Farnost
Moravské Budějovice

Buďte vítáni na našich stránkách

Potřebuji domluvit

křest  ***  svatba  ***  pohřeb  ***  svátost smíření  ***  svátost nemocných

Jak s námi být v kontaktu?

Římskokatolická farnost Moravské Budějovice
Adresa: 
Kosmákova 72, 676 02 Moravské Budějovice

Miloš Mičánek, farář
mobil 603 353 417
email: micanek@seznam.cz

Vojtěch Libra, kaplan
mobil 721 933 622
email: libravojtech@gmail.com

(+420) 568 421 349

Bankovní spojení: 1523116349 /0800

Aktuální informace Moravské Budějovice  

  • Věž kostela je otevřena v červenci, srpnu a září každou neděli od 14 do 17 hodin.
  • Stejně jako roky předchozí budou mše svaté bývat v týdnu od 26.7. v kapli svaté Anny. Platí pro mše sv. v pondělí, středu, čtvrtek a pátek. 
  • Orel Moravské Budějovice vás srdečně zve na pouť do Babic k poctě P. Václava Drboly. Pouť se koná příští neděli 1. srpna. Časový harmonogram pouti najdete na plakátku na nástěnce. Mši sv. v Babicích slouží v 10.30 hodin Mons. Jiří Mikulášek. Součástí programu pouti je již v sobotu divadelní představení MOC A SLÁVA od Grahama Greena v podání herce Miroslava Částka v kostele v Babicích v 18.30 h. 
  • V pátek 6.8. je první pátek v měsíci. Jako vždy bude hodinu přede mší svatou adorace, a po mši svaté budou litanie k Božskému srdci. Příležitost ke svaté zpovědi tentokrát nebude celou hodinu přede mší svatou. Z důvodu dovolené otce Miloše zde bude otec Vojtěch sám. Jelikož bude mít v pátek bohoslužbu také v Syrovicích v 17 hodin, proto bude v pátek zpovídat až po návratu ze Syrovic. 
  • V neděli 15.8. o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie bude mše svatá také v kapli v Jackově ve 14.30 h.  
  • Na základě mimořádného opatření Vlády ČR dochází od 26. dubna 2021 ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb – podmínky určují známá 3R, tzn:
  • Je třeba mít nasazený respirátor či nanoroušku
  • Je nutné si při vstupu do kostela desinfikovat ruce.
  • Je potřebné zachovat rozestupy mezi věřícími. 

Z historie naší farnosti

Středem života každé farnosti je farní kostel.

V Moravských Budějovicích je zasvěcen sv. Jiljí.
Nejstarší dějiny tohoto kostela, stejně jako dějiny města Moravských Budějovic nejsou známy. Nemáme zpráv o původní osadě ani o založení města a jeho kostela. Víme však s určitostí, že Moravské Budějovice a kostel trvají více jak 750 let.

První známý farář Bertholdus uvádí v listině ze dne 12. února 1235, že Konstancie, vdova po Přemyslu Otakaru I., darovala ještě s jinými kostely i náš kostel špitálu při klášteře sv. Františka v Praze, který před tím roku 1233 založila její dcera sv. Anežka.