatba  ***  pohřeb  ***  svátost smíření  ***  svátost nemocných

Jak s námi být v kontaktu?

Římskokatolická farnost Moravské Budějovice
Adresa: 
Kosmákova 72, 676 02 Moravské Budějovice

Miloš Mičánek, farář
mobil 603 353 417
email: micanek@seznam.cz

Vojtěch Libra, kaplan
mobil 721 933 622
email: libravojtech@gmail.com

(+420) 568 421 349

Bankovní spojení: 1523116349 /0800

Aktuální informace Moravské Budějovice  

  • Letos ještě nebyla společně udělována svátost nemocných. Příležitost k přijetí této svátosti bude tento pátek 9.4. při mši svaté a následně v sobotu a v neděli po skončení mší svatých. 
  • Středeční mše sv. 14.4. v tomto týdnu je vyhrazena pro rodiče a děti, které by měly tento rok v Moravských Budějovicích poprvé přistoupit ke svatému přijímání. S ohledem na okolnosti tedy ve středu vy ostatní využijte doma televizi Noe či rádio Proglas. Samozřejmě rodina, která má zamluvený úmysl mše svaté, může přijít jako obvykle. 
  • Kdo z vás se zapojil do postního snažení s postními pokladničkami, tak je může přinést v průběhu týdne do kostela nebo na faru. 
  • Vzadu na stolečku jsme doplnili rozebrané výtisky třetího čísla Bulletinu o Janu Bulovi a Václavu Drbolovi
  • Díky vám všem, kteří jste podpořili kostel v Blížkovicích. I díky vám jsme vyhráli v hlasování o nejlépe opravenou památku v Jihomoravském kraji. 
  • Otcové biskupové nás vyzývají v souvislosti s blížícím se sčítáním lidu, abychom využili možnosti a dali najevo, že jsme katolíci a že s námi má společnost počítat.  Plné znění výzvy biskupů najdete na webových stránkách zde
  • Jelikož trvají epidemiologická omezení, proto je nutné se na nedělní bohoslužby včetně sobotní večerní mše svaté zapisovat v zádveří kostela. Navíc prosím o respektování podmínky, že každý člen rodiny se musí zapsat, nestačí se zapsat za rodinu. Díky moc předem za respektování. 
  • Rodina, která má úmysl mše svaté, má rezervovanou lavici na levé straně. Ti, co jsou určeni ke čtení Božího slova, mají rezervované lavice v pravé přední části kostela. 
  • V kostele na stolečku jsou připravené přihlášky na letní tábory pro děti. Informace k táborům najdete na plakátku na nástěnce v zádveří kostela nebo také na plakát, přihláška mladší, přihláška starší

Z historie naší farnosti

Středem života každé farnosti je farní kostel.

V Moravských Budějovicích je zasvěcen sv. Jiljí.
Nejstarší dějiny tohoto kostela, stejně jako dějiny města Moravských Budějovic nejsou známy. Nemáme zpráv o původní osadě ani o založení města a jeho kostela. Víme však s určitostí, že Moravské Budějovice a kostel trvají více jak 750 let.

První známý farář Bertholdus uvádí v listině ze dne 12. února 1235, že Konstancie, vdova po Přemyslu Otakaru I., darovala ještě s jinými kostely i náš kostel špitálu při klášteře sv. Františka v Praze, který před tím roku 1233 založila její dcera sv. Anežka.