Farnost
Moravské Budějovice

Buďte vítáni na našich stránkách

Potřebuji domluvit

křest  ***  svatba  ***  pohřeb  ***  svátost smíření  ***  svátost nemocných

Jak s námi být v kontaktu?

Římskokatolická farnost Moravské Budějovice
Adresa: 
Kosmákova 72, 676 02 Moravské Budějovice

Miloš Mičánek, farář
mobil 603 353 417
email: micanek@seznam.cz

Milan Pazdera, jáhen
mobil 737 505 167
email: Mildapaz@seznam.cz    

(+420) 568 421 349

Bankovní spojení: 1523116349 /0800

Aktuální informace Moravské Budějovice    

  • Moderátor pastoračních aktivit  Biskupství brněnské vyhlásilo výběrové řízení na moderátora pastoračních aktivit v našem Moravskobudějovickém děkanství. Bližší informace jsou na plakátku zde. I když pan děkan sídlí v Jemnici, moderátor bude mít svoje hlavní pracoviště na faře v M. Budějovicích. Hledá se moderátor, který bude mít na starost koordinaci a podporu realizace pastoračních aktivit v děkanství, vytváření aktivit dle pastorační potřeby, vytváření pastoračního plánu spolupráce s děkanem, kněžími a pastoračními radami, komunikaci se zástupci spolků a obcí, řešení dotací a fundraisingu. Bližší informace jsou na plakátku i na webových stránkách farnosti. 
  • Výsledek voleb do farní pastorační rady najdete zde
  • Stanovy farních pastoračních rad najdete zde
  • Postní duchovní obnovu v pátek 8.3 a v sobotu 9.3. povede generální vikář brněnské diecéze Pavel Kafka. Bližší informace najdete na plakátku zde
  •  Od 1. července jsme nuceni změnit pořad bohoslužeb v našich farnostech. Aktuální pořad pro všech pět farností vždy najdete na záložce Ohlášky. 
  • Foto a video z primic najdete zde.
  • Záznam primice Jožky Janouška najdete zde.
  • Záznam primice Honzy Kříže najdete zde.

Z historie naší farnosti

Středem života každé farnosti je farní kostel.

V Moravských Budějovicích je zasvěcen sv. Jiljí.
Nejstarší dějiny tohoto kostela, stejně jako dějiny města Moravských Budějovic nejsou známy. Nemáme zpráv o původní osadě ani o založení města a jeho kostela. Víme však s určitostí, že Moravské Budějovice a kostel trvají více jak 750 let.

První známý farář Bertholdus uvádí v listině ze dne 12. února 1235, že Konstancie, vdova po Přemyslu Otakaru I., darovala ještě s jinými kostely i náš kostel špitálu při klášteře sv. Františka v Praze, který před tím roku 1233 založila její dcera sv. Anežka.