Farnost
Moravské Budějovice

Buďte vítáni na našich stránkách

Potřebuji domluvit

křest  ***  svatba  ***  pohřeb  ***  svátost smíření  ***  svátost nemocných

Jak s námi být v kontaktu?

Římskokatolická farnost Moravské Budějovice
Adresa: 
Kosmákova 72, 676 02 Moravské Budějovice

Miloš Mičánek, farář
mobil 603 353 417
email: micanek@seznam.cz

Vojtěch Libra, kaplan
mobil 721 933 622
email: libravojtech@gmail.com

(+420) 568 421 349

Bankovní spojení: 1523116349 /0800

 Aktuální informace Moravské Budějovice  

  • Neděle 24.10. je dnem modliteb za misie. Na podporu misí zašleme také výtěžek sbírky. Díky všem dárcům. 
  • Blíží se „Dušičky“ a s tím i možnost získávat plnomocné odpustky. S tím souvisí i potřeba se připravit svátostí smíření. Otec Vojtěch bude zpovídat v pondělí, ve středu a ve čtvrtek vždy ¾ h. přede mší svatou. Otec Miloš bude zpovídat v pátek 1,5 h. přede mší svatou.
  • Společná „Dušičková pobožnost“ na hřbitově bude příští neděli 31.10. v 15 hodin. 
  • Do příští neděle 31.10. máte možnost zakoupit si ještě za dobrovolný příspěvek knihy, které jsme na faře našli při úklidu. Knihy jsme z tělocvičny přesunuli do boční lodě kostela. Výtěžek z prodeje věnujeme na potřeby křesťanské Mateřské školky Jabula.   
  • V církvi se aktuálně mluví o Synodě, kterou vyhlásil papež František. Jak to budeme prožívat v naší farnosti? Z pěti farností, které máme s o. Vojtěchem na starost vytvoříme jednu skupinku, z každé farnosti v ní budou jeden až dva zástupci. S nimi bychom probrali zveřejněná témata, která najdete na nástěnce nebo na webových stránkách zde. O těchto tématech se můžete a máte bavit i mezi sebou navzájem mimo stanovenou skupinku. Své postřehy, nápady, apod. můžete sdělit svým zástupcům, jejichž jména v dohledné době rádi sdělíme. Další upřesnění budou průběžně zveřejňovány.  
  • Na základě mimořádného opatření Vlády ČR dochází od 26. dubna 2021 ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb – podmínky určují známá 3R, tzn:
  • Je třeba mít nasazený respirátor či nanoroušku
  • Je nutné si při vstupu do kostela desinfikovat ruce.
  • Je potřebné zachovat rozestupy mezi věřícími. 

 

Z historie naší farnosti

Středem života každé farnosti je farní kostel.

V Moravských Budějovicích je zasvěcen sv. Jiljí.
Nejstarší dějiny tohoto kostela, stejně jako dějiny města Moravských Budějovic nejsou známy. Nemáme zpráv o původní osadě ani o založení města a jeho kostela. Víme však s určitostí, že Moravské Budějovice a kostel trvají více jak 750 let.

První známý farář Bertholdus uvádí v listině ze dne 12. února 1235, že Konstancie, vdova po Přemyslu Otakaru I., darovala ještě s jinými kostely i náš kostel špitálu při klášteře sv. Františka v Praze, který před tím roku 1233 založila její dcera sv. Anežka.