Farnost
Moravské Budějovice

Buďte vítáni na našich stránkách

Potřebuji domluvit

křest  ***  svatba  ***  pohřeb  ***  svátost smíření  ***  svátost nemocných

Jak s námi být v kontaktu?

Římskokatolická farnost Moravské Budějovice
Adresa: 
Kosmákova 72, 676 02 Moravské Budějovice

Miloš Mičánek, farář
mobil 603 353 417
email: micanek@seznam.cz

Vojtěch Libra, kaplan
mobil 721 933 622
email: libravojtech@gmail.com

(+420) 568 421 349

Bankovní spojení: 1523116349 /0800

 Aktuální informace Moravské Budějovice    

  • V církvi začala Synoda, kterou vyhlásil papež František. Jak to prožíváme v naší farnosti? Z pěti farností, které máme s o. Vojtěchem na starost, jsme vytvořili skupinku. Jména najdete na nástěnce nebo zde. První setkání bylo v M. Budějovicích ve středu 17.11. po mši svaté. Na tomto setkání bylo zvoleno „Naslouchat“, kterému se bude skupina další dvě setkání věnovat. Podotázky k tomuto tématu najdete na nástěnce a také na připravených lístečcích vzadu na stolečku nebo téma, kde najdete i otázku: Co je pro mě církev? Moje radosti a starosti s (v) církvi? Budeme rádi, když nám do připravené krabičky vzadu na stolečku budete vhazovat svoje postřehy k tomuto tématu. Díky předem. Samozřejmě platí, že všem tématům se můžete a máte věnovat také na společenstvích a skupinkách, které vytváříte – modlitby otců, matek, společenství manželů, i dalších. 
  • Vše je závislé na aktuální epidemiologické situaci. Aktuální opatření dál umožňují účast na bohoslužbách. Je však třeba mít respirátor, desinfikovat ruce, a pokud to dovolují podmínky, tak udržovat rozestupy. 

 

 

 

 

 

 

 

Z historie naší farnosti

Středem života každé farnosti je farní kostel.

V Moravských Budějovicích je zasvěcen sv. Jiljí.
Nejstarší dějiny tohoto kostela, stejně jako dějiny města Moravských Budějovic nejsou známy. Nemáme zpráv o původní osadě ani o založení města a jeho kostela. Víme však s určitostí, že Moravské Budějovice a kostel trvají více jak 750 let.

První známý farář Bertholdus uvádí v listině ze dne 12. února 1235, že Konstancie, vdova po Přemyslu Otakaru I., darovala ještě s jinými kostely i náš kostel špitálu při klášteře sv. Františka v Praze, který před tím roku 1233 založila její dcera sv. Anežka.