Farnost
Moravské Budějovice

Buďte vítáni na našich stránkách moravskobudějovické farnosti. 

Potřebuji domluvit

křest  ***  svatba  ***  pohřeb  ***  svátost smíření  ***  svátost nemocných

Jak s námi být v kontaktu?

Adresa:
Kosmákova 72, 676 02 Moravské Budějovice

Miloš Mičánek, farář

mobil 603 353 417

email: micanek@seznam.cz

 

Vojtěch Libra, kaplan

mobil 721 933 622

email: libravojtech@gmail.com

(+420) 568 421 349

Aktuální informace

ÚČAST NA BOHOSLUŽBÁCH OD 27. PROSINCE

 • Od 27. prosince je na bohoslužbách povolen takový počet
  účastníků, který v daném kostele nepřekročí 10% míst k sezení.
 • Abychom toto nařízení v našem kostele splnili, je potřebné se
  dopředu zapsat na připravené archy papíru v předsíni kostela.
 • Volné políčko znamená místo pro 1 osobu.
 • Není dovoleno slavit bohoslužbu mimo připravená místa k sezení.
 • Rodina, která má zamluvený úmysl mše svaté, bude mít
  rezervovanou lavici na levé straně v blízkosti stolečku, kde bývají
  připravené obětní dary. V této lavici mohou být více než 2 osoby.

Z historie naší farnosti

Středem života každé farnosti je farní kostel.

V Moravských Budějovicích je zasvěcen sv. Jiljí.
Nejstarší dějiny tohoto kostela, stejně jako dějiny města Moravských Budějovic nejsou známy. Nemáme zpráv o původní osadě ani o založení města a jeho kostela. Víme však s určitostí, že Moravské Budějovice a kostel trvají více jak 750 let.

První známý farář Bertholdus uvádí v listině ze dne 12. února 1235, že Konstancie, vdova po Přemyslu Otakaru I., darovala ještě s jinými kostely i náš kostel špitálu při klášteře sv. Františka v Praze, který před tím roku 1233 založila její dcera sv. Anežka.