Farnost
Moravské Budějovice

Buďte vítáni na našich stránkách

Potřebuji domluvit

křest  ***  svatba  ***  pohřeb  ***  svátost smíření  ***  svátost nemocných

Jak s námi být v kontaktu?

Římskokatolická farnost Moravské Budějovice
Adresa: 
Kosmákova 72, 676 02 Moravské Budějovice

Miloš Mičánek, farář
mobil 603 353 417
email: micanek@seznam.cz

Vojtěch Libra, kaplan
mobil 721 933 622
email: libravojtech@gmail.com

(+420) 568 421 349

Bankovní spojení: 1523116349 /0800

Aktuální informace Moravské Budějovice    

  • Srdečně jste zváni na Zahradní slavnost do Domu svatého Antonína v sobotu 3. června. Bližší informace najdete na plakátku zde.
  • Přihlášky na farní tábory najdete na následujících odkazech mladší a starší
  • Dnes máme slavnost společenství Boží Trojice, které nás zve také k prožívání farního společenství. Jednou z možností jak toto společenství budovat a upevňovat může být i farní kavárna. Byl bych rád, když by aspoň 1x za měsíc byla fara otevřena po obou nedělních mších svatých k setkání, kdy byste si mohli dát kávu, čaj, apod. a chvíli spolu pobýt. Po mši sv. se, což je dobře, různě postává před kostelem a přitom by se dalo posedět na faře a i něco dobrého vypít či zakousnout a být spolu. Kdo z vás by byl ochoten se do fungování této farní kavárny zapojit, tak prosím, přijďte za dva týdny v neděli 18. června po mši svaté v 10.30 h. na faru, dáme kafe a zkusíme se o tom pobavit, co by bylo od září v našich možnostech. 
  • Je třeba doplnit zásoby tašek pod střechou našeho kostela pro další opravy. Chceme proto muže poprosit o účast na brigádě na přesun těchto střešních tašek. Brigáda bude tuto v sobotu 10. června od 8 hodin. Abychom věděli, kolik nás bude, prosím, zapište se nejlépe hned dnes vzadu na stolečku nebo se přihlaste přímo otci Milošovi. Díky moc předem za váš čas. 
  • Foto a video z primic najdete zde.
  • Záznam primice Jožky Janouška najdete zde.
  • Záznam primice Honzy Kříže najdete zde.

Z historie naší farnosti

Středem života každé farnosti je farní kostel.

V Moravských Budějovicích je zasvěcen sv. Jiljí.
Nejstarší dějiny tohoto kostela, stejně jako dějiny města Moravských Budějovic nejsou známy. Nemáme zpráv o původní osadě ani o založení města a jeho kostela. Víme však s určitostí, že Moravské Budějovice a kostel trvají více jak 750 let.

První známý farář Bertholdus uvádí v listině ze dne 12. února 1235, že Konstancie, vdova po Přemyslu Otakaru I., darovala ještě s jinými kostely i náš kostel špitálu při klášteře sv. Františka v Praze, který před tím roku 1233 založila její dcera sv. Anežka.