Farnost
Moravské Budějovice

Buďte vítáni na našich stránkách

Potřebuji domluvit

křest  ***  svatba  ***  pohřeb  ***  svátost smíření  ***  svátost nemocných

Jak s námi být v kontaktu?

Římskokatolická farnost Moravské Budějovice
Adresa: 
Kosmákova 72, 676 02 Moravské Budějovice

Miloš Mičánek, farář
mobil 603 353 417
email: micanek@seznam.cz

Vojtěch Libra, kaplan
mobil 721 933 622
email: libravojtech@gmail.com

(+420) 568 421 349

Bankovní spojení: 1523116349 /0800

Aktuální informace Moravské Budějovice  

 • Srdečně jste zváni na jáhenské svěcení Jožky Janouška v Brně, které se koná tuto sobotu 19. června v 9 hodin v katedrále. Oznámení o svěcení najdete zde . Kapacita katedrály při mši svaté nebude nijak omezena.
 • Autobus odjíždí z autobusového nádraží v M. Budějovicích v sobotu v 6.30 h. Vzadu na stolečku se můžete stále zapisovat, míst je ještě dostatek a věřím, že se autobus přece jenom zaplní.
 • Svěcení je pro farnost mimořádnou událostí, proto je na místě i modlitební podpora. Přijďte se proto, prosím, modlit za Jožku i za farnost. Adorace zde v kostele bude ve čtvrtek od 18.30 do 19.30 h
 • Online přenos svěcení můžete sledovat na následujícím odkazu:
  https://www.youtube.com/watch?v=tyfwkjC1qW4
 • Jožku v neděli přivítáme při mších svatých v naší farnosti. Při mši svaté v 10.30 h. bude také dodatečné 1. sv. přijímání chlapce, který minulý týden nemohl z důvodu karantény spolu s ostatními dětmi tuto slavnost prožít. 
 • Ve středu bude poslední dětská mše svatá v tomto školním roce. Přijďte poděkovat za školní rok a poprosit za šťastný průběh prázdnin. 
 • Na základě mimořádného opatření Vlády ČR dochází od 26. dubna 2021 ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb – podmínky určují známá 3R, tzn:
 • Je třeba mít nasazený respirátor či nanoroušku
 • Je nutné si při vstupu do kostela desinfikovat ruce.
 • Je potřebné zachovat rozestupy mezi věřícími. 
 • Rádi bychom zpřístupnili naši věž veřejnosti. Bude to možné ale realizovat jen tehdy, pokud se najdou dobrovolníci, kteří by tuto službu konali. Jednalo by se o dvojice, kdy jeden člověk by byl dole u vstupu a druhý nahoře na věži. Plánujeme věž otevřít každou neděli od 14 do 17 hodin a to v měsících červenci, srpnu a září. Kdo byste byl ochoten službu konat, prosím, zapište se vzadu na stolečku na připravený arch papíru. Díky moc předem. 
 • V kostele na stolečku jsou připravené přihlášky na letní tábory pro děti. Informace k táborům najdete na plakátku na nástěnce v zádveří kostela nebo také na plakát, přihláška mladší, přihláška starší

Z historie naší farnosti

Středem života každé farnosti je farní kostel.

V Moravských Budějovicích je zasvěcen sv. Jiljí.
Nejstarší dějiny tohoto kostela, stejně jako dějiny města Moravských Budějovic nejsou známy. Nemáme zpráv o původní osadě ani o založení města a jeho kostela. Víme však s určitostí, že Moravské Budějovice a kostel trvají více jak 750 let.

První známý farář Bertholdus uvádí v listině ze dne 12. února 1235, že Konstancie, vdova po Přemyslu Otakaru I., darovala ještě s jinými kostely i náš kostel špitálu při klášteře sv. Františka v Praze, který před tím roku 1233 založila její dcera sv. Anežka.