Farnost
Moravské Budějovice

Buďte vítáni na našich stránkách

Potřebuji domluvit

křest  ***  svatba  ***  pohřeb  ***  svátost smíření  ***  svátost nemocných

Jak s námi být v kontaktu?

Římskokatolická farnost Moravské Budějovice
Adresa: 
Kosmákova 72, 676 02 Moravské Budějovice

Miloš Mičánek, farář
mobil 603 353 417
email: micanek@seznam.cz

Vojtěch Libra, kaplan
mobil 721 933 622
email: libravojtech@gmail.com

(+420) 568 421 349

Bankovní spojení: 1523116349 /0800

Aktuální informace Moravské Budějovice  

  • Středeční mše sv. je v tomto období zaměřena pro děti, které by měly tento rok v Moravských Budějovicích poprvé přistoupit ke svatému přijímání. 
  • Na základě mimořádného opatření Vlády ČR dochází od 26. dubna 2021 ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb – podmínky určují známá 3R, tzn:
  • Je třeba mít nasazený respirátor či nanoroušku
  • Je nutné si při vstupu do kostela desinfikovat ruce.
  • Je potřebné zachovat rozestupy mezi věřícími. Místa určená k obsazení jsou označená nápisem. Rozestupy neplatí pro členy jedné rodiny. 
  • Není třeba se předem zapisovat. Příchozí využijí volné lavice či židle, při dodržení rozestupů. 
  • Rodina, která má zamluvený úmysl mše svaté, má dále rezervovanou lavici na levé straně v blízkosti stolečku, kde bývají připravené obětní dary.
  • V kostele na stolečku jsou připravené přihlášky na letní tábory pro děti. Informace k táborům najdete na plakátku na nástěnce v zádveří kostela nebo také na plakát, přihláška mladší, přihláška starší

Z historie naší farnosti

Středem života každé farnosti je farní kostel.

V Moravských Budějovicích je zasvěcen sv. Jiljí.
Nejstarší dějiny tohoto kostela, stejně jako dějiny města Moravských Budějovic nejsou známy. Nemáme zpráv o původní osadě ani o založení města a jeho kostela. Víme však s určitostí, že Moravské Budějovice a kostel trvají více jak 750 let.

První známý farář Bertholdus uvádí v listině ze dne 12. února 1235, že Konstancie, vdova po Přemyslu Otakaru I., darovala ještě s jinými kostely i náš kostel špitálu při klášteře sv. Františka v Praze, který před tím roku 1233 založila její dcera sv. Anežka.