Farnost
Moravské Budějovice

Buďte vítáni na našich stránkách

Potřebuji domluvit

křest  ***  svatba  ***  pohřeb  ***  svátost smíření  ***  svátost nemocných

Jak s námi být v kontaktu?

Římskokatolická farnost Moravské Budějovice
Adresa: 
Kosmákova 72, 676 02 Moravské Budějovice

Miloš Mičánek, farář
mobil 603 353 417
email: micanek@seznam.cz

Vojtěch Libra, kaplan
mobil 721 933 622
email: libravojtech@gmail.com

(+420) 568 421 349

Bankovní spojení: 1523116349 /0800

Aktuální informace Moravské Budějovice    

 • Rozpis výuky náboženství v M. Budějovicích najdete zde.
 • V malém předstihu rádi tlumočíme pozvání na otevření opraveného kostela sv. Markéty v Jaroměřicích. Slavnostní otevření kostela a svěcení nového oltáře se uskuteční v sobotu 1.října v 15 hodin. Plakátek s programem najdete na nástěnce. 
 • V souvislosti s touto mimořádnou slavností v Jaroměřicích bude upraven pořad bohoslužeb i u nás v M. Budějovicích, tzn. za 14 dní v sobotu 1. října bude mše sv. na Domě sv. Antonína dopoledne v 9 hodin a sobotní večerní mše sv. zde ve farním kostele výjimečně nebude, jste zváni na slavnost do Jaroměřic. 
 • V pátek 7.10. po mši svaté bude na faře první příprava na biřmování. Přihlášky najdete na stolečku vzadu v kostele.  
 • Příští týden 9.10. zde bude sloužit nedělní mše svaté novokněz Jan Kříž. Po obou mších svatých bude udělovat novokněžské požehnání, stejně tak v Lukově. 
 • Na nástěnce najdete plakátek s pozváním  do Staroviček na slavnostní mši sv. u příležitosti 110. výročí P. Václava Drboly. 
 • Příští neděli 9.10. jste srdečně zváni na varhanní koncert, který se uskuteční v našem kostele v rámci festivalu Varhanní Vysočina. Začátek koncertu je v 17 hodin. Naše varhany rozezní prof. Jan Hora. Plakátek je na nástěnce.
 •  Foto a video z primic najdete zde.
 • Záznam primice Jožky Janouška najdete zde.
 • Záznam primice Honzy Kříže najdete zde
 • Ve spolupráci s městem chceme opět otevřít věž veřejnosti. Město zajišťuje službu v pátek a v sobotu. Jako farnost zajišťujeme neděli od 13 do 16 hodin. Kdo byste byl ochoten službu konat, prosím, zapište se na připravený arch papíru. Díky moc předem. 

  

Z historie naší farnosti

Středem života každé farnosti je farní kostel.

V Moravských Budějovicích je zasvěcen sv. Jiljí.
Nejstarší dějiny tohoto kostela, stejně jako dějiny města Moravských Budějovic nejsou známy. Nemáme zpráv o původní osadě ani o založení města a jeho kostela. Víme však s určitostí, že Moravské Budějovice a kostel trvají více jak 750 let.

První známý farář Bertholdus uvádí v listině ze dne 12. února 1235, že Konstancie, vdova po Přemyslu Otakaru I., darovala ještě s jinými kostely i náš kostel špitálu při klášteře sv. Františka v Praze, který před tím roku 1233 založila její dcera sv. Anežka.