Farnost
Moravské Budějovice

Buďte vítáni na našich stránkách

Potřebuji domluvit

křest  ***  svatba  ***  pohřeb  ***  svátost smíření  ***  svátost nemocných

Jak s námi být v kontaktu?

Římskokatolická farnost Moravské Budějovice
Adresa: 
Kosmákova 72, 676 02 Moravské Budějovice

Miloš Mičánek, farář
mobil 603 353 417
email: micanek@seznam.cz

Milan Pazdera, jáhen
mobil 737 505 167
email: Mildapaz@seznam.cz    

(+420) 568 421 349

Bankovní spojení: 1523116349 /0800

Aktuální informace Moravské Budějovice    

 • Rozpis příležitostí k přijetí svátosti smíření před Vánočními svátky najdete zde
 • Pořad Vánočních bohoslužeb najdete zde
 •  V adventu jste srdečně zváni na rorátní mše svaté při svíčkách, které budou v M. Budějovicích každou sobotu v 6 hodin ráno. Po skončení těchto rorátních mších svatých vás zveme na faru na ranní kávu či čaj.
 • V sobotu 2.12. jste zváni na pěší putování ke sv. Barboře do Častohostic. Odchází se v od kostela v M. Budějovicích ve 14 hodin. Po návratu zpátky bude na Orlovně Bohoslužba slova v 19 hodin a budete moci společně prožít Liturgický silvestr; k jeho prožití jsou zváni všichni, nejen poutníci ke sv. Barboře.  Bližší informace jsou na plakátku zde a zde.  
 • Fotografie z biřmování si můžete prohlédnout případně stáhnout zde. Díky všem, kdo jste biřmovance provázeli a podporovali modlitbou a osobním příkladem. 
 • Ve středu 8.11 v kostele v M. Budějovicích nebude mše svatá. Stejně jako předchozí roky, jste zváni na mši svatou sv. ke cti sv. Huberta, která bude slavena v 16 hodin v lese Kosová u retenční nádrže. Cestu s mapkou najdete na nástěnce i na webových stránkách farnosti zde. Část cesty je třeba ujít pěšky. Bude však možnost dovozu přímo z parkoviště a to autem, které bude mít povolení ke vjezdu. Je třeba se dostavit do 15.30 hod.
 • V těchto dnech (od 1.11. do 8.11.) můžeme získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Podmínky jsou uvedeny na nástěnce nebo zde. Na nástěnce také najdete i podrobný rozpis příležitostí k přijetí svátosti smíření..
 • Výuka náboženství začíná v týdnu od 11. září. Předběžný rozpis najdete na nástěnkách nebo zde.
 • Z předchozích farností si přináším zkušenost tzv. farní kavárny, která bývala otevřená ve Šlapanicích po nedělní dopolední bohoslužbě nebo v Lukách zase v neděli odpoledne 1x za měsíc, kdy si mohli lidé přijít na faru vypít kafe, čaj, něco málo zakousnout a hlavně setkat se s druhými. Chtěli bychom vám tuto možnost, i tento rozměr prožívání farního života, také nabídnout. Každou poslední neděli v měsíci jste tedy zváni na společné setkání v prostorách fary, ať už v přízemí nebo v sále prvního poschodí. Příští neděli jste tedy zváni po skončení ranní mše sv. a v průběhu nedělního dopoledne včetně času po skončení mše svaté v 10.30 h. k vypití šálku pressa, k ochutnání cappuccina či latte macchiata nebo si dáte svého oblíbeného turka. Bude připraveno i něco k zakousnutí. Věřím, že si cestu na faru budete nacházet a obohatí to náš společný farní život a posílí naše vztahy. První farní kavárna bude příští neděli 24.9.
 • Od 1. července jsme nuceni změnit pořad bohoslužeb v našich farnostech. Aktuální pořad pro všech pět farností vždy najdete na záložce Ohlášky. 
 • Foto a video z primic najdete zde.
 • Záznam primice Jožky Janouška najdete zde.
 • Záznam primice Honzy Kříže najdete zde.

Z historie naší farnosti

Středem života každé farnosti je farní kostel.

V Moravských Budějovicích je zasvěcen sv. Jiljí.
Nejstarší dějiny tohoto kostela, stejně jako dějiny města Moravských Budějovic nejsou známy. Nemáme zpráv o původní osadě ani o založení města a jeho kostela. Víme však s určitostí, že Moravské Budějovice a kostel trvají více jak 750 let.

První známý farář Bertholdus uvádí v listině ze dne 12. února 1235, že Konstancie, vdova po Přemyslu Otakaru I., darovala ještě s jinými kostely i náš kostel špitálu při klášteře sv. Františka v Praze, který před tím roku 1233 založila její dcera sv. Anežka.