Farnost
Moravské Budějovice

Buďte vítáni na našich stránkách

Potřebuji domluvit

křest  ***  svatba  ***  pohřeb  ***  svátost smíření  ***  svátost nemocných

Jak s námi být v kontaktu?

Římskokatolická farnost Moravské Budějovice
Adresa: 
Kosmákova 72, 676 02 Moravské Budějovice

Miloš Mičánek, farář
mobil 603 353 417
email: micanek@seznam.cz

Vojtěch Libra, kaplan
mobil 721 933 622
email: libravojtech@gmail.com

(+420) 568 421 349

Bankovní spojení: 1523116349 /0800

Aktuální informace Moravské Budějovice    

  • Všechny důležité informace ke kněžskému svěcení a primiční mše svaté Josefa Janouška z Moravských Budějovic a Jana Kříže z Blížkovic najdete zde.  
  • Časový harmonogram příprav a průběhu primiční slavnosti v  M. Budějovicích najdete zde
  • Nedělní ohlášky 19.6. najdete zde
  • Podrobnosti k primici otce Jana Kříže v Blížkovicích najdete zde
  • Svěcení a primice jsou pro farnost mimořádnou událostí, proto je na místě i modlitební podpora. Díky předem za ni. 
  • V kostele vzadu na stolečku si můžete vzít přihlášky na letní tábory pro turnus mladších i starších.  
  • Ve spolupráci s městem chceme opět otevřít věž veřejnosti. Město zajišťuje službu v pátek a v sobotu. Jako farnost zajišťujeme neděli od 13 do 16 hodin. Kdo byste byl ochoten službu konat, prosím, zapište se na připravený arch papíru. Díky moc předem. 

  

Z historie naší farnosti

Středem života každé farnosti je farní kostel.

V Moravských Budějovicích je zasvěcen sv. Jiljí.
Nejstarší dějiny tohoto kostela, stejně jako dějiny města Moravských Budějovic nejsou známy. Nemáme zpráv o původní osadě ani o založení města a jeho kostela. Víme však s určitostí, že Moravské Budějovice a kostel trvají více jak 750 let.

První známý farář Bertholdus uvádí v listině ze dne 12. února 1235, že Konstancie, vdova po Přemyslu Otakaru I., darovala ještě s jinými kostely i náš kostel špitálu při klášteře sv. Františka v Praze, který před tím roku 1233 založila její dcera sv. Anežka.